Prosimy, odblokuj wyświetlanie reklam w naszym serwisie, są one związane z rynkiem nieruchomości.
To dzięki nim masz darmowy dostęp do naszych treści.

Z pozdrowieniami zespół KRN.pl :)


Artykuły Artykuły

Kredyt hipoteczny a podział majątku małżonków

kredyt-hipoteczny-a-podzial-majatku-malzonkow
Kredyt hipoteczny a podział majątku małżonków

Kredyt hipoteczny to obciążenie finansowe, które wiąże małżonków na długie lata. Nie bez powodu mówi się, że jest to zobowiązanie nawet trwalsze niż samo małżeństwo. A co w sytuacji, gdy para postanawia się rozwieść? Jak wówczas dokonać podziału majątku zważywszy na fakt, że nabyta nieruchomość jest współfinansowana przez bank?

Z tym dosyć skomplikowanym pytaniem zwróciliśmy się o pomoc bezpośrednio do uznanego i szanowanego adwokata – Pana Mecenasa Dominika Marchewki, który z powodzeniem prowadzi własne kancelarie adwokackie w Krakowie i Olkuszu.

Panie mecenasie proszę powiedzieć, czy kredyt hipoteczny jest wspólnym zobowiązaniem małżonków, nawet jeśli dojdzie do rozwodu?

Tak. Jeśli kredyt hipoteczny został udzielony obu małżonkom w czasie trwania ich małżeństwa, to po rozwodzie jest on nadal traktowany jako ich wspólne zobowiązanie. Podział majątku nie dzieli bowiem wspólnie zaciągniętych zobowiązań. Krótko mówiąc – rozwód nie ma żadnego wpływu na zawarty wcześniej kredyt hipoteczny. Dla banku osoby zawierające wspólnie kredyt są po prostu współdłużnikami.
 

A czy małżonkowie ubiegający się o kredyt hipoteczny muszą mieć wspólnotę majątkową małżeńską?

Mogą mieć, chociaż nie jest to konieczne. Warto przy tym wspomnieć, że Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy w art. 31 wskazuje, że z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa Może ona jednak zostać zniesiona, jeśli małżonkowie lub osoby przystępujące do związku małżeńskiego podpiszą notarialną rozdzielczość majątkową – tzw. intercyzę. Kredyt hipoteczny zaciągany przez małżonków mających wspólnotę majątkową powoduje, że mąż i żona zostają po połowie właścicielami kupionej na kredyt nieruchomości i po równo są odpowiedzialni za spłatę zadłużenia. Nieruchomość wchodzi w skład ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej. Inaczej to wygląda w przypadku, gdy kredyt hipoteczny zaciągany jest przez małżonków, którzy posiadają rozdzielność majątkową. W tej sytuacji bank może kształtować treść umowy i obowiązki z niej wynikające indywidualnie. A zatem dług może być podzielony na małżonków po połowie, ale też w zupełnie inny sposób.

Jak w takim razie wygląda podział majątku, kiedy w skład wchodzi nieruchomość?

Jeżeli chodzi o podział majątku, w skład którego wchodzi mieszkanie, to Sąd ma 3 możliwości:
1) fizyczny podział mieszkania – faktycznie możliwy bardzo rzadko. Stosuje się go tylko wtedy, kiedy z jednego mieszkania mogą być wyodrębnione dwa samodzielne lokale mieszkalne z dwoma odrębnymi i niezależnymi wejściami;
2) przyznanie mieszkania na wyłączną własność jednemu z byłych małżonków z obowiązkiem spłaty na rzecz drugiego małżonka;
3) sprzedaż mieszkania w drodze licytacji komorniczej i podział uzyskanych z tej sprzedaży pieniędzy.

A jaką wartość mieszkania przyjmuje Sąd do podziału i ustalenia wysokości spłaty?

Generalną zasadą jest, że przy podziale majątku wspólnego bierze się pod uwagę wyłącznie aktywa bez długów. Takim długiem jest przykładowo wierzytelność banku wynikająca z udzielonego kredytu hipotecznego. Zabezpiecza ona hipotekę na nieruchomości, czyli lokalu mieszkalnym. Istnieje możliwość przydzielenia długu jednemu z małżonków w wyniku podziału majątku, ale tylko wtedy, gdy oboje wyrażają na to zgodę. Wówczas jeden z małżonków dokonuje spłaty na rzecz drugiego i w zamian zobowiązują się przejąć zadłużenie. Musi to jednak nastąpić po uprzednim wyrażeniu zgody ze strony banku, który udzielił małżonkom wsparcia finansowego.

Co dzieje się później z kredytem hipotecznym? Jak wyglądają warunki spłaty kredytu po rozwodzie?

Z dniem wydania wyroku sądowego orzekającego rozwód pomiędzy małżonkami przestaje obowiązywać wspólność majątkowa – o ile oczywiście obowiązywała w chwili ślubu i nie była zniesiona zawartą umową intercyzy. Sprawa o rozwód wiąże się z podziałem zgromadzonego majątku przez małżonków. Sąd może przyznać prawo do użytkowania nieruchomości jednemu z małżonków, lub mogą podzielić zgromadzony majątek przed notariuszem. Z tym że nawet jeśli sąd lub sami małżonkowie zdecydują, iż kredytowane mieszkanie przypadnie w udziale jednemu z nich, to nie zwalnia to drugiego z obowiązku pokrywania solidarnie rat zaciągniętego kredytu hipotecznego. Obowiązek spłaty zadłużenia spoczywa na każdym z nich również po ustaniu małżeństwa.

Czy to oznacza, że dla banku nie ma żadnego znaczenia, iż małżonkowie się rozwiedli?

Owszem. Dla banku najważniejsze jest to, aby byli małżonkowie spłacali terminowo raty zaciągniętego kredytu hipotecznego. Zasady spłaty zobowiązania pozostają w tym przypadku niezmienne. Niemniej jednak bank ma prawo zażądać pieniądze tytułem spłaty rat i odsetek karnych za zaległości od jednego, jak i od drugiego eksmałżonka. Nie ma tutaj żadnego znaczenia, czy Sąd przyznał prawo do nieruchomości jednej ze stron.

Panie mecenasie mógłby pan wyjaśnić, czy na odpowiedzialność osobistą kredytobiorcy względem wierzyciela ma w ogóle wpływ podział majątku?

Rozróżnia się odpowiedzialność osobistą kredytobiorcy względem wierzyciela, na którą dokonany przez niego podział majątku nie ma wpływu. Jeżeli po rozwodzie jeden z małżonków samodzielnie, bądź w znacząco większej mierze przyczynił się do spłaty kredytu, wówczas może on zażądać od drugiego zwrotu poczynionych w ten sposób nakładów pieniężnych.

Co jeśli eksmałżonek, któremu nie przyznano prawa do nieruchomości, nie chce pokrywać rat kredytu?

W takiej sytuacji małżonek, któremu przyznano prawo do nieruchomości, powinien wziąć na siebie spłatę kredytu hipotecznego. Jeśli nie jest w stanie regulować rat samodzielnie, musi on wystąpić do banku z wnioskiem o zmniejszenie ich wysokości.

Da się w ogóle przenieść obowiązek spłaty kredytu hipotecznego tylko na jedną osobę tuż po rozwodzie?

Tak. Byli małżonkowie mogą starać się w banku o przepisanie kredytu na jedną osobę, jednakże nie jest to takie proste. Bank zwykle weryfikuje, czy osoba, na którą ma być przeniesione zobowiązanie, będzie w stanie spłacać kredyt samodzielnie. Jeśli okaże się, że sytuacja jest niepewna, bank nie zaproponuje aneksu do wcześniejszej umowy.
 

Czy pomimo braku zdolności kredytowej małżonka do samodzielnego spłacania kredytu, bank może wyrazić zgodę na przeniesienie zobowiązania?

Tak, ale zwykle w takiej sytuacji bank żąda zastępcy, który przystąpi do długu w miejsce małżonka, mającego zostać zwolnionym z kredytu.

A czy istnieje inne rozwiązanie dla byłych małżonków, którzy nie mogą dojść do porozumienia w kwestii tego, kto ma spłacać raty kredytu hipotecznego?

Tak. W takiej sytuacji pozostaje jedynie sprzedać nieruchomość. W ofercie należy jednak zaznaczyć, że hipoteka jest obciążona w związku z zaciągniętym kredytem hipotecznym w banku. Za pieniądze pozyskane od kupującego w pierwszej kolejności powinien zostać spłacony kredyt. Pozostałą kwotą pieniędzy małżonkowie mogą się podzielić, albo przypadnie ona jednemu z nich zgodnie z orzeczeniem Sądu o podziale majątku.

I jeszcze ostatnie pytanie – czy możliwe jest wynajęcie nieruchomości obciążonej kredytem hipotecznym?

Oczywiście. Uzyskiwane w ten sposób pieniądze można przeznaczyć na spłatę rat kredytu. Po spłacie całego zobowiązania nieruchomość będzie należeć do tego z eksmałżonków, któremu sąd przyznał prawo własności w wyniku podziału majątku.

 

Źródło: KRN.pl | 2022-07-14

Czy ten artykuł był dla Ciebie interesujący?

powrót do listy artykułów

Komentarze (13)

Yveta Cáková ⋅ 23-10-2023 | 06:36

Půjčky bez podvodu: YVETACAKOVA@GMAIL.COM. Dobrý den, potřebujete finanční prostředky na svůj dům, své podnikání, nákup auta, kol, zahájení vlastního podnikání, své osobní potřeby, své dluhy. Nabízím finanční pomoc od 50 000 Kč do 30 000 000 Kč s nominální úrokovou sazbou 3 % bez ohledu na výši. V žádosti uveďte přesnou částku a datum splatnosti. Pro více informací mě kontaktujte na: YVETACAKOVA@GMAIL.COM Nebo WhatsApp: +420 602881346.

Yveta Cáková ⋅ 23-10-2023 | 06:35

Půjčky bez podvodu: YVETACAKOVA@GMAIL.COM. Dobrý den, potřebujete finanční prostředky na svůj dům, své podnikání, nákup auta, kol, zahájení vlastního podnikání, své osobní potřeby, své dluhy. Nabízím finanční pomoc od 50 000 Kč do 30 000 000 Kč s nominální úrokovou sazbou 3 % bez ohledu na výši. V žádosti uveďte přesnou částku a datum splatnosti. Pro více informací mě kontaktujte na: YVETACAKOVA@GMAIL.COM Nebo WhatsApp: +420 602881346.

Yveta Cáková ⋅ 23-10-2023 | 06:35

Půjčky bez podvodu: YVETACAKOVA@GMAIL.COM. Dobrý den, potřebujete finanční prostředky na svůj dům, své podnikání, nákup auta, kol, zahájení vlastního podnikání, své osobní potřeby, své dluhy. Nabízím finanční pomoc od 50 000 Kč do 30 000 000 Kč s nominální úrokovou sazbou 3 % bez ohledu na výši. V žádosti uveďte přesnou částku a datum splatnosti. Pro více informací mě kontaktujte na: YVETACAKOVA@GMAIL.COM Nebo WhatsApp: +420 602881346.

Yveta Cáková ⋅ 23-10-2023 | 06:35

Půjčky bez podvodu: YVETACAKOVA@GMAIL.COM. Dobrý den, potřebujete finanční prostředky na svůj dům, své podnikání, nákup auta, kol, zahájení vlastního podnikání, své osobní potřeby, své dluhy. Nabízím finanční pomoc od 50 000 Kč do 30 000 000 Kč s nominální úrokovou sazbou 3 % bez ohledu na výši. V žádosti uveďte přesnou částku a datum splatnosti. Pro více informací mě kontaktujte na: YVETACAKOVA@GMAIL.COM Nebo WhatsApp: +420 602881346.

Karlovy vary ⋅ 09-10-2023 | 22:57

Dobrý den, hledáte finanční pomoc za rozumných podmínek a potřebujete peníze na svém bankovním účtu do 24 hodin? Jste zaměstnanec nebo osoba samostatně výdělečně činná, ale vaše banka vaši žádost zamítla? Máte nudný registr dluhů, kterých se jen tak nezbavíte? V každém případě vám mohu s vaším příjmem půjčit, kolik chcete. Požádejte o skvělé nebankovní financování za výhodných podmínek. Napište mi: karlovyvary39@gmail.com

sk kanderam ⋅ 08-09-2023 | 15:57

Dobrý den, máte zájem o půjčku? nabízíme podnikatelskou půjčku, osobní půjčku, půjčku na auto, půjčku, studentskou půjčku, obchodní úrok, zástavní právo pro obchodní expanzi v rozsahu od jakékoli částky bez poplatku předem. Naše nabídka je jednoduchá a rychlá. nabízíme půjčky jak investorům, tak společnostem. e-mail:szkanderam840@gmail.com

Vacek Jindrich ⋅ 06-08-2023 | 04:49

Dobrý den, byli jste několikrát odmítnuti vašimi bankami? Potřebujete peníze z osobních důvodů? Jste upřímný a čestný? Potřebujete půjčku na splacení svých dluhů, účtů nebo realizaci projektu? U nás máte vždy šanci. Ještě lépe nabízíme půjčky od 50 000 Kč do 30 mil. Kč rychle a spolehlivě online s roční úrokovou sazbou 3 %. Jsme spolehliví, čestní a věrní svému slovu. V případě zájmu nás prosím neváhejte kontaktovat přímo na vacekjindrich36@gmail.com

Vacek Jindrich ⋅ 06-08-2023 | 01:00

Potřebujete půjčku na splacení dluhu nebo zaplacení účtů nebo zahájení nového podnikání? Půjčka na financování vašeho projektu? Nabízíme garantované úvěrové služby v libovolné výši s úrokovou sazbou 2 %. Soukromý investor vám nabízí spolehlivé a výhodné finanční půjčky s garantovaným nízkým úrokem po celou dobu trvání půjčky. Jedná se o přímé zajištění, Rychlé a profesionální jednání je samozřejmostí. Každá žádost je posuzována případ od případu, takže tuto půjčku může získat téměř každý. Více informací získáte na email; vacekjindrich36@gmail.com

Vacek Jindrich ⋅ 06-08-2023 | 01:00

Potřebujete půjčku na splacení dluhu nebo zaplacení účtů nebo zahájení nového podnikání? Půjčka na financování vašeho projektu? Nabízíme garantované úvěrové služby v libovolné výši s úrokovou sazbou 2 %. Soukromý investor vám nabízí spolehlivé a výhodné finanční půjčky s garantovaným nízkým úrokem po celou dobu trvání půjčky. Jedná se o přímé zajištění, Rychlé a profesionální jednání je samozřejmostí. Každá žádost je posuzována případ od případu, takže tuto půjčku může získat téměř každý. Více informací získáte na email; vacekjindrich36@gmail.com

Julian Otis ⋅ 04-05-2023 | 17:28

Potrzebujesz kapitału, aby zarządzać, rozwijać swój biznes lub regulować rachunki? Obecnie oferujemy pożyczki w wysokości od 55 000 zł do 28 000 000 zł przy elastycznym, niskim oprocentowaniu. Prześlij swoją prośbę teraz, a zostanie ona szybko sprawdzona i zatwierdzona w mniej niż 24 godziny. Odpowiedź przez e-mail: julianotis034@gmail.com

fasta ⋅ 14-03-2023 | 04:44

Documents Cloned cards Banknotes dollar / euro Pounds IDS, Passports, D license, Utility bills, Social Security Cloned cards, Resident ,permit fullz and dumps visas Banknotes dollar / euro Pounds bank statement Certificates, Diplomas, Any documents etc . IELTS,TOEFL,ESOL,CHSK Email ( lifiben@gmail.com ) whatsapp +1540 2680762 Government Database System..Email ( lifiben@gmail.com ) We Produce Passports,Drivers Licenses,ID Cards,Birth Certificates,Diplomas,Visas,SSN,Marriage Certificates,Divorce Papers,US Green Cards,University Degrees,Counterfeit Money,SSD Chemical Solution And Activation Banknotes dollar / euro Pounds Powder Used For Cleaning Coated Black Money, And Other Documents Cloned cards, Resident fullz and dumps For A Number Of Countries Email ( lifiben@gmail.com ) whatsapp +1540 2680762

Loan offer ⋅ 15-07-2022 | 10:51

Hello, Are you looking for a legit loan? Have you been refused by your banks? You need money for one reason or another. You are sincere and honest You need a loan to pay off your debts, bills or carry out a project? You always have an opportunity. More worryingly, we offer loans from €3,000, fast and reliable, with an annual interest rate of 2%. We are reliable If you are interested, do not hesitate to contact us(2%) contact us For immediate response (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti

Christy Walton ⋅ 15-07-2022 | 09:22

Witam wszystkich, Jestem prywatnym pożyczkodawcą, oferuję pożyczkę w wysokości 2% jest to legalna firma z honorem i różnicą jesteśmy gotowi pomóc w każdym problemie finansowym, jakim jesteś, oferujemy wszystkie rodzaje pożyczek, więc jeśli jesteś zainteresowany tą ofertą pożyczki uprzejmie prosimy o kontakt na nasz e-mail: (christywalton355@gmail.com)Podaj również następujące dane, abyśmy mogli natychmiast przystąpić do pożyczki. Nazwa: Potrzebna kwota: Czas trwania: kraj: Cel pożyczki: Miesięczny przychód: Numer telefonu: Skontaktuj się z nami, podając powyższe dane na nasz e-mail: christywalton355@gmail.com Pozdrawiam was wszystkich.

Pokaż wszystkie komentarze (13)

 

 

Wybrane nieruchomości

mieszkania na sprzedaż w Poznaniumieszkania na sprzedaż w Krakowiemieszkania na sprzedaż w Warszawiemieszkania na sprzedaż w Wrocławiumieszkania na sprzedaż w Gdańskudomy na sprzedaż w Poznaniudomy na sprzedaż w Krakowiedomy na sprzedaż w Warszawiedomy na sprzedaż w Wrocławiudomy na sprzedaż w Gdańskumieszkania do wynajęcia Krakówmieszkania do wynajęcia Warszawamieszkania do wynajęcia Poznańmieszkania do wynajęcia Wrocławmieszkania do wynajęcia Gdyniamieszkania do wynajęcia Gdańskmieszkania do wynajęcia Łódźinne nieruchomości na zamianęgaraże do kupienialokale użytkowe do kupieniamieszkania na sprzedaż powiat Bydgoskilokale użytkowe na sprzedaż powiat Miechowskidomy na sprzedaż gmina Sławalokale użytkowe na sprzedaż gmina Potok Wielkidomy na sprzedaż w Jagielnikumieszkania na wynajem w Grabniedomy na wynajem w Grabinie

Deweloperzy

);