Prosimy, odblokuj wyświetlanie reklam w naszym serwisie, są one związane z rynkiem nieruchomości.
To dzięki nim masz darmowy dostęp do naszych treści.

Z pozdrowieniami zespół KRN.pl :)


Wiadomości Wiadomości

Rozporządzenie RM w sprawie ustanowienia pełnomocnika rządu do spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informac

2004-12-21

Rozporządzenie RM w sprawie ustanowienia pełnomocnika rządu do spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informac

Podstawowym zadaniem pełnomocnika będzie koordynacja prac nad wdrażaniem Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach.

Rada Ministrów 7 grudnia br. wydała rozporządzenie wydane na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z 8 sierpnia 1996 r o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r., nr 24, poz. 199 i nr 80, poz. 717), które stanowić będzie podstawę prawną działania pełnomocnika rządu do spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach. Podstawowym zadaniem pełnomocnika będzie koordynacja prac nad wdrażaniem Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach.

Powołanie pełnomocnika uzasadnione jest potrzebą właściwej realizacji zobowiązań strony polskiej jako beneficjanta środków Unii Europejskiej i warunkuje dalszą realizację Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach.

Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach będzie prowadzona na podstawie dokumentów przyjętych przez Radę Ministrów w dniu 21 kwietnia 2004 r., tj.:
 • Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach Plan wieloletni i realizacja w latach 2004 i 2005;
 • Planu Rzeczowo-Finansowego Budowy Zintegrowanego Systemu Katastralnego.
Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach jest ważnym elementem wsparcia realizacji strategii rozwoju gospodarczego Polski oraz budowy społeczeństwa informacyjnego. Pozwoli on bowiem na realizację celów niezwykle ważnych dla rozwoju gospodarki narodowej w świetle założeń strategii. Cele te obejmują w szczególności:

 • stworzenie warunków do prowadzenia racjonalnej gospodarki przestrzenią, w tym do optymalizacji gospodarowania nieruchomościami i usprawnienia procesów inwestycyjnych;
 • porządkowanie i ułatwianie obrotu nieruchomościami poprzez gwarantowanie prawnego bezpieczeństwa tego obrotu, a więc sprzyjanie gospodarczemu rozwojowi kraju oraz stymulowanie rozwoju rynku nieruchomości;
 • zapewnienie ochrony interesów majątkowych stron biorących udział w obrocie nieruchomościami poprzez usprawnienie funkcjonowania i uwierzytelnienie ksiąg wieczystych;
 • aktywizację kapitałów tkwiących w nieruchomościach poprzez uruchomienie sprawnie działających mechanizmów zabezpieczeń kredytów hipotecznych oraz ułatwianie obywatelom: właścicielom i użytkownikom uzyskiwania kredytów i poręczeń od banków, firm ubezpieczeniowych i podobnych instytucji;
 • stworzenie warunków do racjonalizacji systemów opodatkowania nieruchomości;
 • uszczelnianie sytemu podatków i opłat lokalnych - dochodów własnych gmin;
 • generowanie dochodów za udostępnianie kompleksowych informacji z baz danych o nieruchomościach;
 • umożliwienie sprawnego transferu aktualnych danych o nieruchomościach rolnych z ewidencji gruntów do systemu IACS (Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli), niezbędnego dla kontroli dopłat bezpośrednich dla rolników;
 • ekonomizacja planowania przestrzennego i istotne wzmocnienie ładu przestrzennego na poziomie lokalnym;
 • podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej gmin, zwłaszcza wobec potencjalnych inwestorów zagranicznych;
 • wzmacnianie bezpieczeństwa publicznego i wspomaganie akcji ratowniczych w warunkach nadzwyczajnych zagrożeń i zdarzeń (klęski żywiołowe, anomalie meteorologiczne, katastrofy, akcje terrorystyczne).
Zbudowanie systemu informacji o nieruchomościach jest ponadto konieczne dla osiągnięcia celów, w których istotną rangę przywiązuje się do wzmacniania zdolności instytucjonalnej i administracyjnej w służbach wymiaru sprawiedliwości, działań na rzecz rozwoju rynku nieruchomości i poprawy rejestracji własności ziemi, wspomaganie działań administracji podatkowej oraz wspomaganie działań statystyki publicznej.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: Komunikat Ministerstwa Infrastruktury | 2004-12-21

Czy ten artykuł był dla Ciebie interesujący?


0

Zainteresował Cię artykuł? Podaj dalej!

Komentarze (0)

Pokaż wszystkie komentarze (0)

 

 

Wybrane nieruchomości

mieszkania na sprzedaż w Poznaniumieszkania na sprzedaż w Krakowiemieszkania na sprzedaż w Warszawiemieszkania na sprzedaż w Wrocławiumieszkania na sprzedaż w Gdańskudomy na sprzedaż w Poznaniudomy na sprzedaż w Krakowiedomy na sprzedaż w Warszawiedomy na sprzedaż w Wrocławiudomy na sprzedaż w Gdańskumieszkania do wynajęcia Krakówmieszkania do wynajęcia Warszawamieszkania do wynajęcia Poznańmieszkania do wynajęcia Wrocławmieszkania do wynajęcia Gdyniamieszkania do wynajęcia Gdańskmieszkania do wynajęcia Łódźkamienice na wynajemhale i magazyny na wynajemdomy poszukiwane do wynajęciamieszkania na wynajem powiat Mińskidomy na sprzedaż powiat Pyrzyckimieszkania na wynajem gmina Kobyla Góralokale użytkowe na sprzedaż gmina Węgorzynomieszkania na wynajem w Zaborowiemieszkania na wynajem w Radziszewo-Sieńczuchumieszkania na wynajem w Janowcu

Deweloperzy

);