Prosimy, odblokuj wyświetlanie reklam w naszym serwisie, są one związane z rynkiem nieruchomości.
To dzięki nim masz darmowy dostęp do naszych treści.

Z pozdrowieniami zespół KRN.pl :)


Wiadomości Wiadomości

Rozporządzenie RM w sprawie ustanowienia pełnomocnika rządu do spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informac

2004-12-21

Rozporządzenie RM w sprawie ustanowienia pełnomocnika rządu do spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informac

Podstawowym zadaniem pełnomocnika będzie koordynacja prac nad wdrażaniem Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach.

Rada Ministrów 7 grudnia br. wydała rozporządzenie wydane na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z 8 sierpnia 1996 r o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r., nr 24, poz. 199 i nr 80, poz. 717), które stanowić będzie podstawę prawną działania pełnomocnika rządu do spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach. Podstawowym zadaniem pełnomocnika będzie koordynacja prac nad wdrażaniem Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach.

Powołanie pełnomocnika uzasadnione jest potrzebą właściwej realizacji zobowiązań strony polskiej jako beneficjanta środków Unii Europejskiej i warunkuje dalszą realizację Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach.

Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach będzie prowadzona na podstawie dokumentów przyjętych przez Radę Ministrów w dniu 21 kwietnia 2004 r., tj.:
 • Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach Plan wieloletni i realizacja w latach 2004 i 2005;
 • Planu Rzeczowo-Finansowego Budowy Zintegrowanego Systemu Katastralnego.
Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach jest ważnym elementem wsparcia realizacji strategii rozwoju gospodarczego Polski oraz budowy społeczeństwa informacyjnego. Pozwoli on bowiem na realizację celów niezwykle ważnych dla rozwoju gospodarki narodowej w świetle założeń strategii. Cele te obejmują w szczególności:

 • stworzenie warunków do prowadzenia racjonalnej gospodarki przestrzenią, w tym do optymalizacji gospodarowania nieruchomościami i usprawnienia procesów inwestycyjnych;
 • porządkowanie i ułatwianie obrotu nieruchomościami poprzez gwarantowanie prawnego bezpieczeństwa tego obrotu, a więc sprzyjanie gospodarczemu rozwojowi kraju oraz stymulowanie rozwoju rynku nieruchomości;
 • zapewnienie ochrony interesów majątkowych stron biorących udział w obrocie nieruchomościami poprzez usprawnienie funkcjonowania i uwierzytelnienie ksiąg wieczystych;
 • aktywizację kapitałów tkwiących w nieruchomościach poprzez uruchomienie sprawnie działających mechanizmów zabezpieczeń kredytów hipotecznych oraz ułatwianie obywatelom: właścicielom i użytkownikom uzyskiwania kredytów i poręczeń od banków, firm ubezpieczeniowych i podobnych instytucji;
 • stworzenie warunków do racjonalizacji systemów opodatkowania nieruchomości;
 • uszczelnianie sytemu podatków i opłat lokalnych - dochodów własnych gmin;
 • generowanie dochodów za udostępnianie kompleksowych informacji z baz danych o nieruchomościach;
 • umożliwienie sprawnego transferu aktualnych danych o nieruchomościach rolnych z ewidencji gruntów do systemu IACS (Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli), niezbędnego dla kontroli dopłat bezpośrednich dla rolników;
 • ekonomizacja planowania przestrzennego i istotne wzmocnienie ładu przestrzennego na poziomie lokalnym;
 • podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej gmin, zwłaszcza wobec potencjalnych inwestorów zagranicznych;
 • wzmacnianie bezpieczeństwa publicznego i wspomaganie akcji ratowniczych w warunkach nadzwyczajnych zagrożeń i zdarzeń (klęski żywiołowe, anomalie meteorologiczne, katastrofy, akcje terrorystyczne).
Zbudowanie systemu informacji o nieruchomościach jest ponadto konieczne dla osiągnięcia celów, w których istotną rangę przywiązuje się do wzmacniania zdolności instytucjonalnej i administracyjnej w służbach wymiaru sprawiedliwości, działań na rzecz rozwoju rynku nieruchomości i poprawy rejestracji własności ziemi, wspomaganie działań administracji podatkowej oraz wspomaganie działań statystyki publicznej.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: Komunikat Ministerstwa Infrastruktury | 2004-12-21

Czy ten artykuł był dla Ciebie interesujący?


0

Zainteresował Cię artykuł? Podaj dalej!

Komentarze (0)

Pokaż wszystkie komentarze (0)

 

 

Wybrane nieruchomości

mieszkania na sprzedaż w Poznaniumieszkania na sprzedaż w Krakowiemieszkania na sprzedaż w Warszawiemieszkania na sprzedaż w Wrocławiumieszkania na sprzedaż w Gdańskudomy na sprzedaż w Poznaniudomy na sprzedaż w Krakowiedomy na sprzedaż w Warszawiedomy na sprzedaż w Wrocławiudomy na sprzedaż w Gdańskumieszkania do wynajęcia Krakówmieszkania do wynajęcia Warszawamieszkania do wynajęcia Poznańmieszkania do wynajęcia Wrocławmieszkania do wynajęcia Gdyniamieszkania do wynajęcia Gdańskmieszkania do wynajęcia Łódźlokale użytkowe do kupieniamieszkania poszukiwane do wynajęciadomy poszukiwane do wynajęcialokale użytkowe na sprzedaż powiat Słubickidomy na wynajem powiat Świdnickimieszkania na sprzedaż gmina Adamówlokale użytkowe na sprzedaż gmina Brennadomy na sprzedaż w Sudragachdomy na sprzedaż w Sędzicachmieszkania na sprzedaż w Kobylnikach

Deweloperzy

);