Prosimy, odblokuj wyświetlanie reklam w naszym serwisie, są one związane z rynkiem nieruchomości.
To dzięki nim masz darmowy dostęp do naszych treści.

Z pozdrowieniami zespół KRN.pl :)


Porady prawne Porady prawne

Problem z ustaleniem powierzchni użytkowej do opodatkowania

Organ podatkowy I instancji wszczął z urzędu postępowanie w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego od nieruchomości. Powołał biegłego rzeczoznawcę majątkowego, aby ustalić powierzchnię użytkową budynku (hali magazynowej) ze wskazaniem powierzchni przypadającej na każdą z działek oraz wartości rynkowej budowli zlokalizowanych odrębnie na każdej z nich. W ocenie organów, przedmiotowa nieruchomość była związana z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. Biorąc to pod uwagę, burmistrz ustalił podatnikowi wysokość zobowiązania podatkowego.

Następnie ten odwołał się od decyzji Burmistrza. Samorządowe Kolegium Odwoławcze wskazało, iż w materiale dowodowym znajdują się dwa rozbieżne dowody w przedmiocie ustalenia powierzchni użytkowej przedmiotowej hali. Wobec rozbieżności pomiędzy dowodami w zakresie powierzchni użytkowej, kierując się tym, że w oparciu o ustalenia kontroli podatkowej wszczęto postępowanie, a także zasadą in dubio pro tributario (rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika), kolegium opierało się na ustaleniach wynikających z oględzin przeprowadzonych w ramach przeprowadzonej kontroli podatkowej. Wynika z nich mniejsza powierzchnia użytkowa przedmiotowej hali, co powoduje konieczność pomniejszenia wymiaru zobowiązania podatkowego, bowiem organ I instancji opodatkował od większej powierzchni użytkowej budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podatnik odwołał się od powyższych ustaleń.

Działanie na korzyść podatnika?

Sąd stwierdził, iż organ podatkowy wobec różnorodności ocen fizycznych właściwości hali, niezmiennych w datach pomiaru oraz wobec rozbieżności pomiędzy dowodami w zakresie powierzchni użytkowej, kierując się zasadą in dubio pro tributario, przyjął mniejszą powierzchnię do opodatkowania. Stanowisko to wzmacnia wedle organu udział przedstawicieli strony w oględzinach oraz niezgłoszenie do pomiarów uwag, a także niemożność wyjaśnienia wątpliwości.

Niedokładne zbadanie stanu faktycznego

Zdaniem sądu ta odmienność obmiarów stanowisk nie może być tratowana w kategorii nie dających się usunąć wątpliwości, bo takie są w okolicznościach niniejszej sprawy po prostu usuwalne, a brak wnikliwości w badaniu stanu faktycznego jawi się jako jaskrawe naruszenie reguł postępowania dowodowego. A zatem nie ustalono rzeczywistej wielkości podstawy opodatkowania. W związku z tym dokonana subsumcja nie mogła być uznana za prawidłową w zakresie zastosowanej stawki. Zdaniem sądu nie można przecież wykluczyć, że dokładnie przeprowadzone pomiary wykażą, iż także i powierzchnia akceptowana poprzez zasadę in dubio pro tributario jest zawyżona. Tym samym organ podziela argumentację skargi dotyczącą niewystarczającego wyjaśnienia stanu faktycznego.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 20 sierpnia 2019 r., I SA/Łd 215/19.

Krzysztof Janowski, radca prawny, Kancelaria Janowski Markiewicz

2019-11-19

powrót do listy orzecznictw

Wybrane nieruchomości

mieszkania na sprzedaż w Poznaniumieszkania na sprzedaż w Krakowiemieszkania na sprzedaż w Warszawiemieszkania na sprzedaż w Wrocławiumieszkania na sprzedaż w Gdańskudomy na sprzedaż w Poznaniudomy na sprzedaż w Krakowiedomy na sprzedaż w Warszawiedomy na sprzedaż w Wrocławiudomy na sprzedaż w Gdańskumieszkania do wynajęcia Krakówmieszkania do wynajęcia Warszawamieszkania do wynajęcia Poznańmieszkania do wynajęcia Wrocławmieszkania do wynajęcia Gdyniamieszkania do wynajęcia Gdańskmieszkania do wynajęcia Łódźdomy na wynajemgaraże do kupieniamieszkania na zamianęmieszkania na sprzedaż powiat Wolsztyńskilokale użytkowe na wynajem powiat Warszawski zachodnimieszkania na sprzedaż gmina Nowy Targlokale użytkowe na wynajem gmina Miedziana Góramieszkania na sprzedaż w Grodniemieszkania na sprzedaż w Białe-Ziejachmieszkania na sprzedaż w Jarużynie

Deweloperzy

);