Prosimy, odblokuj wyświetlanie reklam w naszym serwisie, są one związane z rynkiem nieruchomości.
To dzięki nim masz darmowy dostęp do naszych treści.

Z pozdrowieniami zespół KRN.pl :)


Porady prawne Porady prawne

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego narusza prawo własności

Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta dla terenu zwartych obszarów rolnych. Na powyższą uchwałę skargę złożyli pewni małżonkowie i  podnieśli zarzut naruszenia art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zarzut ten dotyczył przekroczenia władztwa planistycznego przysługującego gminie, bez jakiegokolwiek wyważenia interesu publicznego i indywidualnego interesu skarżących-właścicieli nieruchomości, i tym samym niezgodnego z zasadą równości i proporcjonalności ograniczenia prawa własności skarżących. Ponadto małżonkowie zarzucili nadużycie władztwa planistycznego oraz ograniczenie prawa własności na skutek wykluczenia możliwości zabudowy nieruchomości, w sytuacji, gdy nie istnieje interes publiczny, który przy uwzględnieniu konstytucyjnej zasady proporcjonalności, uzasadniałby tego typu ograniczenie. Skarżący wnieśli o stwierdzenie nieważności zaskarżonej uchwały w całości, ewentualnie w części dotyczącej wskazanych przez nich działek.

Sąd zauważył, że zgodnie z art. 28 ust. 1 u.p.z.p., istotne naruszenie zasad sporządzania studium lub planu miejscowego, istotne naruszenie trybu ich sporządzania, a także naruszenie właściwości organów w tym zakresie powoduje nieważność uchwały rady gminy w całości lub części. Jednocześnie Sąd zwrócił uwagę, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ze swojej istoty narusza prawo własności, gdyż – jak stanowi o tym art. 6 ust. 1 u.p.z.p. – ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kształtują, wraz z innymi przepisami, sposób wykonywania prawa własności nieruchomości. Z powołanego przepisu wynika, że taki dokument planistyczny przede wszystkim narusza prawo własności nieruchomości, które są objęte bezpośrednio jego ustaleniami, tak jak w niniejszej sprawie.

Plan miejscowy określa zarówno społeczno-gospodarcze przeznaczenie nieruchomości, jak i jest elementem stosunków miejscowych. Sąd podkreślił, że fakt, iż taki dokument narusza prawo własności nieruchomości, sam w sobie nie jest powodem uznania, że jest on niezgodny z prawem. Zdaniem Sądu z art. 36 ust. 1 u.p.z.p. wynika, że sam ustawodawca zakłada, iż plan miejscowy może negatywnie wpływać na dotychczasowy sposób wykonywania prawa własności nieruchomości, gdyż przewiduje odpowiednie roszczenia odszkodowawcze na wypadek, gdy w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, korzystanie z nieruchomości lub jej części (w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem) stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone (wyrok NSA z 27 kwietnia 2018 r., sygn. akt II OSK 2869/17).

Z powyższych względów, wobec braku uzasadnionych podstaw skargi, WSA oddalił skargę.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 23 kwietnia 2019, II SA/Łd 59/19.

Krzysztof Janowski, radca prawny, Kancelaria Janowski Markiewicz

2019-09-09

powrót do listy orzecznictw

Wybrane nieruchomości

mieszkania na sprzedaż w Poznaniumieszkania na sprzedaż w Krakowiemieszkania na sprzedaż w Warszawiemieszkania na sprzedaż w Wrocławiumieszkania na sprzedaż w Gdańskudomy na sprzedaż w Poznaniudomy na sprzedaż w Krakowiedomy na sprzedaż w Warszawiedomy na sprzedaż w Wrocławiudomy na sprzedaż w Gdańskumieszkania do wynajęcia Krakówmieszkania do wynajęcia Warszawamieszkania do wynajęcia Poznańmieszkania do wynajęcia Wrocławmieszkania do wynajęcia Gdyniamieszkania do wynajęcia Gdańskmieszkania do wynajęcia Łódźlokale użytkowe poszukiwane do wynajęciagaraże na wynajemkamienice na wynajemmieszkania na wynajem powiat Słupskilokale użytkowe na wynajem powiat Szczecineckidomy na wynajem gmina Łęczycalokale użytkowe na sprzedaż gmina Mysłakowicedomy na sprzedaż w Gatcemieszkania na wynajem w Borkachmieszkania na sprzedaż w Kasinie Wielkiej

Deweloperzy

);