Prosimy, odblokuj wyświetlanie reklam w naszym serwisie, są one związane z rynkiem nieruchomości.
To dzięki nim masz darmowy dostęp do naszych treści.

Z pozdrowieniami zespół KRN.pl :)


Artykuły Artykuły

Udokumentowanie wydatków na cele mieszkaniowe

Udokumentowanie wydatków na cele mieszkaniowe

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają wymogu dokumentowania wydatków wyłącznie fakturami VAT.

W interpretacji indywidualnej z dnia 5 maja 2017 roku sygn. 2461-IBPB-2-2.4511.115.2017.2.AR Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że jako dowód wydatku poniesionego na cele mieszkaniowe należy dopuścić nie tylko faktury VAT, ale wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy i nie jest sprzeczne z prawem.

W przedmiotowej sprawie podatnik zwrócił się o interpretację, czy do udokumentowania wydatków na własne cele mieszkaniowe wystarczy umowa z wykonawcą prac budowlanych oraz potwierdzenia zapłaty za ich wykonanie, czy koniczne są faktury VAT? Zdaniem wnioskodawcy, umowa oraz potwierdzenia zapłaty są wystarczającym dowodem, a organ podatkowy uznał, że stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe.

Podlegającym opodatkowaniu źródłem przychodu jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów – jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że wnioskodawca zakupił nieruchomość, którą następnie sprzedał przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Tak więc transakcja sprzedaży tej nieruchomości stanowiła źródło przychodu. Wolne od podatku dochodowego są dochody, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe.

Za wydatki poniesione na cele mieszkaniowe uważa się wydatki poniesione na:
a. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem;
b. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie;
c. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego;
d. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego;
e. rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego
– położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewiduje ściśle określonego sposobu dokumentowania wydatku poniesionego na cele mieszkaniowe. Jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Niemniej w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, skoro wnioskodawca skorzystał ze zwolnienia, winien liczyć się z koniecznością wykazania faktu wydatkowania środków ze sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe. Organ podatkowy, dla celów podatkowych, weryfikując możliwość skorzystania ze zwolnienia podatkowego, uprawniony jest do żądania od podatników, żeby udowodnili poniesione wydatki, poprzez przedłożenie rzetelnych i wiarygodnych dowodów, z których w sposób niebudzący żadnych wątpliwości będzie wynikało: kto, kiedy i jaki wydatek poniósł, tj. czy środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości faktycznie przeznaczone zostały przez podatnika na cele mieszkaniowe. Takimi dokumentami mogą być m.in. umowy, faktury VAT bądź też inne dokumenty, które potwierdzą ten fakt. Dokumentacja może składać się również z umowy z wykonawcą na prace budowlane oraz potwierdzenia zapłaty za ich wykonanie, o ile z dokumentów tych jednoznacznie wynika: kto, w jakim terminie, jakie wydatki i w jakiej kwocie poniósł. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają wymogu dokumentowania wydatków wyłącznie fakturami VAT.

Źródło: KRN.pl | 2017-05-15

Czy ten artykuł był dla Ciebie interesujący?

3.1

Zainteresował Cię artykuł? Podaj dalej!

powrót do listy artykułów

Komentarze (2)

pawel ⋅ 03-09-2018 | 12:13

okasoajd musisz się liczyć z tym ze US nie wszystkie wydatki na tzw. wykończenie uzna za kwalifikowalne do zwolnienia tu więcej szczegółów https://www.rp.pl/Podatki/304059986-Ulga-mieszkaniowa-w-PIT-jakie-wydatki-na-remont-pozwola-uniknac-podatku.html

okasoajd ⋅ 02-08-2018 | 13:29

Umowa z deweloperem o wykończenie mieszkania pod klucz również może być akceptowana przez urząd jako potwierdzenie wydatku na cel mieszkaniowy?

Pokaż wszystkie komentarze (2)

 

 

Wybrane nieruchomości

mieszkania na sprzedaż w Poznaniumieszkania na sprzedaż w Krakowiemieszkania na sprzedaż w Warszawiemieszkania na sprzedaż w Wrocławiumieszkania na sprzedaż w Gdańskudomy na sprzedaż w Poznaniudomy na sprzedaż w Krakowiedomy na sprzedaż w Warszawiedomy na sprzedaż w Wrocławiudomy na sprzedaż w Gdańskumieszkania do wynajęcia Krakówmieszkania do wynajęcia Warszawamieszkania do wynajęcia Poznańmieszkania do wynajęcia Wrocławmieszkania do wynajęcia Gdyniamieszkania do wynajęcia Gdańskmieszkania do wynajęcia Łódźmieszkania poszukiwane do wynajęciakamienice na wynajeminne nieruchomości na wynajemlokale użytkowe na wynajem powiat Brzozowskidomy na wynajem powiat Głubczyckimieszkania na sprzedaż gmina Dobryszycedomy na wynajem gmina Gryfinodomy na wynajem w Trojanówkumieszkania na sprzedaż w Dębskiej Wolidomy na sprzedaż w Tur Górny

Deweloperzy

);