Prosimy, odblokuj wyświetlanie reklam w naszym serwisie, są one związane z rynkiem nieruchomości.
To dzięki nim masz darmowy dostęp do naszych treści.

Z pozdrowieniami zespół KRN.pl :)


Artykuły Artykuły

Sukcesywne wyodrębnianie lokali

Sukcesywne wyodrębnianie lokali

Ustawa o własności lokali nakłada na pierwotnego właściciela określony sposób wyodrębnienia lokali w nieruchomości.

Już w chwili wyodrębnienia i zbycia pierwszego lokalu w budynku powstaje automatycznie wspólnota mieszkaniowa. Nie ma przy tym znaczenia, czy jest to mieszkanie, czy lokal użytkowy i czy wydzielono jednocześnie własność jednego lokalu lub kilku. W praktyce wspólnoty mieszkaniowe tworzy się w wyniku sukcesywnego wyodrębniania i zbywania lokali w danej nieruchomości przez dotychczasowego właściciela. Z chwilą wyodrębnienia i zbycia pierwszego lokalu wspólnota mieszkaniowa składa się z osoby, która nabyła własność nieruchomości, i poprzedniego właściciela budynku. Z kolei ten jest właścicielem wszystkich pozostałych niewyodrębnionych lokali i dysponuje odpowiednim ułamkiem do ich wyodrębnienia. Następnie w miarę sukcesywnego wydzielania lokali, udział poprzedniego właściciela ulega stopniowemu zmniejszaniu, aż do momentu wyodrębnienia i zbycia ostatniego lokalu w nieruchomości i z tą chwilą poprzedni właściciel nieruchomości traci swoje prawa i zarazem przestaje być członkiem wspólnoty mieszkaniowej. Dotychczasowy właściciel zarządza też nieruchomością do momentu ukonstytuowania się wspólnoty i przejęcia tej funkcji przez wybrany zarząd lub zarządcę, któremu powierzono zarządzanie nieruchomością wspólną.

Z chwilą wyodrębnienia własności pierwszego lokalu w budynku, nieruchomość staje się współwłasnością, co prowadzi do sytuacji, że każdy następny akt notarialny wyodrębnienia lokalu w obiekcie powinien być zawarty przy udziale pozostałych współwłaścicieli. Aby uniknąć tej sytuacji i umożliwić pierwotnemu właścicielowi samodzielną sprzedaż wszystkich lokali w budynku, a nie tylko pierwszego lokalu, ustawodawca, tworząc ustawę o własności lokali, zawarł w niej art. 4 paragraf 2, w którym postanowił, że jeżeli do wyodrębniania własności lokali dochodzi sukcesywnie, właściciele lokali już wyodrębnionych nie są stronami umów o wyodrębnieniu dalszych lokali. Ponadto aby uregulować sytuację lokali niewyodrębnionych we wspólnocie mieszkaniowej, ustawodawca w art. 4 paragraf 1 ustalił, że dotychczasowemu właścicielowi nieruchomości przysługują co do niewyodrębnionych lokali oraz co do nieruchomości wspólnej takie same uprawnienia, jakie przysługują właścicielom lokali wyodrębnionych; odnosi się to także do jego obowiązków.

Ustawa o własności lokali nakłada na pierwotnego właściciela określony sposób wyodrębnienia lokali w nieruchomości. Wymagając od niego – jak to określa ustawa – „sukcesywnego wyodrębnienia lokali”. Ustawodawca nie nałożył na pierwotnego właściciela ram czasowych wydzielenia wszystkich lokali, gdyż w różnych nieruchomościach ten proces przybiera różny zakres, np. w przypadku nowych budynków procedura trwa nieraz tylko kilkanaście dni, w przypadku gdy deweloper znalazł nabywców dla wszystkich lokali. W przypadku lokali komunalnych proces trwa natomiast nierzadko kilkanaście lat. Podstawą jednak jest sukcesywne wyodrębnianie i zbywanie przez pierwotnego właściciela lokali w budynku.

Źródło: KRN.pl | 2017-03-13

powrót do listy artykułów

Komentarze (0)

Pokaż wszystkie komentarze (0)

Prezenter inwestycji

Super Oferta

Kamienica Retmana
Słoneczny Zakątek
Sand Hotel ****
Oaza Bronowice
Nowe Mieszkania w Czyżynach
Marine Hotel *****
Aleja Zbożowa etap III, IV
Cystersów 26
ul. Wielicka - Rydygiera Etap...
Projekt inwestycyjny -...
Villa sento
Działki budowlane o...

Kamienica Retmana

Kraków, Zwierzyniec, ul. M. Stachowicza 

Słoneczny Zakątek

Kraków, Dębniki, ul. gen. S.... 

Sand Hotel ****

Kołobrzeg, ul. Zdrojowa 

Oaza Bronowice

Kraków, Bronowice, ul. Stańczyka 

Nowe Mieszkania w Czyżynach

Kraków, Czyżyny, ul. F. Hynka 

Marine Hotel *****

Kołobrzeg, ul. A. Sułkowskiego 

Aleja Zbożowa etap III, IV

Wieliczka, ul. Zbożowa 

Cystersów 26

Kraków, Grzegórzki, ul. Cystersów 

ul. Wielicka - Rydygiera Etap...

Kraków, Bieżanów-Prokocim, ul. L.... 

Projekt inwestycyjny -...

Rabka-Zdrój, ul. Orkana 

Villa sento

Kraków, ul. Zbrojarzy 

Działki budowlane o...

VILPARK Charzyno (woj.... 
Super oferta: / poprzednia następna