Prosimy, odblokuj wyświetlanie reklam w naszym serwisie, są one związane z rynkiem nieruchomości.
To dzięki nim masz darmowy dostęp do naszych treści.

Z pozdrowieniami zespół KRN.pl :)


Artykuły Artykuły

Podłączenie prądu do domu

Podłączenie prądu do domu

Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej następuje na podstawie umowy o przyłączenie. Jest ono możliwe, jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki dostarczenia energii elektrycznej, a podmiot ubiegający się o przyłączenie spełnił wymagane warunki.

Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej następuje na podstawie umowy o przyłączenie. Jest ono możliwe, jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki dostarczenia energii elektrycznej, a podmiot ubiegający się o przyłączenie spełnił wymagane warunki.

Warunki techniczne dostarczenia energii elektrycznej określa zakład energetyczny. Do niego należy się zwrócić z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia domu do sieci.

Dokumenty niezbędne do wydania warunków przyłączenia

 • wypełniony wniosek WTP (warunki techniczne przyłączenia),
 • dokument potwierdzający prawo do korzystania z obiektu budowlanego,
 • plan zabudowy na mapie określający usytuowanie obiektu względem istniejących sieci elektroenergetycznych oraz istniejących obiektów,
 • dowód dokonania przedpłaty na poczet przyłącza (opłata jest zgodna z obowiązującą taryfą zakładu energetycznego).
We wniosku należy podać

 • dane adresowe obiektu, do którego ma zostać wykonane przyłącze,
 • rodzaj obiektu,
 • rodzaj przyłącza,
 • zapotrzebowanie na moc,
 • charakterystykę instalacji (np. napięcie znamionowe, sposób zasilania, minimalna moc potrzebna do zapewnienia bezpieczeństwa),
 • do jakich celów potrzebny jest prąd (zasilenie placu budowy czy wybudowanego już budynku),
 • termin rozpoczęcia dostaw energii.
Jeżeli chcemy, aby prąd podłączony został nie tylko na budowę, lecz także do przyszłego domu, we wniosku należy zaznaczyć, że ubiegamy się o zasilanie zarówno na placu budowy, jak i zasilanie budynku. Jest to istotne, ponieważ zakład energetyczny wydaje pozwolenie tylko na konkretny cel. Jeżeli wystąpimy wyłącznie o zasilanie budowy, później całą procedurę o przyłączenie budynku do sieci trzeba będzie powtórzyć.

Jak określić moc przyłączeniową?

Aby określić moc przyłączeniową, należy zestawić wszystkie istniejące i planowane do zamontowania odbiorniki. Suma pobieranej przez nie mocy to moc zainstalowana i jest ona większa od mocy przyłączeniowej. Liczba działających jednocześnie urządzeń określa współczynnik jednoczesności. Jest on mniejszy od jedności, a w domach jednorodzinnych przyjmuje się, że wynosi on 0,5 – 0,6.
Moc przyłączeniowa średniej wielkości domu jednorodzinnego wynosi ok. 10 kW. Jeżeli w kuchni planuje się używanie kuchni elektrycznej, moc przyłączeniową należy zwiększyć.

Przed przyłączeniem

Zakład energetyczny ma 14 dni od daty złożenia wniosku na wydanie warunków technicznych przyłącza. Po otrzymaniu warunków należy podpisać umowę przyłączeniową i wnieść opłatę za przyłączenie do sieci. Kwota ta jest różna dla różnych zakładów energetycznych oraz jest uzależniona od mocy przyłączeniowej.

Rodzaj przyłącza określa zakład energetyczny

Dostarczenie energii może odbywać się z sieci napowietrznej lub za pomocą przyłącza kablowego. Jeżeli konieczne będzie wykonanie przyłącza kablowego, musi je zaprojektować uprawniony inżynier elektryk. W tym celu należy przygotować następujące dokumenty:
 • wniosek o wydanie warunków technicznych,
 • podkład geodezyjny do projektowania,
 • plan zagospodarowania działki.
Przyłącze musi zostać wrysowane w mapę geodezyjną działki z zaznaczonymi wszystkim instalacjami. Prawidłowo wykonany wyrys zostaje zaopiniowany przez Zakład Uzgodnień Dokumentacji (ZUD). Z przygotowaną dokumentacją inwestor w urzędzie architektury ubiega się o pozwolenie na budowę przyłącza kablowego. Dopiero po wydaniu pozwolenia można przystąpić do realizacji inwestycji. Po zakończeniu prac inwestor otrzymuje protokół odbioru obiektu energetycznego.

Inwentaryzacja przyłącza powykonawczego

Po wykonaniu przyłącza następuje inwentaryzacja powykonawcza. Polega ona na naniesieniu na mapę przebiegu wykonanej instalacji. Musi to zrobić uprawniony geodeta. Zakład energetyczny otrzymuje gotowy dokument, na podstawie którego wydawany jest protokół odbioru energetycznego. Otrzymany dokument uprawnia do rozpoczęcia prac elektrycznych. Po zakończonych pracach instalacyjnych należy podpisać umowę sprzedaży energii elektrycznej.

Umowa sprzedaży energii elektrycznej określa

 • strony zawierające umowę,
 • usytuowanie obiektu, do którego dostarczony będzie prąd,
 • wartość mocy umownej,
 • sposób obliczania należności za energię oraz terminy i sposób zapłaty,
 • standardy jakościowe obsługi odbiorców,
 • obowiązki i przywileje odbiorcy,
 • termin ważności,
 • warunki zmiany i wypowiedzenia umowy.
Montaż licznika

Umowa złożona w zakładzie energetycznym jest zgłoszeniem zakończenia prac instalacyjnych. Wówczas możliwe jest zamontowanie licznika energii elektrycznej. Do składanej umowy należy dołączyć następujące dokumenty:
 • pozwolenie na budowę,
 • protokół odbioru obiektu energetycznego,
 • dowód opłaty przyłączeniowej,
 • protokoły pomiarów instalacji elektrycznej,
 • warunki techniczne przyłącza.
Po sprawdzenia zgodności wykonania instalacji ze złożonymi dokumentami, montowany jest licznik. Od tej chwili nieruchomość podłączona jest do sieci i można korzystać z prądu.

Jaką wybrać taryfę?

Przed zamontowaniem licznika, w chwili podpisania umowy o dostarczenie energii elektrycznej należy wybrać taryfę, zgodnie z którą będzie obliczany kosz zużycia energii elektrycznej. Do wyboru jest taryfa jednodniowa (G11) i taryfę dwustrefowa (G12).
Należności w taryfie G11 naliczane są przez całą dobę za taką samą stawkę za 1 kWh. W taryfie G12 stawka za 1 kWh nie jest stała i zależy od pory dnia.

Strefy czasowe taryfy G12
strefa dzienna: 6.00 – 13.00, 15.00 – 22.00
strefa nocna: 13.00 – 15.00, 22.00 – 6.00


Osoby wykonujące instalacje elektryczne, przyłącza do sieci elektroenergetycznej powinny posiadać uprawnienia. Aby je udokumentować, potrzebne są następujące dokumenty:
 • ksero uprawnień budowlanych,
 • wpis do rejestru prowadzenia działalności gospodarczej,
 • uprawnienia Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP).
Źródło: „Kreator-Projekty” za: Portal e-instalacje.pl | 2007-02-08

Czy ten artykuł był dla Ciebie interesujący?

3

Zainteresował Cię artykuł? Podaj dalej!

powrót do listy artykułów

Komentarze (0)

Pokaż wszystkie komentarze (0)

 

 

Wybrane nieruchomości

mieszkania na sprzedaż w Poznaniumieszkania na sprzedaż w Krakowiemieszkania na sprzedaż w Warszawiemieszkania na sprzedaż w Wrocławiumieszkania na sprzedaż w Gdańskudomy na sprzedaż w Poznaniudomy na sprzedaż w Krakowiedomy na sprzedaż w Warszawiedomy na sprzedaż w Wrocławiudomy na sprzedaż w Gdańskumieszkania do wynajęcia Krakówmieszkania do wynajęcia Warszawamieszkania do wynajęcia Poznańmieszkania do wynajęcia Wrocławmieszkania do wynajęcia Gdyniamieszkania do wynajęcia Gdańskmieszkania do wynajęcia Łódźdomy do kupieniahale i magazyny do kupienialokale użytkowe do kupieniamieszkania na wynajem powiat Przemyskidomy na wynajem powiat Gorzowskilokale użytkowe na sprzedaż gmina Książ Wielkilokale użytkowe na wynajem gmina Seceminmieszkania na wynajem w Płochowiedomy na wynajem w Tomczykidomy na sprzedaż w Gośniewicach

Deweloperzy

);