Prosimy, odblokuj wyświetlanie reklam w naszym serwisie, są one związane z rynkiem nieruchomości.
To dzięki nim masz darmowy dostęp do naszych treści.

Z pozdrowieniami zespół KRN.pl :)


Artykuły Artykuły

Nowelizacja ustawy: będą zwroty udziałów dla członków spółdzielni mieszkaniowych

Nowelizacja ustawy: będą zwroty udziałów dla członków spółdzielni mieszkaniowych

We wrześniu wejdzie w życie nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Co nowe przepisy oznaczają dla członków spółdzielni?

Od 9 września 2017 r. członkowie spółdzielni nie będą już składać deklaracji członkowskich i wnosić wkładu na udziały członkowskie. Dodatkowo, ci, którzy wnieśli wkłady, uzyskają roszczenie domagania się ich zwrotu.

We wrześniu wejdzie w życie nowelizacja przepisów dotyczących spółdzielni mieszkaniowych. Zasadniczym celem ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze jest dostosowanie przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego (z dnia 14 lutego 2012 r., sygn. akt P 17/10, z dnia 27 czerwca 2013 r., sygn. akt K 36/12, oraz z dnia 5 lutego 2015 r., sygn. akt K 60/13). Ustawodawca zdecydował między innymi, że członkostwo w spółdzielni powinno powstawać z mocy prawa i przysługiwać wyłącznie osobie związanej węzłem prawnym ze spółdzielnią. Członkostwo z mocy prawa wiązać się ma z brakiem obowiązku składania deklaracji członkowskiej i niewnoszeniem wpisowego.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 nowelizacji, członkiem spółdzielni jest osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych albo miała do nich ograniczoną zdolność, której przysługuje: spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego; której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu; której przysługuje roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego; której przysługuje roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu, będąca założycielem spółdzielni, z tym, że członkostwo założycieli ustanie jeżeli w ciągu trzech lat od chwili wpisania spółdzielni do Krajowego Rejestru Sądowego spółdzielnia nie ustanowi na ich rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa odrębnej własności lokalu albo nie dojdzie do zawarcia umowy o budowę lokalu.

Należy zwrócić uwagę, że dla spółdzielni mieszkaniowych ustawa ma prymat nad Prawem spółdzielczym, a zatem charakter ustawy prawo spółdzielcze jest tylko pomocniczy. Jej przepisy znajdują zastosowanie jedynie wówczas, gdy zapisy zawarte w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych nie regulują danego zagadnienia. Natomiast w związku z tym, że w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych nawet po nowelizacji nie uregulowano zasad zwrotu wpłat dokonanych na udziały, można by wnioskować, iż należy stosować przepisy ustawy prawo spółdzielcze. Jednak zgodnie z art. 1 ust. 9 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, od dnia wejścia w życie nowelizacji żaden przepis Prawa spółdzielczego dotyczący materii udziałów i wpisowego nie znajduje zastosowania w przypadku spółdzielni mieszkaniowych, a zatem także art. 21 dotyczący zwrotu. Ponadto zgodnie z art. 8 ust 2 ustawy nowelizującej, w razie sprzeczności między postanowieniami statutów spółdzielni a przepisami niniejszej ustawy, stosuje się przepisy tej ustawy. Zatem przy zwrocie nie można też oprzeć się na przepisach statutu dotyczących zwrotu.

Podsumowując, ustawa nowelizująca sama nie zawiera rozwiązań co do terminu i sposobu zwrotu dotychczas wniesionych udziałów, ale jednocześnie wprowadza zakaz stosowania w tym zakresie przepisów ustawy prawo spółdzielcze i sprzecznych z nowelizacją przepisów statutu spółdzielni. W związku z takimi rozwiązaniami, od dnia wejścia w życie nowelizacji, czyli od 9 września 2017 r. w spółdzielniach mieszkaniowych likwidacji ulega fundusz udziałowy, bowiem spółdzielnia mieszkaniowa od tego dnia nie ma prawa go prowadzić. Zgromadzone na nim środki to świadczenia nienależne, które w związku z brakiem regulacji podlegają bezzwłocznemu zwrotowi.

Instytucja nienależnego świadczenia została uregulowana w art. 410§ 2 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym świadczenie jest nienależne, jeżeli ten, kto je spełnił, nie był w ogóle zobowiązany lub nie był zobowiązany względem osoby, której świadczył. Drugim przypadkiem jest sytuacja, w której podstawa świadczenia odpadła lub zamierzony cel świadczenia nie został osiągnięty, albo jeżeli czynność prawna zobowiązująca do świadczenia była nieważna i nie stała się ważna po spełnieniu świadczenia. Jest to szczególny rodzaj bezpodstawnego wzbogacenia, a cechę wspólną stanowi tu uzyskanie korzyści cudzym kosztem. W tym wypadku w wyniku wykonania zobowiązania. Z przywołanego przepisu wynika, że z nienależnym świadczeniem mamy do czynienia między innymi w chwili odpadnięcia podstawy prawnej, która istniała w chwili spełnienia świadczenia, a odpadnięcie nastąpiło później. Zatem w przypadku spółdzielni, która nie będzie chciała na żądanie niezwłocznie zwrócić środków wniesionych tytułem wkładu, podstawą wniesienia powództwa o zwrot będą przepisy dotyczące bezpodstawnego wzbogacenia.

 

Źródło: KRN.pl | 2017-09-04

Czy ten artykuł był dla Ciebie interesujący?

3.7

Zainteresował Cię artykuł? Podaj dalej!

powrót do listy artykułów

Komentarze (12)

Tom ⋅ 03-04-2019 | 13:30

Mam ten sam problem co "Andzia". Czy ktoś może powiedzieć co zrobić żeby odzyskać pieniądze?

Nick ⋅ 06-09-2018 | 10:16

Odpowiadam Monice: ja wkładu członkowskiego nie wniosłam i przez 10 lat płaciłam z tego powodu co miesiąc wyższy czynsz niż członkowie spółdzielni. Co więcej, aż do momentu złożenia wniosku o przyjęcie w poczet członków spółdzielni spółdzielnia naliczała mi ciągle taki wyższy czynsz pomimo wejścia w życie ustawy. O zwrot nadwyżki czynszu od dnia wejścia w życie ustawy musiałam się oddzielnie zwracać do spółdzielni! Na dodatek nie dostałam całości, tylko zwrot od początku tego roku, bo spółdzielnia już 2017 rok rozliczyła! O zwrot nadwyżki czynszu od czasu zakupienia mieszkania pewnie też od razu do sądu... A czynsz wyższy z tytułu "wyrównywania" czynszów płacę i tak, od tego roku. Dodam, że przez 10 lat 30 lub 40 zł miesięcznie więcej uzbierało im kwotę przekraczającą mój ówczesny wkład, którego nie wniosłam.

Andzia ⋅ 06-03-2018 | 10:25

W sierpniu ub. roku sprzedałam swoje mieszkanie (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu). W grudniu otrzymałam pismo ze SM, że zostałam wypisana z listy członków spółdzielni. Dlatego też pisemnie zwróciłam się o zwrot mojego udziału członkowskiego. Otrzymałam odpowiedź negatywną, w uzasadnieniu wyjaśniają, że w związku ze zmianą ustawy o spółdzielniach brak jest podstaw prawnych do dokonania zwrotu. Z informacji jakie uzyskałam jasno wynika, że od dnia wejścia w życie nowelizacji, czyli od 9 września 2017r. w spółdzielniach mieszkaniowych likwidacji ulega fundusz udziałowy, bowiem spółdzielnia mieszkaniowa od tego dnia nie ma prawa go prowadzić. Zgromadzone na nim środki to świadczenia nienależne, które w związku z brakiem regulacji podlegają bezzwłocznemu zwrotowi. Instytucja nienależnego świadczenia została uregulowana w art. 410 § 2 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym świadczenie jest nienależne, jeżeli ten, kto je spełnił, nie był w ogóle zobowiązany lub nie był zobowiązany względem osoby, której świadczył. W przypadku spółdzielni, która nie będzie chciała na żądanie niezwłocznie zwrócić środków wniesionych tytułem wkładu, podstawą wniesienia powództwa o zwrot będą przepisy dotyczące bezpodstawnego wzbogacenia. Spółdzielni mimo tego stoi dalej na swoim stanowisku i odmawia wypłaty udziału. I co dalej robić?

Pollo ⋅ 26-02-2018 | 12:48

Czy mogę nie płacić tych 300zl

GTW&Partnerzy ⋅ 02-01-2018 | 08:59

Interesujesz się nieprawidłowościami mającymi miejsce w spółdzielniach mieszkaniowych? Zapraszamy do obejrzenia naszych filmów. Subskrybuj nasz kanał, bądź na bieżąco i dowiedz się więcej: https://www.youtube.com/channel/UCMwM9x1CUBusGN0zNys2wuA/videos

Arni ⋅ 04-12-2017 | 14:51

Czyli Dzięki tej ustawie spółdzielnie mieszkaniowe zarobią bardzo dużo pieniędzy ponieważ kiedyś małżonkowie nie chcieli być obydwoje spółdzielni mieszkaniowej a teraz dojdzie kilkanaście tysięcy Tak mój spółdzielnia jest to SM Bródno zł ponieważ wszystkie osoby które są współwłaścicielami a nie były w członkami spółdzielni muszą zapłacić 300 zł na na kulture oświatę

Arni ⋅ 04-12-2017 | 14:48

No tak ale zastanawiam się nad jedną rzeczą ponieważ ja Dostałem pismo dokładnie moja małżonka która nie miała członkostwa spółdzielni że nie ma przypuśćmy dzisiejszym zostały wpisane w poczet członków spółdzielni nr 1 intencyjny taki taki i musi zapłacić 300 zł na rozwój kulturalno Oświatowy w spółdzielni mieszkaniowej

loli pop ⋅ 21-10-2017 | 20:14

Wkłady członkowskie nie mają nic do rzeczy. Jeżeli już to udziały, a to zupełnie co innego. Wkłady budowlane czy mieszkaniowe poszły na wybudowanie Państwa lokali, które dostaliście w zamian. Żeby je Wam zwrócić musielibyście oddać mieszkania spółdzielni. Poza tym całe rozumowanie oparte jest o błędne rozumienie art.1 ust.9. Niechlujstwo jest w tej nowelizacji ogromne. Można przypuszczać, że wnioskodawczyni chodziło o zwolnienie ze składania deklaracji, wpisowego i udziałów osób, które są przyjmowane do spółdzielni i zyskują członkostwo. Są one wymienione w zamkniętych katalogach. Są to osoby ze spółdzielczymi prawami do lokali, ekspektatywą własności lub takie, które podpisują umowę ze spółdzielnią na wybudowanie im WŁASNEGO lokalu. Jest też możliwość, że osoby, które mają własne mieszkania w tzw. zasobie tej spółdzielni mogą się starać o przyjęcie do spółdzielni jeśli nie są jej członkami. Np kupili takie wyodrębnione ( z własną księgą wieczystą) mieszkanie. Nawet jeżeli kupili od członka to muszą o to wystąpić. Tym samym fundusz udziałowy nie ginie i wszystkie rozważania w artykule o konieczności zwrotu trafiają w próżnię. Oczywiście można próbować podważyć to rozumowanie w sądzie czy TK, ale póki co nie ma pewności jak czytać to niechlujstwo prawne.

janek1910 ⋅ 13-10-2017 | 11:17

A U NAS W SM ŻORY NIE WYPŁACAJĄ WKŁADU CZŁONKOWSKIEGO POWOŁUJĄC SIE NA STATUT I PRAWO SPÓŁDZIELCZE,,WIĘC JAK TO JEST W TYM KRAJU ,,PRAWO CZY USTAWA A MOŻE ZWYKŁY REGULAMIN CZY STATUT..NO I CZUJE SA TAK WŁAŚCIWIE UDZIAŁY KTÓRE WNOSI CZŁONEK SPÓŁDZIELNI...NO I KTO TU MA RACJE..

Monika ⋅ 03-10-2017 | 17:06

Jak zwykle połowiczne rozwiązania są wprowadzane, bez dopięcia kwestii do ostatniej litery. Ja już otrzymałam pismo ze spółdzielni informujące mnie że w zwiazku z nową ustawą mój czynsz wzrośnie by mógł zostać wyrównany do czynszu pozostałych "nowych" członków spóldzielni, którym to zostanie obniżony .... oczywiście o zwrocie wkładu członkowskiego ani słowa. Teraz członkowie którzy wpłacili wkład w przeszłości ... zostaną zwyczajnie oszukani i to powdójnie. Po pierwsze wzrośnie im czynsz , po drugie będą musieli na własną rękę "szarpać" się ze spółdzielniami o zwrot środków.

Wiesław ⋅ 19-09-2017 | 12:14

Szanowny Panie Pawle. Trochę więcej dbałości o treść artykułu. Napisał Pan: "Od 9 września 2017 r. członkowie spółdzielni nie będą już składać deklaracji członkowskich i wnosić wkładu na udziały członkowskie. Dodatkowo, ci, którzy wnieśli wkłady, uzyskają roszczenie domagania się ich zwrotu.". Otóż nie ma czegoś takiego jak "wkład na udziały", a jest pojęcie "udział". Ponadto nieprawidłowo napisał Pan, że "członkowie spółdzielni nie będą już składać deklaracji członkowskich". Otóż deklaracji członkowskich nie będą składać osoby, którym przysługuje lub którzy nabędą spółdzielcze prawo do lokalu. Osoby, którym przysługuje lub którzy nabędą odrębną własność lokalu nadal będą składać deklaracje członkowskie, jeżeli będą chcieli zostać członkami spółdzielni. Oczywiście nie będą wnosić wpisowego i udziału. Ponadto zbyt daleko idące jest stwierdzenie, że spółdzielnie muszą zwrócić udziały. O tym zadecydują dopiero sądy rozstrzygające spory o zwrot udziałów.

gras ⋅ 12-09-2017 | 05:14

Jaką podstawawę prawną może mieć nagroda od Rady spółdzielni mieszkaniowej dla Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w wysokości 250 000 pln?

Pokaż wszystkie komentarze (12)

 

 

Wybrane nieruchomości

mieszkania na sprzedaż w Poznaniumieszkania na sprzedaż w Krakowiemieszkania na sprzedaż w Warszawiemieszkania na sprzedaż w Wrocławiumieszkania na sprzedaż w Gdańskudomy na sprzedaż w Poznaniudomy na sprzedaż w Krakowiedomy na sprzedaż w Warszawiedomy na sprzedaż w Wrocławiudomy na sprzedaż w Gdańskumieszkania do wynajęcia Krakówmieszkania do wynajęcia Warszawamieszkania do wynajęcia Poznańmieszkania do wynajęcia Wrocławmieszkania do wynajęcia Gdyniamieszkania do wynajęcia Gdańskmieszkania do wynajęcia Łódźdomy na wynajemkamienice na wynajemlokale użytkowe do kupienialokale użytkowe na sprzedaż powiat Stalowowolskilokale użytkowe na sprzedaż powiat M. Wrocławlokale użytkowe na sprzedaż gmina Wińskodomy na sprzedaż gmina Nowa Słupiadomy na sprzedaż w Garejadomy na sprzedaż w Murowancemieszkania na sprzedaż w Chełmica-Cukrownia

Deweloperzy

);