Prosimy, odblokuj wyświetlanie reklam w naszym serwisie, są one związane z rynkiem nieruchomości.
To dzięki nim masz darmowy dostęp do naszych treści.

Z pozdrowieniami zespół KRN.pl :)


Artykuły Artykuły

Ekologiczne sąsiedztwo w cenie

Z badań wynika, że wartość nieruchomości sąsiadują­cych z terenami zielonymi może być wyższa nawet o 33 proc.
Z badań wynika, że wartość nieruchomości sąsiadują­cych z terenami zielonymi może być wyższa nawet o 33 proc.

Dom z widokiem na ogród, bliskość lasu czy parku to marzenie wielu Polaków. Niestety nie wszyscy, którym uda się kupić nieruchomość w takim miejscu, mogą już zawsze cieszyć się z zielonego otoczenia. Coraz częściej bowiem za oknem nowej inwestycji widać plac kolejnej budowy, która pozbawi mieszkań­ców radości z pięknego widoku. Czy istnieje sposób na wiecznie zielone sąsiedztwo?

Na stres i na smog

Rola zieleni, w szczególności w miastach, jest nie do przecenienia. Doskonale wie­dzą o tym mieszkańcy zabetonowanych i tłocznych osiedli, którzy na każdym kroku szukają okazji do wyjazdu poza miasto. Obcowanie z naturą wpływa pozytywnie na nasze samopoczucie, poprawia kon­centrację, pozwala obniżyć poziom stresu, zrelaksować się i wyciszyć.

Według wielu badaczy stały kontakt z przyrodą ma również niebagatelny wpływ na nasze zdrowie. Spacery po le­sie czy innych terenach zielonych sprzyjają wzmocnieniu układu odpornościowego, regulacji tętna czy jakości snu. Poza tym obecność zieleni przyczynia się do popra­wy powietrza, tworząc w miastach swo­iste enklawy, co ma ogromne znaczenie w walce ze smogiem. Wysoka roślinność stanowi naturalną barierę przed wiatrem, redukuje nadmierny hałas, a także nawil­ża powietrze, co doceniane jest zwłasz­cza w upalne dni. Sąsiedztwo przyrody podnosi również walory estetyczne nie­ruchomości i jest w stanie zatuszować nieatrakcyjne fragmenty budynków. Może też pozytywnie oddziaływać na tworzenie osiedlowych wspólnot. Nikogo więc nie dziwi, że coraz więcej osób ucieka z za­tłoczonych i pozbawionych zieleni centrów miast i poszukuje nieruchomości położonej w malowniczym sąsiedztwie przyrody.

 

Zieleń najważniejsza

Badania wykazują, że zieleń jest dla mieszkańców miast bardzo ważna i to niezależnie od miejsca dorastania. Jednak oprócz aspektów społecznych, tereny zie­lone mają dla nas również duże znaczenie ekonomiczne. Z analiz przeprowadzonych przez Instytut Gallupa w USA wynika, że wartość działki i nieruchomości sąsiadują­cych z takimi obszarami może wzrosnąć nawet o 33 proc. Istnieje prawdopodo­bieństwo, iż o prawie jedną trzecią zwięk­szy się cena nieruchomości położonych w pobliżu zbiorników wodnych. Cieka­wych danych dostarcza również raport szwedzkiej firmy Husqvarna. Według eks­pertów aż 74 proc. Polaków deklaruje, że jest w stanie zapłacić wyższą cenę za mieszkanie czy dom, jeśli będą one zlokali­zowane w sąsiedztwie zieleni. Dla porów­nania, bliskość miejsc związanych z kulturą była ważna dla 22 proc. ankietowanych, sąsiedztwo restauracji dla 19 proc., nato­miast dostępność miejsc rozrywki dla 16 proc. (Husqvarna Global Garden Report 2012). Na istotne znaczenie terenów zielo­nych wskazuje również raport CBOS „Jak Polacy mieszkają, a jak chcieliby miesz­kać”, z którego wynika, że aż dla 33 proc. respondentów najważniejszym kryterium wyboru miejsca do życia jest ilość zieleni i wolnej przestrzeni wokół nieruchomości. Tyle samo ankietowanych zwraca uwagę na bezpieczeństwo okolicy. Przewagę zyskały jedynie funkcjonalność budynku wewnątrz – 56 proc. oraz niski koszt utrzy­mania – 48 proc.

W ciągu ostatnich lat widzimy, jak bardzo zmieniło się podejście klientów do zakupu nieruchomości. Coraz bardziej poszukują oni codziennego kontaktu z przyrodą. Wie­le osób pyta, czy w pobliżu inwestycji są tereny zielone, gdzie będą mogli pospace­rować z dziećmi bądź pojeździć rowerem; ważny jest też widok z okien i zagospoda­rowanie zieleni na osiedlu. To są obecnie bardzo istotne kwestie, które rzeczywiście mogą przesądzić o zamieszkaniu w danej okolicy – zauważa Witold Indrychowski, inwestor osiedla Zielone Rybitwy.

 

Dom obok... użytku ekologicznego

Niestety zakup mieszkania w zielonej okolicy, nie daje pewności, czy po kilku latach w miejsce pięknego krajobrazu nie wkroczy betonowa zabudowa i zamiast połaci zieleni nie zaczniemy obserwować ogromnego centrum handlowego bądź szarego, betonowego parkingu. Nie grozi to jednak obszarom prawnie chronionym, do których należą tereny o wysokich wa­lorach przyrodniczych, m.in. użytki ekolo­giczne, a więc pozostałości ekosystemów, mające istotne znaczenie dla zachowa­nia różnorodności biologicznej. Będą to m.in. naturalne zbiorniki wodne, śródpo­lne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, wydmy oraz stanowiska rzad­kich lub chronionych roślin, zwierząt i krze­wów. W Krakowie znajduje się łącznie 15 użytków ekologicznych, do których należą: Uroczysko w Rząsce, Łąki Nowohuckie, Staw przy Kaczeńcowej, Rozlewisko poto­ku Rzewnego, Dolina Prądnika, Uroczysko Kowadza, Staw Dąbski, Las w Witkowi­cach, Staw w Rajsku, Staw Królówka, Staw przy Cegielni, Dąbrowa, Dolina Potoku Olszanickiego – Łąki Olszanickie, Zakrzó­wek oraz Rybitwy.

Użytek ekologiczny Rybitwy to wyjątkowo dzikie miejsce na mapie Krakowa, obejmu­jące kompleks oczek wodnych wraz z za­drzewieniem – mówi Witold Indrychowski.

Jako inwestor sąsiadującego z użytkiem osiedla, po konsultacji i we współpracy z przedstawicielami Zarządu Zieleni Miej­skiej w Krakowie, dodatkowo postaramy się zapewnić zasilanie wodą deszczową chronionych zbiorników wodnych, co po­zwoli na ich utrzymanie w dotychczasowym stanie. Jest to niezmiernie istotne w czasie postępujących zmian klimatycznych i osu­szania się terenów – dodaje.­

 

 

Źródło: Dwutygodnik.KRN.pl | 2020-03-26

Czy ten artykuł był dla Ciebie interesujący?

0

Zainteresował Cię artykuł? Podaj dalej!

powrót do listy artykułów

Komentarze (1)

Adaś ⋅ 31-03-2020 | 20:20

sposób na wiecznie zielone sąsiedztwo? TAK tylko jak kupisz sobie leśna działke wraz z moim domkiem .dookoła las i twój. i do centrum warszawy masz pól godziny samochodem jadąc zgodnie z przepisami.

Pokaż wszystkie komentarze (1)

 

 

Wybrane nieruchomości

mieszkania na sprzedaż w Poznaniumieszkania na sprzedaż w Krakowiemieszkania na sprzedaż w Warszawiemieszkania na sprzedaż w Wrocławiumieszkania na sprzedaż w Gdańskudomy na sprzedaż w Poznaniudomy na sprzedaż w Krakowiedomy na sprzedaż w Warszawiedomy na sprzedaż w Wrocławiudomy na sprzedaż w Gdańskumieszkania do wynajęcia Krakówmieszkania do wynajęcia Warszawamieszkania do wynajęcia Poznańmieszkania do wynajęcia Wrocławmieszkania do wynajęcia Gdyniamieszkania do wynajęcia Gdańskmieszkania do wynajęcia Łódździałki na sprzedażdomy do kupieniakamienice na wynajemmieszkania na sprzedaż powiat Wyszkowskimieszkania na wynajem powiat Kościerskimieszkania na wynajem gmina Wisznicedomy na wynajem gmina Siemkowicedomy na sprzedaż w Okrasiniedomy na sprzedaż w Fryszerkadomy na sprzedaż w Starych Świerczynach

Deweloperzy

);