Prosimy, odblokuj wyświetlanie reklam w naszym serwisie, są one związane z rynkiem nieruchomości.
To dzięki nim masz darmowy dostęp do naszych treści.

Z pozdrowieniami zespół KRN.pl :)


Porady prawne Akty prawne

[ powrót ]

Według uchwały Sądu Najwyższego osobom, którym przydzielono budynki mieszkalne na warunkach spółdzielczego prawa do lokalu, przysługuje roszczenie o przeniesienie ich własności wraz z prawem do działek na podstawie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

W przedmiotowej sprawie członek spółdzielni mieszkaniowej w latach 70 dostał w spółdzielni przydział na dom jednorodzinny. Członek ten po wejściu w życie ustawy z 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych wystąpił do swojej spółdzielni o przeniesienie na niego własności domu wraz z własnością działki, na której ten dom się znajdował. Spółdzielnia mieszkaniowa zgodziła się, ale tylko na przeniesienie własności lokalu, bez własności gruntu. Członek spółdzielni wystąpił więc do sądu.

Sąd I instancji wydał wyrok uwzględniający żądanie członka spółdzielni. Sąd uznał, że przydzielenie prawa do zamieszkania w domu jednorodzinnym na zasadach prawa do lokalu było nieprawidłowe. Spółdzielnia po zmianie statutu umożliwiającej budowę domów jednorodzinnych w celu przewłaszczenia powinna była zmienić tytuł prawny swojego członka do lokum, który zajmował. Sąd w związku z tym przyjął, że w takiej sytuacji podstawą przekształcenia tego prawa są art. 1714 i art. 52 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Jak wynika z brzmienia artykułu 1714 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, spółdzielnia na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, jest zobowiązana zawrzeć z członkiem umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu określonych, wymienionych w tym przepisie czynności. Natomiast artykuł 52 nakazuje do istniejących w dniu wejścia w życie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych praw do domów jednorodzinnych i lokali budowanych w celu przeniesienia własności na rzecz członków stosować odpowiednio jej rozdział 2, a więc i będący jego częścią art. 17, określający warunki przeniesienia własności na osoby, którym przysługują prawa spółdzielcze.

Jednak gdy sprawa trafiła do sądu II instancji, sąd ten nie był już tak pewien słuszności wyroku sądu I instancji, więc skierował pytanie do Sądu Najwyższego. Choć taka sytuacja nie została w przepisach przewidziana, Sąd Najwyższy uznał, że osobie, której w okresie obowiązywania ustawy z dnia 17.02.1961 roku o spółdzielniach i ich związkach (Dz. U. Nr 12, poz. 61 ze zm.) przydzielono dom jednorodzinny na warunkach spółdzielczego prawa do lokalu, przysługuje roszczenie o przeniesienie własności domu wraz z prawem do działki na podstawie art. 1714 i stosowanego w drodze analogii art. 52 ustawy z dnia 15.12.2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12.04.2007 roku sygn. akt III CZP 22/07


[ powrót ]

Wybrane nieruchomości

mieszkania na sprzedaż w Poznaniumieszkania na sprzedaż w Krakowiemieszkania na sprzedaż w Warszawiemieszkania na sprzedaż w Wrocławiumieszkania na sprzedaż w Gdańskudomy na sprzedaż w Poznaniudomy na sprzedaż w Krakowiedomy na sprzedaż w Warszawiedomy na sprzedaż w Wrocławiudomy na sprzedaż w Gdańskumieszkania do wynajęcia Krakówmieszkania do wynajęcia Warszawamieszkania do wynajęcia Poznańmieszkania do wynajęcia Wrocławmieszkania do wynajęcia Gdyniamieszkania do wynajęcia Gdańskmieszkania do wynajęcia Łódźkamienice na zamianędziałki na sprzedażdziałki na wynajemmieszkania na sprzedaż powiat Sanockilokale użytkowe na sprzedaż powiat Jędrzejowskilokale użytkowe na sprzedaż gmina Brzeskodomy na sprzedaż gmina Markuszówmieszkania na sprzedaż w Józefiniemieszkania na wynajem w Łowiczówkadomy na wynajem w Nowej Wsi

Deweloperzy

);