Prosimy, odblokuj wyświetlanie reklam w naszym serwisie, są one związane z rynkiem nieruchomości.
To dzięki nim masz darmowy dostęp do naszych treści.

Z pozdrowieniami zespół KRN.pl :)


Porady prawne Akty prawne

[ powrót ]

Sposób wzruszenia uchwały jest uregulowany w art. 25 ustawy o własności lokali. Jeżeli dłużnicy nie kwestionowali uchwały w tym trybie, pozostają nią związani. Postępowanie w sprawie dochodzenia zaległości nie jest miejscem na podnoszenie zarzutu nieważności uchwały – wynika z wyroku Sądu Okręgowego w Suwałkach.

W przedmiotowej sprawie wspólnota dochodziła zapłaty zaległości od swoich członków w zaliczkach na koszty zarządu. Sąd Rejonowy w Augustowie zasądził od pozwanych na rzecz wspólnoty mieszkaniowej żądane kwoty z ustawowymi odsetkami. Właściciele lokalu wnieśli apelację od powyższego wyroku, a Sąd Okręgowy w Suwałkach uznał, że podlega ona oddaleniu. Sąd uznał, że na obecnym etapie postępowania właściciele lokalu nie mogą podnosić zarzutu nieważności bądź też nieprawidłowości uchwały wspólnoty mieszkaniowej. Uchwała ta bowiem jest aktem wewnętrznym wspólnoty mieszkaniowej, a sposób jej wzruszenia jest uregulowany szczególnym trybem, o którym mowa w art. 25 ustawy o własności lokali. Pozwani uchwały wspólnoty mieszkaniowej nie zakwestionowali we właściwym trybie, a zatem członkowie wspólnoty mieszkaniowej pozostają związani tą uchwałą. Wspólnota mieszkaniowa miała prawo żądać odsetek od zaległości związanych z nieterminową wpłatą zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną na podstawie art. 15 ustawy o własności lokali w zw. z art. 481 Kodeksu cywilnego. Zaliczki winny być uiszczane z góry do 10 dnia każdego miesiąca, a skoro pozwani nie wpłacali ich w terminie powód miał prawo żądać z tego tytułu odsetek ustawowych od dnia wymagalności do dnia zapłaty. Pozwani, regulując część długu wskazali w kolejnych przelewach na poczet, których uiszczają wpłaty, a ponieważ posiadali we wspólnocie mieszkaniowej zadłużenie w postaci kilku długów tego samego rodzaju wspólnota mieszkaniowa miała prawo skorzystać z uprawnienia wynikającego z art. 451 § 1 Kodeksu cywilnego i przy spełnieniu świadczenia przez dłużnika słusznie zaliczyła je w pierwszej kolejności na związane z tym długiem zaległe należności uboczne oraz na zalegające świadczenia główne.

Wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach, z dnia 5 czerwca 2013 r., sygn. akt I Ca 184/13[ powrót ]

Wybrane nieruchomości

mieszkania na sprzedaż w Poznaniumieszkania na sprzedaż w Krakowiemieszkania na sprzedaż w Warszawiemieszkania na sprzedaż w Wrocławiumieszkania na sprzedaż w Gdańskudomy na sprzedaż w Poznaniudomy na sprzedaż w Krakowiedomy na sprzedaż w Warszawiedomy na sprzedaż w Wrocławiudomy na sprzedaż w Gdańskumieszkania do wynajęcia Krakówmieszkania do wynajęcia Warszawamieszkania do wynajęcia Poznańmieszkania do wynajęcia Wrocławmieszkania do wynajęcia Gdyniamieszkania do wynajęcia Gdańskmieszkania do wynajęcia Łódźhale i magazyny do kupieniadomy na sprzedażkamienice poszukiwane do wynajęciadomy na wynajem powiat Kieleckimieszkania na wynajem powiat Przeworskidomy na sprzedaż gmina Konarzynymieszkania na wynajem gmina Suszecdomy na sprzedaż w Malęcinodomy na wynajem w Dojazdowiedomy na sprzedaż w Trawnikach

Deweloperzy

);