Prosimy, odblokuj wyświetlanie reklam w naszym serwisie, są one związane z rynkiem nieruchomości.
To dzięki nim masz darmowy dostęp do naszych treści.

Z pozdrowieniami zespół KRN.pl :)


Wiadomości Wiadomości

Większe bonifikaty dla spółdzielni mieszkaniowych

2004-08-06

Większe bonifikaty dla spółdzielni mieszkaniowych

Miasto Kraków zastosuje większe bonifikaty dla spółdzielni mieszkaniowych od cen sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta na rzecz spółdzielni mieszkaniowych.

Wiadomość ta powinna ucieszyć tych, którzy są członkami spółdzielni mieszkaniowych i ubiegają się o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Wyższe bonifikaty zostały zatwierdzone przez Radę Miasta Krakowa 30 czerwca 2004 roku, a zaczną obowiązywać po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. W dniu przygotowywania niniejszego materiału Uchwała Rady Miasta Krakowa w powyższej sprawie nie została jeszcze wydana w Dzienniku Urzędowym. Z wypowiedzi telefonicznej pracownika Działu Prawnego Urzędu Wojewódzkiego wynika, że uchwała ta wejdzie w życie najwcześniej w połowie sierpnia br.
Dla wszystkich osób zainteresowanych tym zagadnieniem przytaczam szczegółowo postanowienia Uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie warunków oraz wysokości bonifikat od cen sprzedaży nieruchomości. A oto szczegóły:

 

Zgodnie z Uchwałą Nr L II/504/04 z 30 czerwca 2004 r., która zmieniła Uchwałę Nr XX/169/03 z 2 lipca 2003 roku, Rada Miasta Krakowa wyraziła zgodę na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków zabudowanych budynkami mieszkalnymi wraz z infrastrukturą służącą celom mieszkaniowym, jak miejsca postojowe, drogi wewnątrzosiedlowe, ogródki przyblokowe, ogródki jordanowskie, zbywanych na rzecz ich użytkowników wieczystych tj.:

 

  1. spółdzielni mieszkaniowych, w związku z ustanawianiem na rzecz członków spółdzielni odrębnej własności lokali mieszkalnych lub z przeniesieniem na nich własności lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych zmienionej ustawą z dnia 19 grudnia 2002 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 4 poz. 27 zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 240 poz. 2058),
  2. właścicieli lokali mieszkalnych nabytych od spółdzielni mieszkaniowych będących współużytkownikami wieczystymi nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami, w których lokale te są położone.

 

Bonifikata będzie udzielana w takiej wysokości, aby cena, jaka zostanie ustalona do zapłaty przed zawarciem umowy sprzedaży wynosiła 2 proc. wartości rynkowej prawa własności sprzedawanej nieruchomości gruntowej lub wartości udziału w nieruchomości gruntowej.
Bonifikata nie dotyczy nieruchomości zabudowanych budynkami wykorzystywanymi w innym celu niż mieszkalny.
W wypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wykorzystywanymi jednocześnie na cele mieszkalne i użytkowe bonifikata zostanie udzielona wyłącznie w odniesieniu do tej powierzchni gruntu, która odpowiada powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych. Powierzchnia ta zostanie wyliczona proporcjonalnie w stosunku do powierzchni użytkowej wszystkich lokali znajdujących się na zbywanej nieruchomości.

 

Bonifikata będzie udzielana o ile:

 

  1. spółdzielnia mieszkaniowa zobowiąże się do ustanowienia na rzecz członków spółdzielni odrębnej własności lokali mieszkalnych lub przeniesienia na nich własności lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych za odpłatnością – w zakresie kwoty dotyczącej nabycia gruntu – nie wyższą niż wynikającą z rozliczenia kwoty określonej przy nabyciu nieruchomości od Gminy Miejskiej Kraków po zastosowaniu bonifikaty z uwzględnieniem uzasadnionego kosztu pieniądza,
  2. nabywca nie zalega ze zobowiązaniami pieniężnymi wobec Gminy Miejskiej Kraków.

 

Cena sprzedaży nieruchomości gruntowej może być zapłacona gotówką lub rozłożona na raty. Cena sprzedaży nieruchomości gruntowej może być na wniosek nabywcy rozłożona na raty kwartalne płatne maksymalnie przez okres 2 lat.
Rozłożona na raty nie spłacona część podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej półtorej stopy redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski wg stanu na dzień dokonania wpłaty pierwszej raty.
Pierwsza rata nie może być niższa niż 20 proc. ceny sprzedaży i podlega zapłacie wraz z należnym oprocentowaniem płatnym z góry od pozostałej do zapłaty ceny sprzedaży, przed dniem zawarcia umowy notarialnej sprzedaży.
Nie spłacona kwota sprzedaży podlega zabezpieczeniu hipotecznemu.
Spółdzielnie ponoszą koszty wyceny nieruchomości gruntowych zlecanej przez Miasto Kraków, koszty umów notarialnych sprzedaży nieruchomości oraz koszty wpisów zabezpieczenia hipotecznego.
Udzielona bonifikata podlega zwrotowi na rzecz Gminy Miejskiej Kraków, po jej waloryzacji, w wypadku wykorzystania nieruchomości na inne cele niż mieszkalne lub ich zbycia przed upływem 10 lat. Nie dotyczy to zbycia nieruchomości przez spółdzielnie mieszkaniowe w związku z ustanowieniem odrębnej własności lokali mieszkalnych lub z przeniesieniem na nich własności lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych zmienionej ustawą z dnia 19 grudnia 2002 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 4 poz. 27 zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 240 poz. 2058) oraz zbycia nieruchomości przez osoby fizyczne na rzecz osób bliskich.

 

Grażyna Różalska

 

Autorka jest ekonomistką. Specjalizuje się m.in. w tematyce związanej z finansami i bankowością.

 

Źródło: „Krakowski Rynek Nieruchomości” nr 15/2004 | 2004-08-06

Czy ten artykuł był dla Ciebie interesujący?


0

Zainteresował Cię artykuł? Podaj dalej!

Komentarze (0)

Pokaż wszystkie komentarze (0)

 

 

Wybrane nieruchomości

mieszkania na sprzedaż w Poznaniumieszkania na sprzedaż w Krakowiemieszkania na sprzedaż w Warszawiemieszkania na sprzedaż w Wrocławiumieszkania na sprzedaż w Gdańskudomy na sprzedaż w Poznaniudomy na sprzedaż w Krakowiedomy na sprzedaż w Warszawiedomy na sprzedaż w Wrocławiudomy na sprzedaż w Gdańskumieszkania do wynajęcia Krakówmieszkania do wynajęcia Warszawamieszkania do wynajęcia Poznańmieszkania do wynajęcia Wrocławmieszkania do wynajęcia Gdyniamieszkania do wynajęcia Gdańskmieszkania do wynajęcia Łódźdomy na sprzedażkamienice na zamianęlokale użytkowe do kupienialokale użytkowe na sprzedaż powiat M. Biała Podlaskalokale użytkowe na sprzedaż powiat Oławskidomy na sprzedaż gmina M. Katowicedomy na wynajem gmina Nowe Ostrowydomy na wynajem w Bańskiej Wyżnejmieszkania na sprzedaż w Gorajec-Starej Wsimieszkania na wynajem w Grębieniu

Deweloperzy

);