Prosimy, odblokuj wyświetlanie reklam w naszym serwisie, są one związane z rynkiem nieruchomości.
To dzięki nim masz darmowy dostęp do naszych treści.

Z pozdrowieniami zespół KRN.pl :)


Porady prawne Porady prawne

Inne

Jestem właścicielem domku jednorodzinnego, który nabyłem w 1995 roku na podstawie umowy darowizny od swoich rodziców będących użytkownikami wieczystymi. Ja też jestem użytkownikiem wieczystym. Czy przysługuje mi prawo do nabycia nieruchomości na wlasność?

Powołana przez Pana ustawa przewiduje, iż osoby fizyczne będące 26 maja 1990 r. (data tzw. komunalizacji, czyli przekazania przez Skarb Państwa własności nieruchomości) oraz w dniu wejścia w życie ustawy (tj. 24 października 2001 r.) użytkownikami wieczystymi lub współużytkownikami wieczystymi (dotyczy też ich następców prawnych) nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub stanowiących nieruchomości rolne, nabywają z mocy prawa własność tych nieruchomości. Zatem jeżeli Pana rodzice nabyli prawo wieczystego użytkowania przed 26 maja 1990 r. spełnia Pan wymogi formalne.

Dotychczas jednak nikt na podstawie nowych przepisów, zmodyfikowanych w lipcu 2003 r., nie został uwłaszczony, choćby ze względu na to, że rozporządzenie ministra skarbu państwa z 25 listopada 2003 r. w sprawie szczegółowego trybu wydawania decyzji o nabyciu przez użytkowników i współużytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości dopiero staje się obowiązującym prawem.

Wynika z niego, że decyzje potwierdzające uwłaszczenie nie będą na razie wydawane gdyż wcześniej muszą być sporządzone wykazy nieruchomości objętych uwłaszczeniem. Obowiązek ich sporządzenia ciąży na starostach, prezydentach miasta na prawach powiatu, gdy chodzi o nieruchomości będące własnością skarbu państwa, oraz na wójtach, burmistrzach, prezydentach miast, gdy chodzi o nieruchomości będące własnością gminy. Na sporządzenie ich mają oni 3 miesiące, licząc od wejścia w życie rozporządzenia. Muszą być zatem gotowe 17 marca 2004 r. Wykaz będzie wyłożony do publicznego wglądu w urzędzie gminnym, jeżeli dotyczy nieruchomości będących własnością gminy, albo w starostwie powiatowym, jeśli dotyczy nieruchomości należących do skarbu państwa, na 30 dni. Zainteresowani będą mogli zgłosić do niego zastrzeżenia. Nowe przepisy dają im na to 30 dni, licząc od upływu 30-dniowego okresu, przez który wykaz musi być wyłożony do publicznego wglądu. Zastrzeżenia mają być rozpatrywane niezwłocznie. W razie przyznania racji zgłaszającemu je dane z wykazu zostaną odpowiednio zmienione. O wszczęciu postępowania urząd ma zawiadomić zainteresowanych z własnej inicjatywy. Oczywiście już dziś użytkownicy wieczyści objęci uwłaszczeniem mogą występować o wydanie decyzji potwierdzających uzyskanie prawa własności, zwłaszcza że w nowych przepisach nie ma żadnego terminu, w którym to zawiadomienie powinno być wysłane. Nie jest też jasne, czy ma ono dotyczyć rozpoczęcia prac nad sporządzeniem wykazu, czy też postępowania zmierzającego do wydania decyzji o nabyciu przez danego użytkownika wieczystego nieruchomości na własność. Właścicielami te osoby staną się z mocy prawa z dniem, w którym taka decyzja stanie się ostateczna Znowelizowana wersja ustawy z 26 lipca 2003 r. ustala, iż wszystkie opłaty związane z uwłaszczeniem ponosi Skarb Państwa.

W powyższej sprawie Sejm do prac w komisjach skierował obecnie dwa nowe projekty ustaw. W jednym, będącym inicjatywą ustawodawczą Senatu, proponuje się uwłaszczenie wszystkich osób fizycznych, które są użytkownikami wieczystymi od co najmniej 10 lat. Dalej idący drugi przewiduje automatyczne uwłaszczenia wszystkich bez wyjątku użytkowników wieczystych i całkowite wyeliminowanie użytkowania wieczystego z systemu prawnego. Oba projekty nie mogą odebrać użytkownikom wieczystym uprawnień, które uzyskali na podstawie dotychczasowych przepisów.

2006-04-18

powrót do listy pytań do prawnika

Prezenter inwestycji

Super Oferta

START Office
Lokale biurowe w centrum...
Osiedle Lawendowa 3
Bunscha Park
Villa sento
Aleja Zbożowa etap III, IV
Słoneczny Zakątek
Marine Hotel *****
Oaza Bronowice
Sand Hotel ****
Osiedle Klonowe 14
Cystersów 26
ul. Wielicka - Rydygiera Etap...
Mój Dom Etap IV
Inwestycja Imperial Business...

START Office

Kraków, Dębniki, ul. Twardowskiego 

Lokale biurowe w centrum...

Kraków, Krowodrza, ul. Świętokrzyska 

Osiedle Lawendowa 3

Zielonki, ul. Lawendowa 

Bunscha Park

Kraków, Dębniki, ul. K. Bunscha 

Villa sento

Kraków, ul. Zbrojarzy 

Aleja Zbożowa etap III, IV

Wieliczka, ul. Zbożowa 

Słoneczny Zakątek

Kraków, Dębniki, ul. gen. S.... 

Marine Hotel *****

Kołobrzeg, ul. A. Sułkowskiego 

Oaza Bronowice

Kraków, Bronowice, ul. Stańczyka 

Sand Hotel ****

Kołobrzeg, ul. Zdrojowa 

Osiedle Klonowe 14

Wieliczka 

Cystersów 26

Kraków, Grzegórzki, ul. Cystersów 

ul. Wielicka - Rydygiera Etap...

Kraków, Bieżanów-Prokocim, ul. L.... 

Mój Dom Etap IV

Kraków, Dębniki, ul. Obozowa 

Inwestycja Imperial Business...

Kraków, Podgórze, ul. Wadowicka 
Super oferta: / poprzednia następna

Biuletyn KRN.pl