Prosimy, odblokuj wyświetlanie reklam w naszym serwisie, są one związane z rynkiem nieruchomości.
To dzięki nim masz darmowy dostęp do naszych treści.

Z pozdrowieniami zespół KRN.pl :)


Porady prawne Porady prawne

Zmiana sposobu użytkowania budynku na użytkowanie w charakterze hostelu

Wojewódzki Sąd Administracyjny po rozpoznaniu skargi pewnej osoby fizycznej na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie przywrócenia poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego oddalił skargę. Przedmiotem skargi wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego była decyzja Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, którą utrzymano w mocy decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, nakazującą skarżącej przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania budynku mieszkalnego.

Skarga została wniesiona na podstawie następującego stanu faktycznego. PINB, w obecności skarżącej, przeprowadził kontrolę w sprawie utrzymania ww. budynku mieszkalnego, w trakcie której ustalił, że przedmiotowy obiekt jest budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, wolnostojącym, parterowym z użytkowym poddaszem, a także wiatą garażową. Skarżąca jest właścicielką. Organ ustalił też, że skarżąca nie zamieszkuje i nigdy nie zamieszkiwała przedmiotowego budynku. Aktualnie budynek zamieszkiwało od 5 do 9 osób. Właścicielka budynku podpisała umowę najmu z firmą remontowo-budowlaną, w której nie określono ilości osób, dla których wynajmowane są pokoje. Podczas kontroli skarżąca nie okazała umowy najmu do wglądu. PINB poinformował skarżącą o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie sposobu użytkowania wyżej opisanego budynku mieszkalnego.

W toku postępowania PINB ustalił również, że na stronie internetowej została zamieszczona oferta na wynajem pokoi. Natomiast jedyny podany w ofercie telefon do kontaktu, był zgodny z numerem telefonu do skarżącej. PINB nakazał właścicielce wstrzymać użytkowanie budynku objętego niniejszym postępowaniem, użytkowanego jako hostel i nałożył na skarżącą obowiązek przedłożenia stosownych dokumentów. PINB ustalił, że do wszelkich zmian w zakresie ilości łazienek, zmiany funkcji i układu pomieszczeń nastąpiło po oddaniu obiektu do użytkowania.  Organ wskazał, że niewykonanie przez skarżącą nałożonych obowiązków w terminie skutkować będzie wydaniem decyzji nakazującej przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

Następnie po bezskutecznym upływie terminu PINB decyzją nakazał skarżącej przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania obiektu. W odwołaniu od powyższej decyzji skarżąca wniosła o jej uchylenie i umorzenie postępowania, ewentualnie o uchylenie kwestionowanej decyzji i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez organ pierwszej instancji. WINB decyzją utrzymał w mocy zaskarżone rozstrzygnięcie. W skardze na powyższą decyzję skarżąca wniosła o jej uchylenie i wstrzymanie wykonania postanowienia PINB. W postępowaniu sądowym przeprowadzona przez Sąd kontrola legalności zaskarżonej decyzji i poprzedzającej ją decyzji organu pierwszej instancji, wykazała, że akty te są prawidłowe i nie naruszają przepisów prawa. W ocenie Sądu postępowanie wyjaśniające zostało przeprowadzone prawidłowo. Z tego powodu Sąd uznał, że skarga nie zasługuje na uwzględnienie.

WSA stwierdził, że w niniejszej sprawie, wbrew twierdzeniom skarżącej, organy wykazały na czym - ich zdaniem - polegała zmiana warunków bezpieczeństwa pożarowego i sanitarno-higienicznych, która zadecydowała o uznaniu, iż skarżąca dopuściła się samowolnej zmiany sposobu użytkowania spornego obiektu. Zdaniem WSA słusznie też uznały organy, że podmiot, który legalnie przygotowuje obiekt do zamieszkania zbiorowego, w tym jako hotel/hostel musi spełnić o wiele surowsze wymagania związane z bezpiecznym jego użytkowaniem, niż właściciel domu jednorodzinnego. Skoro użytkowanie budynku uległo zasadniczej zmianie, skarżąca jako jego właścicielka była zobowiązana do zgłoszenia tej zmiany właściwemu organowi. Zdaniem WSA Bezspornie tego jednak nie uczyniła.

WSA podkreślił, że właścicielka obiektu nie zastosowała się do nakazu wstrzymania jego użytkowania, co stanowiło podstawę do wydania decyzji o przywróceniu poprzedniego sposobu użytkowania. Sąd zauważył, że wydanie przedmiotowego nakazu nie zostało pozostawione uznaniu organu, lecz jest obligatoryjnym rozstrzygnięciem w przypadku niewykonania postanowienia wydanego na podstawie art. 71a ust. 1 Prawa budowlanego.Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 17 października 2019 r. II SA/Op 322/19

Kancelaria Janowski Markiewicz

2020-03-20

powrót do listy orzecznictw

Wybrane nieruchomości

mieszkania na sprzedaż w Poznaniumieszkania na sprzedaż w Krakowiemieszkania na sprzedaż w Warszawiemieszkania na sprzedaż w Wrocławiumieszkania na sprzedaż w Gdańskudomy na sprzedaż w Poznaniudomy na sprzedaż w Krakowiedomy na sprzedaż w Warszawiedomy na sprzedaż w Wrocławiudomy na sprzedaż w Gdańskumieszkania do wynajęcia Krakówmieszkania do wynajęcia Warszawamieszkania do wynajęcia Poznańmieszkania do wynajęcia Wrocławmieszkania do wynajęcia Gdyniamieszkania do wynajęcia Gdańskmieszkania do wynajęcia Łódźhale i magazyny na sprzedażkamienice poszukiwane do wynajęciagaraże na wynajemmieszkania na wynajem powiat Rybnickilokale użytkowe na sprzedaż powiat Nidzickilokale użytkowe na sprzedaż gmina Lubliniecmieszkania na sprzedaż gmina Kiszkowodomy na sprzedaż w Białośliwiedomy na wynajem w Rudy-Rysiedomy na sprzedaż w Konotopie

Deweloperzy

);