Prosimy, odblokuj wyświetlanie reklam w naszym serwisie, są one związane z rynkiem nieruchomości.
To dzięki nim masz darmowy dostęp do naszych treści.

Z pozdrowieniami zespół KRN.pl :)


Porady prawne Porady prawne

Zasiedzenie związane ze służebnością przesyłu

Właścicielowi nieruchomości obciążonej wskutek zasiedzenia służebnością przesyłu nie przysługuje roszczenie o wynagrodzenie za korzystanie z tej nieruchomości za okres poprzedzający zasiedzenie – wynika z uchwały Sądu Najwyższego z 30 listopada 2016 r.

Wiele osób posiada na swoich działkach stare urządzenia przesyłowe, zarówno nad, jak i pod powierzchnią, np. rury, kable itp. W przedmiotowej sprawie właścicielki nieruchomości domagały się odszkodowania za bezumowne korzystanie z ich gruntów, polegające na tym, że przez ich posesję przebiegały kable operatora przesyłowego energii elektrycznej.

Operator bronił się tym, że kable znajdują się na przedmiotowej działce ponad 30 lat, a więc upłynął już niezbędny czas do tego, aby zasiedzieć odpowiednią służebność przesyłu.

Sprawa trafiła do sądu, ale badający sprawę sąd odwoławczy nabrał wątpliwości i zadał Sądowi Najwyższemu następujące pytanie prawne: Czy osobie, której nieruchomość została wskutek zasiedzenia obciążona służebnością odpowiadającą treści służebności przesyłu, przysługuje roszczenie o wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości w zakresie odpowiadającym treści służebności za okres sprzed zasiedzenia? Z uwagi na to, że nie ma jednolitego stanowiska co do tego, czy utrata prawa własności przez zasiedzenie skutkuje również wygaśnięciem roszczeń uzupełniających.

Sąd Najwyższy wydał uchwałę, w której stwierdził, że:zasiedzenie jest sposobem nabycia własności rzeczy lub prawa (np. służebności) przez długotrwały upływ czasu, w którym właściciel mógł dochodzić wydania rzeczy, ale tego nie uczynił. Ma ono charakter pierwotny i następuje z mocy prawa (ex lege). Jest usprawiedliwione ochroną porządku publicznego i przepisy o zasiedzeniu, mimo że nie przewidują rekompensaty dla właściciela utraconej własności, są zgodne z art. 31 ust. 3 Konstytucji, a co do nabycia służebności gruntowej także z art. 64 ust. 3 Konstytucji (por. wyroki Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 grudnia 2005 r., SK 61/03, OTK-A 2005, Nr 11, poz. 136 i z dnia 25 maja 1999 r., SK 9/98, OTK 1999, Nr 4, poz. 78). Zbliżone stanowisko zajął Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 30 sierpnia 2007 r. w sprawie J.A. Pye (Oxford) Ltd and J.A. Pye (Oxford) Land Ltd v. the United Kingdom, nr 44302/02 (nie publ., www.echr.coe.int). Stwierdził w nim, że regulacje przewidujące nabycie własności nieruchomości kosztem dotychczasowego właściciela w następstwie długoterminowego posiadania, służąc uregulowaniu sposobu korzystania z własności zgodnie z interesem powszechnym, nie naruszają art. 1 Protokołu Nr 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (Dz. U. z 1995 r. Nr 36, poz. 175 ze zm.). Powyższy prawny punkt widzenia odnosi się także do nabycia przez zasiedzenie służebności przesyłu, które ingeruje w prawo własności, ale nie pozbawia właściciela nieruchomości obciążonej wszystkich uprawnień wskazanych w art. 140 k.c., a także rozporządzania nią, nie narusza zatem istoty prawa własności. W orzecznictwie Sądu Najwyższego ugruntowane jest stanowisko, akceptowane przez większość doktryny. Zgodnie z nim, osobie, która utraciła własność rzeczy 5 wskutek jej zasiedzenia przez posiadacza, nie przysługuje wobec posiadacza roszczenie o wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy bez tytułu prawnego w okresie poprzedzającym dzień zasiedzenia (por. postanowienie SN z dnia 15 listopada 1968 r., III CRN 257/68, nie publ.; z dnia 15 kwietnia 2011 r., III CZP 7/11, OSP 2012, Nr 10, poz. 93 oraz wyrok SN z dnia 12 stycznia 2012 r., II CSK 258/11, nie publ.; z dnia 15 czerwca 2016 r., II CSK 639/15, nie publ.).

Właścicielowi nieruchomości obciążonej wskutek zasiedzenia służebnością przesyłu nie przysługuje roszczenie o wynagrodzenie za korzystanie z tej nieruchomości za okres poprzedzający zasiedzenie – wskazał sędzia SN Marian Kocon.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 listopada 2016 r., sygn. III CZP 77/16

2017-05-16

powrót do listy orzecznictw

Prezenter inwestycji

Super Oferta

Słoneczny Zakątek
Mój Dom Etap IV
Cystersów 26
Aleja Zbożowa etap III, IV
START Office
Lokale biurowe w centrum...
Oaza Bronowice
Osiedle Klonowe 14
Villa sento
Sand Hotel ****
Osiedle Lawendowa 3
Bunscha Park
Inwestycja Imperial Business...
ul. Wielicka - Rydygiera Etap...
Marine Hotel *****

Słoneczny Zakątek

Kraków, Dębniki, ul. gen. S.... 

Mój Dom Etap IV

Kraków, Dębniki, ul. Obozowa 

Cystersów 26

Kraków, Grzegórzki, ul. Cystersów 

Aleja Zbożowa etap III, IV

Wieliczka, ul. Zbożowa 

START Office

Kraków, Dębniki, ul. Twardowskiego 

Lokale biurowe w centrum...

Kraków, Krowodrza, ul. Świętokrzyska 

Oaza Bronowice

Kraków, Bronowice, ul. Stańczyka 

Osiedle Klonowe 14

Wieliczka 

Villa sento

Kraków, ul. Zbrojarzy 

Sand Hotel ****

Kołobrzeg, ul. Zdrojowa 

Osiedle Lawendowa 3

Zielonki, ul. Lawendowa 

Bunscha Park

Kraków, Dębniki, ul. K. Bunscha 

Inwestycja Imperial Business...

Kraków, Podgórze, ul. Wadowicka 

ul. Wielicka - Rydygiera Etap...

Kraków, Bieżanów-Prokocim, ul. L.... 

Marine Hotel *****

Kołobrzeg, ul. A. Sułkowskiego 
Super oferta: / poprzednia następna