Prosimy, odblokuj wyświetlanie reklam w naszym serwisie, są one związane z rynkiem nieruchomości.
To dzięki nim masz darmowy dostęp do naszych treści.

Z pozdrowieniami zespół KRN.pl :)


Porady prawne Porady prawne

Zakres weryfikacji projektu w postępowaniu o pozwolenie na budowę

W 2014 r. pewien pomorski inwestor złożył wniosek o pozwolenie na budowę wielorodzinnego budynku mieszkalnego i zatwierdzenie projektu budowalnego. Właściwy organ – prezydent – wydał pozwolenie i zatwierdził projekt. Odwołanie od tejże decyzji złożyła pobliska wspólnoty mieszkaniowej. Interwencja jednak nie przyniosła skutku, odwołanie odrzucono, a inwestor przystąpił do prac.

W 2017 r., po zauważeniu szeregu nieprawidłowości w czasie wykonywanych prac, uchylono powyższe zezwolenia. Jak ustalono, wszelkie prace budowlane zostały już wykonane, nie wydano jak dotąd jedynie pozwolenia na użytkowanie. Organ odwoławczy uznał, że skoro nie zezwolono na użytkowanie budynku, to proces budowlany nie został jeszcze zakończony i pozwolenie na budowę można cofnąć.

Sprawą ostatecznie zajął się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, który nie zgodził się jednak z powyższym rozumowaniem. W orzeczeniu wskazano m. in., że pozwolenie na budowę, może być udzielone jedynie przed rozpoczęciem, a nie po zakończeniu robót budowlanych. Argumentując wyrok, WSA zauważył, że w doktrynie i orzecznictwie sądowym utrwalone jest stanowisko, że postępowanie w sprawie wydania pozwolenia budowlanego staje się bezprzedmiotowe w przypadku gdy roboty budowlane zostały już wykonane i inwestycja zrealizowana albo rozpoczęto roboty budowlane. Przepisy ustawy Prawo budowlane definiują pozwolenie na budowę jako decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych. Instytucja pozwolenia na budowę nie służy zatem legalizacji robót budowlanych, dla których w czasie ich realizacji inwestor dysponował ostatecznym pozwoleniem na budowę. Zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę może zatem nastąpić tylko przed rozpoczęciem robót budowlanych.

W tej sytuacji legalność zrealizowanej inwestycji badać mają właściwe organy nadzoru budowlanego, a nie prezydent miasta wydający decyzję, czy wojewoda, będący organem odwoławczym. To właśnie w postępowaniu legalizacyjnym weryfikowana będzie zgodność inwestycji z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i przepisami techniczno-budowlanymi.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 11 grudnia 2019 r. II SA/Gd 348/19

Kancelaria Janowski Markiewicz

2020-06-08

powrót do listy orzecznictw

Wybrane nieruchomości

mieszkania na sprzedaż w Poznaniumieszkania na sprzedaż w Krakowiemieszkania na sprzedaż w Warszawiemieszkania na sprzedaż w Wrocławiumieszkania na sprzedaż w Gdańskudomy na sprzedaż w Poznaniudomy na sprzedaż w Krakowiedomy na sprzedaż w Warszawiedomy na sprzedaż w Wrocławiudomy na sprzedaż w Gdańskumieszkania do wynajęcia Krakówmieszkania do wynajęcia Warszawamieszkania do wynajęcia Poznańmieszkania do wynajęcia Wrocławmieszkania do wynajęcia Gdyniamieszkania do wynajęcia Gdańskmieszkania do wynajęcia Łódźkamienice na zamianęgaraże do kupieniadziałki na sprzedażmieszkania na wynajem powiat Węgorzewskimieszkania na sprzedaż powiat Łęczyńskimieszkania na sprzedaż gmina Michałowodomy na wynajem gmina Działdowomieszkania na sprzedaż w Oblin-Grądkachdomy na sprzedaż w Wąwaledomy na wynajem w Polanicy-Zdroju

Deweloperzy

);