Prosimy, odblokuj wyświetlanie reklam w naszym serwisie, są one związane z rynkiem nieruchomości.
To dzięki nim masz darmowy dostęp do naszych treści.

Z pozdrowieniami zespół KRN.pl :)


Porady prawne Porady prawne

Wymóg zapewnienia niezbędnej liczby miejsc parkingowych

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie zajął się ostatnio ważną dla inwestorów kwestią wymogu zapewnienia niezbędnej liczby miejsc parkingowych przy planowanej inwestycji.

W przedmiotowym stanie faktycznym, prezydent jednego z mazowieckich miast wniósł sprzeciw do zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania budynku mieszkalnego. W jednorodzinnym domu o zabudowie bliźniaczej miało powstać przedszkole i szkoła. Powodem sprzeciwu było niewykonanie przez inwestora nałożonych obowiązków w postaci wykazania spełnienia ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w przedmiocie zapewnienia miejsc postojowych (w zakresie zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektu oświatowego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich).

Ponadto w sprawie zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc parkingowych, należy brać pod uwagę przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. §18 niniejszego rozporządzenia stanowi: Zagospodarowując działkę budowlaną, należy urządzić, stosownie do jej przeznaczenia i sposobu zabudowy, stanowiska postojowe dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo, w tym również stanowiska postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne. Liczbę stanowisk postojowych i sposób urządzenia parkingów należy dostosować do wymagań ustalonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, z uwzględnieniem potrzebnej liczby stanowisk, z których korzystają osoby niepełnosprawne.

Przedsiębiorca wyznaczył 5 miejsc parkingowych dla swojej inwestycji, z tym, że znajdowały się one na innej działce, w odległości 150 metrów od planowanego obiektu. Przepisy obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego wskazywały konieczność udostępnienia miejsc parkingowych „na własnej działce”, jednocześnie nie definiując tego pojęcia. NSA stwierdził, że z powodu nieostrości przepisów, należy stwierdzić, że wykładnia §18 wyżej przytoczonego rozporządzenia pozwala na przyjęcie, iż w szczególnych okolicznościach urządzenie miejsc postojowych może nastąpić na innej działce niż działka inwestycyjna. Sąd zauważył także, że przepisy planu zagospodarowania ani przepisy rozporządzenia nie przesądzały, czy w każdej sprawie miejsca postojowe powinny znajdować się na tej samej działce co realizowana inwestycja. Wystarczające jest zagwarantowanie przez inwestora możliwości postoju na cudzym gruncie.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 17 października 2018 r., II OSK 2561/16

Krzysztof Janowski – radca prawny

2019-03-04

powrót do listy orzecznictw

Wybrane nieruchomości

mieszkania na sprzedaż w Poznaniumieszkania na sprzedaż w Krakowiemieszkania na sprzedaż w Warszawiemieszkania na sprzedaż w Wrocławiumieszkania na sprzedaż w Gdańskudomy na sprzedaż w Poznaniudomy na sprzedaż w Krakowiedomy na sprzedaż w Warszawiedomy na sprzedaż w Wrocławiudomy na sprzedaż w Gdańskumieszkania do wynajęcia Krakówmieszkania do wynajęcia Warszawamieszkania do wynajęcia Poznańmieszkania do wynajęcia Wrocławmieszkania do wynajęcia Gdyniamieszkania do wynajęcia Gdańskmieszkania do wynajęcia Łódźinne nieruchomości na zamianęmieszkania na wynajemdziałki na sprzedażlokale użytkowe na sprzedaż powiat Kolbudylokale użytkowe na sprzedaż powiat M. Bytommieszkania na sprzedaż gmina Kwidzynmieszkania na sprzedaż gmina Nowe Miasteczkodomy na wynajem w Wysocemieszkania na wynajem w Gierowiedomy na wynajem w Czartowie

Deweloperzy

);