Prosimy, odblokuj wyświetlanie reklam w naszym serwisie, są one związane z rynkiem nieruchomości.
To dzięki nim masz darmowy dostęp do naszych treści.

Z pozdrowieniami zespół KRN.pl :)


Porady prawne Porady prawne

Trybunał Konstytucyjny w sprawie przedawnienia wierzytelności

Przed Trybunał Konstytucyjny trafiła skarga konstytucyjna, dotycząca sprawy przedawnionego roszczenia ze stosunku zobowiązaniowego z dłużnikiem osobistym, który to stosunek był zabezpieczony hipoteką na nieruchomości należącej do innego podmiotu, nie będącego dłużnikiem osobistym.

Zgodnie z art. 77 ustawy z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, przedawnienie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką nie narusza uprawnienia wierzyciela hipotecznego (dalej: u.k.w.h) do uzyskania zaspokojenia z nieruchomości obciążonej.

Strona skarżąca wskazała, że na podstawie zaskarżonego przepisu sąd I instancji oddalił jej powództwo w części, w której domagała się pozbawienia wykonalności nakazu zapłaty należności wynikającej z umowy kredytu zabezpieczonego hipoteką na nieruchomości będącej własnością osoby trzeciej, którą jest skarżąca. Została ona zobowiązana do spłaty wierzytelności hipotecznej jako dłużnik rzeczowy. Sąd nie uwzględnił stanowiska skarżącej, w którym podnosiła, że nastąpiło przedawnienie wierzytelności i druga strona nie może dochodzić od niej wyżej wspomnianej wierzytelności. Odwołała się od powyższego orzeczenia, ale sąd II instancji oddalił jej apelację.

Zdaniem skarżącej zastosowanie przez sąd przepisu art. 77 u.k.w.h. doprowadziło do naruszenia praw do własności i zasady równej ochrony tego prawa, tj. art. 64 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Skarżąca podnosiła, że art. 77 u.k.w.h. narusza prawa do własności i zasady równej ochrony tego prawa przede wszystkim w ten sposób, że uniemożliwia dłużnikowi rzeczowemu podniesienie zarzutu przedawnienia.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 77 u.k.w.h. jest zgodny z art. 64 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Na podstawie przedstawionego stanowiska przez Trybunał Konstytucyjny należy uznać, że art. 77 u.k.w.h. nie narusza praw do własności i zasady równej ochrony tego prawa w zakresie, w jakim stosuje się wyżej wymieniony przepis zarówno do dłużnika osobistego, jak i do dłużnika rzeczowego, tj. w sytuacji osoby trzeciej, która jest właścicielem nieruchomości obciążonej hipoteką.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 15 maja 2019 r., SK 31/17.

Krzysztof Janowski, radca prawny, Kancelaria Janowski Markiewicz

2019-08-06

powrót do listy orzecznictw

Wybrane nieruchomości

mieszkania na sprzedaż w Poznaniumieszkania na sprzedaż w Krakowiemieszkania na sprzedaż w Warszawiemieszkania na sprzedaż w Wrocławiumieszkania na sprzedaż w Gdańskudomy na sprzedaż w Poznaniudomy na sprzedaż w Krakowiedomy na sprzedaż w Warszawiedomy na sprzedaż w Wrocławiudomy na sprzedaż w Gdańskumieszkania do wynajęcia Krakówmieszkania do wynajęcia Warszawamieszkania do wynajęcia Poznańmieszkania do wynajęcia Wrocławmieszkania do wynajęcia Gdyniamieszkania do wynajęcia Gdańskmieszkania do wynajęcia Łódźdomy na zamianęhale i magazyny na sprzedażinne nieruchomości na wynajemlokale użytkowe na wynajem powiat M. st. Warszawamieszkania na wynajem powiat Nowomiejskimieszkania na wynajem gmina Grójecmieszkania na wynajem gmina Boćkimieszkania na wynajem w Cychrachmieszkania na sprzedaż w Małym Stanisławowiedomy na wynajem w Czarnej

Deweloperzy

);