Prosimy, odblokuj wyświetlanie reklam w naszym serwisie, są one związane z rynkiem nieruchomości.
To dzięki nim masz darmowy dostęp do naszych treści.

Z pozdrowieniami zespół KRN.pl :)


Porady prawne Porady prawne

Specustawa drogowa a wywłaszczenie nieruchomości

Pewien podmiot wniósł skargę na bezczynność wójta w sprawie wniosku o zapewnienie dostępu do działek poprzez wykonanie zjazdu. Zdaniem skarżącego wójt, na potrzeby przebudowy drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w pewnej wsi, z rażącym naruszeniem prawa dokonał podziału działek skarżącego, stosując tzw. specustawę drogową (ustawa z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych).

Skarżący podniósł, iż dokonano wywłaszczenia jego nieruchomości i zlikwidowano dotychczasowe zjazdy z drogi przez wieś. Wskutek częściowego przejęcia terenu pod realizację inwestycji drogowej zmieniły się również uwarunkowania obsługi komunikacyjnej pozostałej części wywłaszczonej działki. Wójt gminy pozbawił zatem skarżącego własności tej części nieruchomości, przy której znajdowały się zjazdy z drogi, a jednocześnie w projekcie przebudowy nie zapewnił nowych. W miejscu, gdzie przed wywłaszczeniem były zjazdy, wybudowano chodnik i przejście dla pieszych.

Wójt zaniedbał swoje obowiązki?

Skarżący podkreślił, że wnioskował o wykonanie zjazdów z drogi gminnej do swoich działek. Natomiast wójt do dnia złożenia skargi nie rozpoznał wniosku. Tym samym, zdaniem skarżącego, organ naruszył art. 35 § 3 k.p.a., a także art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, zgodnie z którym budowa zjazdu lub odmowa budowy zjazdu następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził bezczynność wójta oraz uznał, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, ponadto zobowiązał wójta gminy do rozpoznania wniosku skarżącego w terminie 30 dni od dnia doręczenia akt organów. Organ złożył skargę kasacyjną od powyższego wyroku.

Wójt wskazał na wątpliwości interpretacyjne dotyczące przepisu art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068) i wniósł o przekazanie zagadnienia prawnego składowi siedmiu sędziów, który miał rozstrzygnąć:

a) czy techniczne niewykonanie przez gminę zjazdów z działki drogowej, która w dacie złożenia wniosku przez skarżącego nie miała statusu drogi publicznej, wymaga wydania decyzji administracyjnej o odmowie wykonania zjazdu oraz

b) czy techniczne niewykonanie zjazdu przez gminę wymaga wydania decyzji administracyjnej o odmowie wykonania zjazdu?

Racja po stronie wójta?

Naczelny Sąd Administracyjny nie znalazł podstaw do przekazania zagadnienia prawnego składowi siedmiu sędziów w zakresie wypowiedzenia się na postawione przez organ pytania, gdyż podziela stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażone w wyroku z 5 lipca 2016 r., sygn. I OSK 2334/14, jak również w wiążącym w niniejszej sprawie postanowieniu Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11 października 2018 r., sygn. akt I OSK 3167/18, zgodnie z którymi: Na podstawie prawnej (art. 29 ust. 2 u.d.p.) zarządca drogi – w przypadku budowy lub przebudowy drogi – może zbudować lub przebudować zjazdy dotychczas istniejące – w formie czynności, bądź odmówić budowy lub przebudowy – w formie decyzji.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 7 sierpnia 2019 r. I OSK 974/19

Krzysztof Janowski, radca prawny, Kancelaria Janowski Markiewicz

2019-11-19

powrót do listy orzecznictw

Wybrane nieruchomości

mieszkania na sprzedaż w Poznaniumieszkania na sprzedaż w Krakowiemieszkania na sprzedaż w Warszawiemieszkania na sprzedaż w Wrocławiumieszkania na sprzedaż w Gdańskudomy na sprzedaż w Poznaniudomy na sprzedaż w Krakowiedomy na sprzedaż w Warszawiedomy na sprzedaż w Wrocławiudomy na sprzedaż w Gdańskumieszkania do wynajęcia Krakówmieszkania do wynajęcia Warszawamieszkania do wynajęcia Poznańmieszkania do wynajęcia Wrocławmieszkania do wynajęcia Gdyniamieszkania do wynajęcia Gdańskmieszkania do wynajęcia Łódźmieszkania poszukiwane do wynajęciadziałki do kupieniagaraże na wynajemmieszkania na sprzedaż powiat Wołomińskimieszkania na sprzedaż powiat Raciborskilokale użytkowe na sprzedaż gmina Brańskdomy na sprzedaż gmina Murowana Goślinamieszkania na sprzedaż w Okoniniemieszkania na sprzedaż w Rudachmieszkania na sprzedaż w Górki Noteckie

Deweloperzy

);