Prosimy, odblokuj wyświetlanie reklam w naszym serwisie, są one związane z rynkiem nieruchomości.
To dzięki nim masz darmowy dostęp do naszych treści.

Z pozdrowieniami zespół KRN.pl :)


Porady prawne Porady prawne

Rokowanie w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości

Artykuł 124 ustawy o Gospodarce nieruchomościami umożliwia na tzw. ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości. Instytucja ta polega na tym, że właściwy starosta może ograniczyć, w drodze decyzji, sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości urządzeń użyteczności publicznych, takich jak m.in. przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji wody, gazów i energii elektrycznej, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody. Ograniczenie to następuje zgodnie z planem miejscowym, a w przypadku braku planu, zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Aby wydano powyższą decyzję należy wcześniej przeprowadzić rokowaniami z właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości o uzyskanie zgody na wykonanie potrzebnych prac. Rokowania przeprowadza podmiot zamierzający wystąpić z wnioskiem o zezwolenie. Do wniosku o wydanie decyzji na ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości i umożliwienie wykonania prac należy dołączyć dokumenty z przeprowadzonych rokowań.

Jedna ze spółek z branży energetycznej wystąpiła o wydanie decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości poprzez udzielenie spółce jako inwestorowi – zezwolenia na wejście na teren owej działki w celu przeprowadzenia inwestycji celu publicznego polegającej na budowie i rozbiórce linii elektroenergetycznej. Starosta przychylił się do wniosku.

Z decyzją nie zgadzali się jednak właściciele przedmiotowej działki, a sprawa ostatecznie trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku. Skarżący zarzucili spółce nieprawidłowe przeprowadzenie rokowań poprzedzających złożenie wniosku. Wskazali m.in., że z uwagi na przesłanie przez spółkę pisma do obojga współwłaścicieli w jednej kopercie, jeden ze współwłaścicieli miał nie widział części korespondencji i nie w pełni brał udział w negocjacjach.

WSA wskazał, że trafnie wskazano, że właściwe przepisy nie określają formy prowadzenia rokowań, ani też sposobu ich dokumentowania. Z materiału dowodowego sprawy, wynikało, że spółka podejmowała działania w celu zawarcia ze skarżącymi porozumienia w zakresie zgody na wykonanie prac związanych z przedmiotową inwestycją na ich nieruchomości. Spółka proponowała ustanowienie służebności przesyłu i jednorazowe odszkodowanie. Skarżący nie przyjęli tych warunków. Bez znaczenia zdaniem Sądu są także podnoszone w skardze okoliczności, że korespondencję dotyczącą negocjacji spółka prowadziła kilkukrotnie za pomocą listów zwykłych adresowanych w jednej kopercie do obu współwłaścicieli. Korespondencja ta była wysyłana za potwierdzeniem odbioru i za każdym razem została doręczona skarżącym, którzy ewidentnie próbowali wywołać opóźnienia w przeprowadzonych pracach. Nie można było zgodzić się z twierdzeniami skarżących, że rokowania były pozorne.

Jak argumentował dalej Sąd – wada w postaci pozorności rokowań występuje wtedy, gdy przykładowo są one obiektywnie prowadzone przez inicjatora w złej wierze, nakreślone przez podmiot przeprowadzający rokowania terminy nie mogą być uznane za rozsądne dla racjonalnego rozważenia propozycji, czy podmiot prowadzący rokowania świadomie wprowadza w błąd właścicieli nieruchomości, a także gdy podmiot prowadzący rokowania nie odpowiada na terminowe, konkretne i obiektywnie rozsądne propozycje podmiotów, z którymi przeprowadza rokowania.Kancelaria Janowski Markiewicz

2020-06-15

powrót do listy orzecznictw

Wybrane nieruchomości

mieszkania na sprzedaż w Poznaniumieszkania na sprzedaż w Krakowiemieszkania na sprzedaż w Warszawiemieszkania na sprzedaż w Wrocławiumieszkania na sprzedaż w Gdańskudomy na sprzedaż w Poznaniudomy na sprzedaż w Krakowiedomy na sprzedaż w Warszawiedomy na sprzedaż w Wrocławiudomy na sprzedaż w Gdańskumieszkania do wynajęcia Krakówmieszkania do wynajęcia Warszawamieszkania do wynajęcia Poznańmieszkania do wynajęcia Wrocławmieszkania do wynajęcia Gdyniamieszkania do wynajęcia Gdańskmieszkania do wynajęcia Łódźdomy poszukiwane do wynajęciainne nieruchomości do kupieniamieszkania do kupienialokale użytkowe na sprzedaż powiat Krotoszyńskilokale użytkowe na wynajem powiat M. Białystokmieszkania na sprzedaż gmina Janowiec Kościelnylokale użytkowe na wynajem gmina Jedliczedomy na sprzedaż w Moskiewcachdomy na sprzedaż w Zielonkachdomy na wynajem w Korytnicy

Deweloperzy

);