Prosimy, odblokuj wyświetlanie reklam w naszym serwisie, są one związane z rynkiem nieruchomości.
To dzięki nim masz darmowy dostęp do naszych treści.

Z pozdrowieniami zespół KRN.pl :)


Porady prawne Porady prawne

Dobudowanie balkonu jako rozbudowa budynku

Wojewódzki sąd administracyjny w lutowym wyroku odniósł się do kwestii dobudowania balkonu. Organy nadzoru budowlanego po stwierdzeniu, że został on samowolnie dobudowany, wszczęły procedurę legalizacyjną i zażądały od skarżącej przedłożenia koniecznych w tym celu dokumentów. Skarżąca zaś wniosła zażalenie, wskazując m.in., że jako nowa współwłaścicielka nie powinna być stroną postępowania legalizacyjnego. Organ uznał, że w sprawie nie doszło do żadnego naruszenia, dobudowanie balkonu należy uznać za samowolę budowlaną, a strony postępowania zostały prawidłowo ustalone.

Zgodnie ze stanowiskiem Inspektora Nadzoru Budowlanego (organu odwoławczego), art. 52 Prawa budowlanego stanowi, że adresatem postanowienia zmierzającego do legalizacji samowoli może być inwestor, właściciel lub zarządca obiektu budowlanego. Wprawdzie inwestorem omawianego balkonu był poprzedni właściciel budynku, to jednak skarżąca jako następca prawny, może być adresatem tego obowiązku. W ten sposób zarzut skarżącej okazał się nieprawdziwy.

W skardze do sądu właścicielka podniosła więc zarzut braku legalnej definicji „rozbudowy lokalu” i zawnioskowała o uznanie robót za remont i rozstrzygnięcie wątpliwości na korzyść inwestora. Wojewódzki sąd administracyjny był jednak odmiennego zdania. Wskazał on, że zarówno „przebudowa", jak i „rozbudowa" oznaczają szerszy niż w przypadku remontu lub adaptacji, zakres ingerencji w budowlę. Taka ingerencja może polegać nie tylko na wymianie elementów konstrukcyjnych, ale także na pewnej zmianie granic budowli.

Sąd uznał więc, że wykonanie elementu konstrukcyjnego w postaci balkonu oraz wykonanie drzwi balkonowych nie kwalifikuje się jako remont, lecz już jako rozbudowa budynku. Dobudowanie do istniejącego obiektu balkonu modyfikuje bowiem zarówno kubaturę budynku, jak i jego powierzchnię zabudowy. W związku z czym omawiane przedsięwzięcie należało zakwalifikować jako rozbudowę budynku.

Rozbudowa obiektu wymaga zaś co do zasady uzyskania pozwolenia na budowę. Jego brak świadczy więc o samowoli budowlanej, którą organy administracyjne oceniły prawidłowo w omawianej sprawie, wszczynając procedurę legalizującą. Słusznie nałożono także obowiązek przedłożenia właściwych dokumentów – zgodnie z Prawem budowlanym skarżąca mogła być adresatem obowiązku jako obecna właścicielka.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z 23 lutego 2018 r., sygn. akt II SA/Lu 958/17

Krzysztof Janowski, radca prawny

2018-06-25

powrót do listy orzecznictw

Wybrane nieruchomości

mieszkania na sprzedaż w Poznaniumieszkania na sprzedaż w Krakowiemieszkania na sprzedaż w Warszawiemieszkania na sprzedaż w Wrocławiumieszkania na sprzedaż w Gdańskudomy na sprzedaż w Poznaniudomy na sprzedaż w Krakowiedomy na sprzedaż w Warszawiedomy na sprzedaż w Wrocławiudomy na sprzedaż w Gdańskumieszkania do wynajęcia Krakówmieszkania do wynajęcia Warszawamieszkania do wynajęcia Poznańmieszkania do wynajęcia Wrocławmieszkania do wynajęcia Gdyniamieszkania do wynajęcia Gdańskmieszkania do wynajęcia Łódźgaraże na wynajemmieszkania na sprzedażdomy poszukiwane do wynajęcialokale użytkowe na wynajem powiat Krapkowickimieszkania na sprzedaż powiat Poddębickidomy na sprzedaż gmina Płoskiniamieszkania na wynajem gmina Kłobuckdomy na wynajem w Piaskudomy na sprzedaż w Stanisławowiedomy na wynajem w Pomniku

Deweloperzy

);