Prosimy, odblokuj wyświetlanie reklam w naszym serwisie, są one związane z rynkiem nieruchomości.
To dzięki nim masz darmowy dostęp do naszych treści.

Z pozdrowieniami zespół KRN.pl :)


Porady prawne Porady prawne

Budowa w Parku Narodowym?

Pewna osoba wybudowała na obszarze Parku Narodowego obiekt, który zgodnie ze zgłoszeniem do starosty miał stanowić budynek gospodarczy. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nałożył na podmiot, który wybudował budynek, obowiązek doprowadzenia go do stanu zgodnego ze zgłoszeniem, ponieważ obiekt miał cechy budynku mieszkalnego, a nie budynku gospodarczego.

Sprawa toczyła się wiele lat. W trakcie postępowania ustalono, że budynek spełnia wymagania do zamieszkiwania, posiada dostęp do energii elektrycznej, wodę oraz własne ujęcia na szambo. Ostatecznie Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał reformatoryjną decyzję, w której nałożył obowiązek doprowadzenia budynku do stanu zgodnego ze zgłoszeniem.

Skargę na tę decyzję złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Park Narodowy, zarzucając przede wszystkim: 1) niezbadanie dogłębnie stanu faktycznego, co skutkować będzie legalizacją budynku powstałego niezgodnie z przepisami prawa; 2) pominięcie zakazów wynikających z ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142); 3) pominięcie w uzasadnieniu istotnych dla sprawy okoliczności w postaci faktu, że lokalizacja zgłoszenia znajduje się na obszarze parku narodowego, gdzie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w którym przedmiotowe działki przeznaczone są w całości pod tereny leśne, objęte zakazem zabudowy obiektów budowlanych.

Skarga została uwzględniona. Sąd ustalił, że w przedmiotowym stanie faktycznym nie jest możliwe w świetle obowiązujących przepisów doprowadzenie do sytuacji zgodności budowy z obowiązującymi przepisami prawa. Zgodnie z przyjętym planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowej gminy, dla terenów leśnych obowiązuje zakaz zabudowy kubaturowej z wyjątkiem istniejących obiektów związanych z gospodarką leśną, ponadto ponieważ działki znajdują się na terenie Parku Narodowego, zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 1  o ochronie przyrody – przedmiotowy obszar jest terenem objętym zakazem budowy obiektów budowlanych.

Zgodnie z tym przepisem, w parkach narodowych zabrania się budowy lub przebudowy obiektów budowlanych i urządzeń technicznych, z wyjątkiem obiektów i urządzeń służących celom parku narodowego albo rezerwatu przyrody. WSA uchylił zaskarżoną decyzję oraz decyzję organu pierwszej instancji.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 lutego 2019 r., VII SA/Wa 1634/18. Krzysztof Janowski, radca prawny

2019-04-01

powrót do listy orzecznictw

Wybrane nieruchomości

mieszkania na sprzedaż w Poznaniumieszkania na sprzedaż w Krakowiemieszkania na sprzedaż w Warszawiemieszkania na sprzedaż w Wrocławiumieszkania na sprzedaż w Gdańskudomy na sprzedaż w Poznaniudomy na sprzedaż w Krakowiedomy na sprzedaż w Warszawiedomy na sprzedaż w Wrocławiudomy na sprzedaż w Gdańskumieszkania do wynajęcia Krakówmieszkania do wynajęcia Warszawamieszkania do wynajęcia Poznańmieszkania do wynajęcia Wrocławmieszkania do wynajęcia Gdyniamieszkania do wynajęcia Gdańskmieszkania do wynajęcia Łódźinne nieruchomości do kupieniadomy na zamianękamienice na sprzedażdomy na sprzedaż powiat Limanowskidomy na sprzedaż powiat Pińczowskimieszkania na wynajem gmina Jerzmanowadomy na wynajem gmina Przemkówdomy na wynajem w Wykierzmieszkania na sprzedaż w Wólce Ponikiewskiejdomy na sprzedaż w Wojnarowej

Deweloperzy

);