Prosimy, odblokuj wyświetlanie reklam w naszym serwisie, są one związane z rynkiem nieruchomości.
To dzięki nim masz darmowy dostęp do naszych treści.

Z pozdrowieniami zespół KRN.pl :)


Artykuły Artykuły

Jak i gdzie sprawdzić księgę wieczystą nieruchomości

Księga wieczysta

Księga wieczysta jest najważniejszym dokumentem, który należy przeanalizować przed zakupem nieruchomości. Gdzie można ją sprawdzić i jakie informacje zawiera?

Jeżeli kupujemy nieruchomość, pierwsze, co należy sprawdzić, to księga wieczysta. Księgi wieczyste prowadzą wydziały ksiąg wieczystych sądów rejonowych, właściwych ze względu na miejsce położenia nieruchomości, w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości. Obecnie z aktualną treścią księgi wieczystej możemy zapoznać się, nie wychodząc z domu, przez stronę internetową Ministerstwa Sprawiedliwości: ekw.ms.gov.pl

Aby sprawdzić treść księgi wieczystej, wystarczy znać jej numer, który składa się z trzech członów. Pierwszym z nich jest kod wydziału, we właściwości którego znajduje się księga wieczysta. Człon ten można wprowadzić ręcznie lub przy pomocy rozwijanej listy zawierającej nazwy miejscowości, w których znajdują się wydziały ksiąg wieczystych. Drugim członem w przypadku ksiąg wieczystych, które prowadzone były wcześniej w postaci papierowej, jest numer, który widniał na okładce księgi wieczystej, uzupełniony zerami do ośmiu znaków. Trzecim członem jest cyfra kontrolna nadawana w chwili zakładania księgi w przedziale od 0 do 9.

Znając numer księgi wieczystej, możemy zapoznać się ze szczegółami ujawnionych w niej wpisów, klikając odpowiednio w jeden z przycisków: przeglądanie aktualnej treści, która umożliwia pobranie aktualnych informacji ujawnionych w księdze wieczystej oraz przeglądanie zupełnej treści, która umożliwia pobranie zarówno aktualnych, jak i wykreślonych wpisów w księdze wieczystej. Najpierw warto zapoznać się z aktualną treścią księgi wieczystej. Zupełna jej treść może nam natomiast pomóc w ustaleniu historii nieruchomości.

Księga wieczysta przy zakupie nieruchomości
Sprawdźmy księgę wieczystą przed zakupem nieruchomości

Księga wieczysta składa się z działów, z których każdy zawiera określone dane.

Dział I-O obejmuje dane dotyczące nieruchomości: położenie, numer i obszar działki, a jeżeli księga wieczysta prowadzona jest dla lokalu mieszkalnego – jego opis, czyli numer lokalu, numer budynku i ulicę, a także to, z jakich pomieszczeń się składa oraz jego powierzchnię.

Dział I-Sp zawiera opis praw związanych z własnością nieruchomości, czyli na przykład służebności będących uprawnieniem dla danej nieruchomości. W przypadku księgi wieczystej dla lokalu w tym dziale znajdziemy wysokość udziału związanego z lokalem w nieruchomości wspólnej.

Dział II mieści wpis prawa własności, a zatem tutaj znajdziemy dane osobowe właściciela, co umożliwia zweryfikowanie, czy dana osoba jest właścicielem. W tym dziale powinna zostać uwzględniona jeszcze jedna ważna informacja, a mianowicie podstawa, na jakiej sąd dokonał wpisu aktualnego właściciela.

Dział III zawiera treść praw, roszczeń, ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością, osoby uprawnione według treści prawa lub roszczenia oraz treść ostrzeżeń. Znajdziemy tu między innymi treść służebności, jaka obciąża daną nieruchomość.

Dział IV zawiera dane dotyczące hipoteki lub roszczenia o ustanowienie hipoteki oraz dane dotyczące wierzyciela hipotecznego. Jeżeli więc nieruchomość obciążona jest hipoteką, tu znajdziemy dotyczący jej wpis. Dowiemy się, jaki bank jest wierzycielem właściciela, na podstawie jakiej umowy właściciel zaciągnął kredyt oraz jaka jest wysokość hipoteki.

Jak czytać księgę wieczystą

Na początku każdego działu księgi wieczystej znajdują się wzmianki, czyli informacje o złożonych, ale jeszcze nierozpatrzonych wnioskach wieczystoksięgowych. Jeżeli bowiem ktoś składa do sądu wniosek o dokonanie wpisu w danej księdze wieczystej, sąd najpierw zamieszcza w danym dziale księgi wieczystej wzmiankę. Wniosek wnosi się na urzędowym formularzu do sądu rejonowego wydziału ksiąg wieczystych, właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Jest kilka rodzajów formularzy w zależności od tego jakiego wpisu chcemy dokonać. Formularze wniosków są dostępne na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Wniosek o wpis w księdze wieczystej

Po złożeniu wniosku sąd nadaje sprawie numer i wszczyna postępowanie, które jest postępowaniem nieprocesowym. Postępowanie to opiera się o dokumenty i to one stanowią podstawę wpisu, a zatem jeżeli nie ma dokumentów potwierdzających żądanie zawarte we wniosku o wpis, to nie uzyskamy wpisu w księdze wieczystej.

Dokumenty będące podstawą wpisu w księdze wieczystej możemy podzielić na dwie grupy. W pierwszej z nich są te stanowiące podstawę opisu nieruchomości, którymi są dane z ewidencji gruntów i budynków, czyli dokumenty geodezyjne, wydane przez właściwe organy geodezyjne. Dokumentami takimi będą: wyrys z mapy ewidencyjnej oraz wypis z rejestru gruntów.

Drugą grupą są dokumenty stwierdzające własność, czyli wykazujące, kto jest właścicielem danej nieruchomości. Do wpisu prawa własności może upoważniać tylko dokument, na którego podstawie tą własność przysądzono lub nabyto. Zatem takimi dokumentami będą: umowy nabycia nieruchomości, jeżeli zostały zawarte zgodnie z prawem i przy zachowaniu przewidzianej formy; decyzje administracyjne oraz orzeczenie sądowe przysądzające własność. Za wpis w księgach wieczystych sąd pobiera opłatę sądową, której wysokość reguluje ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

 

Źródło: KRN.pl | 2018-06-25

Czy ten artykuł był dla Ciebie interesujący?

4.7

Zainteresował Cię artykuł? Podaj dalej!

powrót do listy artykułów

Komentarze (2)

do chłopa ⋅ 07-07-2018 | 10:58

Służebności niewykonywane wygasają po 10 latach od ich niewykonywania. Trzeba złożyć pozew do sądu rejonowego właściwego dla miejsca położenia nieruchomości o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

chłop ⋅ 30-06-2018 | 11:27

Wszystko dobrze , ale co zrobić , gdy w roku.... 1996 , z wydziału sądu KW ,otrzymałem wypis , że działka rolna jest ..." czysta " . Kupiłem w ....1996 roku u notariusza tą działkę , Natomiast przypadkowo po 21 latach okazało się że , przez moją działkę mogą przeprowadzać krowy do .... dworu dziedzica mieszkający tam włościanie . Ten historyczny wpis jest z zaboru rosyjskiego , wpis z ....19.wieku / zabór rosyjski / mojej " zabytkowej " działki rolnej . Ciekawe tylko , dlaczego w 1996 roku wydział sądu KW nie podał tej historycznej informacji sprzedającemu , kupującemu / mnie / i ...notariuszowi , gdy kupowałem tą działkę . Jak wyprostować tą sprawę ????.

Pokaż wszystkie komentarze (2)

 

 

Wybrane nieruchomości

mieszkania na sprzedaż w Poznaniumieszkania na sprzedaż w Krakowiemieszkania na sprzedaż w Warszawiemieszkania na sprzedaż w Wrocławiumieszkania na sprzedaż w Gdańskudomy na sprzedaż w Poznaniudomy na sprzedaż w Krakowiedomy na sprzedaż w Warszawiedomy na sprzedaż w Wrocławiudomy na sprzedaż w Gdańskumieszkania do wynajęcia Krakówmieszkania do wynajęcia Warszawamieszkania do wynajęcia Poznańmieszkania do wynajęcia Wrocławmieszkania do wynajęcia Gdyniamieszkania do wynajęcia Gdańskmieszkania do wynajęcia Łódźinne nieruchomości do kupieniainne nieruchomości na wynajemdziałki na sprzedażdomy na wynajem powiat Przemyskilokale użytkowe na wynajem powiat M. Biała Podlaskadomy na wynajem gmina Szemudmieszkania na wynajem gmina Zabierzówdomy na sprzedaż w Brzezinachmieszkania na sprzedaż w Sikory-Pawłowiętadomy na sprzedaż w Potulicach

Deweloperzy

);