Prosimy, odblokuj wyświetlanie reklam w naszym serwisie, są one związane z rynkiem nieruchomości.
To dzięki nim masz darmowy dostęp do naszych treści.

Z pozdrowieniami zespół KRN.pl :)


Porady prawne Akty prawne

[ powrót ]

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że sprzedaż udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz udziału we współwłasności budynków stanowi dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT.

Spółka we wniosku o udzielenie interpretacji podatkowej zapytała, czy sprzedaż udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz udziału we współwłasności budynków jest zwolniona od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054, z późn. zm., dalej: ustawa o VAT). W ocenie spółki zbycie udziału nie jest, zgodnie z przepisami ustawy o VAT, dostawą towarów. Towarami są m.in. budynki lub ich części, a przy zbyciu udziału we współwłasności sprzedający nie rozporządza budynkiem, a tylko udziałem we współwłasności. Nie przenosi to prawa do samoistnego rozporządzania rzeczą wspólną, a jedynie prawo do współposiadania i współkorzystania z niej. Skoro zatem udział we współwłasności nie jest towarem, to jego sprzedaż należy traktować jako sprzedaż usług, a nie towaru, którego dotyczy zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, i opodatkować stawką 22 proc.

Minister Finansów w interpretacji podatkowej określił stanowisko spółki jako nieprawidłowe. Uznał, że zbycie udziału w prawie wieczystego użytkowania gruntu oraz zbycie udziału we współwłasności budynków na nim posadowionych należy traktować jako dostawę towarów. Dlatego czynność ta korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT i § 13 ust. 1 pkt 10 obowiązującego w dacie rozpoznawania omawianej sprawy rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336). Spółka odwołała się od interpretacji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który uwzględnił skargę i uchylił interpretację. Jego zdaniem w przypadku sprzedaży udziału w nieruchomości mamy do czynienia ze świadczeniem usługi w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Minister Finansów nie zgodził się z wyrokiem sądu pierwszej instancji i złożył skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który uznał, że sprawa budzi tak duże wątpliwości, że zachodzi potrzeba zwrócenia się do poszerzonego składu sędziów.

Najwyższy Sąd Administracyjny w 7-osobowym składzie orzekł, że sprzedaż udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz udziału we współwłasności budynków stanowi dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT. Podkreślił, że sprzedaż taka prowadzi do przeniesienia na nabywcę prawa do rozporządzania tymi towarami tak jak właściciel. W związku z tym na gruncie ustawy o VAT taka czynność nie może powodować innych skutków prawnych niż sprzedaż towaru przez jedynego właściciela (użytkownika wieczystego), która w świetle art. 7 ust. 1 ustawy o VAT stanowi dostawę towarów – w jej wyniku dochodzi do przeniesienia prawa do rozporządzenia towarami w takim samym zakresie jak właściciel.

Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 października 2011 r., sygn. akt I FPS 2/11[ powrót ]

Wybrane nieruchomości

mieszkania na sprzedaż w Poznaniumieszkania na sprzedaż w Krakowiemieszkania na sprzedaż w Warszawiemieszkania na sprzedaż w Wrocławiumieszkania na sprzedaż w Gdańskudomy na sprzedaż w Poznaniudomy na sprzedaż w Krakowiedomy na sprzedaż w Warszawiedomy na sprzedaż w Wrocławiudomy na sprzedaż w Gdańskumieszkania do wynajęcia Krakówmieszkania do wynajęcia Warszawamieszkania do wynajęcia Poznańmieszkania do wynajęcia Wrocławmieszkania do wynajęcia Gdyniamieszkania do wynajęcia Gdańskmieszkania do wynajęcia Łódźinne nieruchomości na wynajemmieszkania na zamianęhale i magazyny na sprzedażlokale użytkowe na wynajem powiat Radomskidomy na wynajem powiat Leżajskidomy na sprzedaż gmina Bojanowodomy na wynajem gmina Braniewomieszkania na wynajem w Sowniedomy na sprzedaż w Dźwierźniedomy na wynajem w Dziwigórzu

Deweloperzy