Prosimy, odblokuj wyświetlanie reklam w naszym serwisie, są one związane z rynkiem nieruchomości.
To dzięki nim masz darmowy dostęp do naszych treści.

Z pozdrowieniami zespół KRN.pl :)


Porady prawne Akty prawne

[ powrót ]

Osoba dysponująca tytułem prawnym do lokalu jest stroną w postępowaniu administracyjnym o zameldowanie (wymeldowanie) w tym lokalu innej osoby, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Rzecznik Praw Obywatelskich (dalej RPO) wyraził wątpliwości, czy stroną postępowania o wymeldowanie (zameldowanie) w rozumieniu art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego jest tylko osoba, co do wymeldowania (zameldowania), której toczy się postępowanie administracyjne,czy stroną są również podmiot posiadający tytuł prawny do lokalu. RPO złożył wniosek o rozstrzygnięcie w/w wątpliwości do Naczelnego Sądu Administracyjnego. W uzasadnieniu wniosku wskazał, że w orzecznictwie sądów administracyjnych powstały rozbieżności. NSA w uchwale, wydanej w składzie 7 sędziów orzekł, że osoba dysponująca tytułem prawnym do lokalu jest stroną w postępowaniu administracyjnym o zameldowanie (wymeldowanie) w tym lokalu innej osoby, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

W uzasadnieniu uchwały podkreślił, że ewidencja ludności służąca rejestrowaniu pobytu ma charakter wyłącznie porządkowy. Oznacza to, że zameldowanie nie jest związane z rozstrzyganiem uprawnień do lokalu, ani tym samym prawa do przebywania w nim. Dla osoby zgłaszającej się do zameldowania, jak też dla organu dokonującego zameldowania, wystarczający jest potwierdzony dowodem fakt przebywania w lokalu z określonym zamiarem. Nie można od osoby podlegającej zameldowaniu wymagać legitymowania się prawem do lokalu, np. w postaci zgody właściciela nieruchomości.

Zameldowanie w lokalu służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu w tym lokalu. Zarówno zameldowanie, jak i wymeldowanie, są objęte obowiązkiem meldunkowym, co wynika z art. 4 ustawy o ewidencji ludności.

Jednocześnie zameldowanie lub wymeldowanie najczęściej dotyczy lokalu mieszkalnego, a własność podlega ochronie w przepisach Konstytucji RP. Oznacza to, postępowanie o zameldowanie lub wymeldowanie określonej osoby w danym lokalu dotyczy interesu prawnego także osoby, która ma tytuł prawny do tego lokalu. Kwestia zamiaru zameldowania się w cudzym mieszkaniu albo uchylania się od obowiązku wymeldowania się z cudzego lokalu może stanowić naruszenie praw osoby, która ma tytuł prawny do lokalu. Dlatego też osoba mająca tytuł prawny do lokalu nie może być pozbawiona prawda do udziału w postępowaniu jako strona, gdyż wtedy zostałaby byłaby pozbawiona możliwości potwierdzenia czy określona osoba przebywa albo opuściła jej lokal.

Uchwała składu 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 grudnia 2011 r., sygn. akt II OPS OPS 1/11).[ powrót ]

Wybrane nieruchomości

mieszkania na sprzedaż w Poznaniumieszkania na sprzedaż w Krakowiemieszkania na sprzedaż w Warszawiemieszkania na sprzedaż w Wrocławiumieszkania na sprzedaż w Gdańskudomy na sprzedaż w Poznaniudomy na sprzedaż w Krakowiedomy na sprzedaż w Warszawiedomy na sprzedaż w Wrocławiudomy na sprzedaż w Gdańskumieszkania do wynajęcia Krakówmieszkania do wynajęcia Warszawamieszkania do wynajęcia Poznańmieszkania do wynajęcia Wrocławmieszkania do wynajęcia Gdyniamieszkania do wynajęcia Gdańskmieszkania do wynajęcia Łódźlokale użytkowe na sprzedażkamienice na sprzedażdziałki do kupieniamieszkania na wynajem powiat M. Siedlcemieszkania na wynajem powiat Jarosławskimieszkania na wynajem gmina Międzyrzeczlokale użytkowe na sprzedaż gmina Łodygowicedomy na wynajem w Hawłowicachmieszkania na wynajem w Łoskajmachdomy na wynajem w Helenowie

Deweloperzy

);