Prosimy, odblokuj wyświetlanie reklam w naszym serwisie, są one związane z rynkiem nieruchomości.
To dzięki nim masz darmowy dostęp do naszych treści.

Z pozdrowieniami zespół KRN.pl :)


Porady prawne Akty prawne

[ powrót ]

W postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę sąsiad działki będącej przedmiotem postępowania może być jego uczestnikiem, jeśli wykaże, że znajduje się w obszarze oddziaływania inwestycji. Samo przeświadczenie o tym, że inwestycja będzie przeszkadzać, nie oznacza, iż można skutecznie zablokować proces inwestycyjny, tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z dnia 16 lutego 2016 r.

W przedmiotowej sprawie starosta po rozpatrzeniu wniosku inwestora wydał decyzję zezwalającą na rozbudowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z funkcją usługową o część gospodarczą. Właściciel posesji prowadził bowiem na niej pralnię i chciał rozbudować swoją działalność.

Od tej decyzji odwołał się sąsiad, twierdząc, że w wyniku zrealizowania zamierzonej inwestycji, korzystanie z jego nieruchomości będzie utrudnione w wyniku powstającego hałasu oraz zapachu z pralni. Wojewoda nie podzielił jednak tych argumentów, ponadto wskazał, że odległość rozbudowanego domu od granicy działki sąsiedniej będzie wynosić 8,40 m. Mieści się to w ramach odległości przewidzianych w rozporządzeniu ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Organ decyzję utrzymał w mocy.

Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Skarżącemu nie udało się jednak uprawdopodobnić interesu prawnego w zbadaniu sprawy. Sąd stwierdził, że w przedmiotowej sprawie interes prawny powinien zostać wykazany na podstawie art. 28 ust. 2 prawa budowlanego: stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu. W myśl natomiast art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego, ilekroć w ustawie jest mowa o obszarze oddziaływania obiektu: należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Skład orzekający nie doszukał się w przedmiotowej sprawie możliwości oddziaływania inwestycji na działkę skarżącego: należy wskazać, że budynek którego dotyczy zaskarżona decyzja o pozwoleniu na budowę, to budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy niecałych 27 mkw., sytuowany od wschodniej strony działki skarżącego, o wysokości 3,32 m, szerokości ok. 4 m i oddalony o 4 m od granicy jego działki. Biorąc pod uwagę, że z projektu wynika, iż żadne tzw. media nie są i nie będą przyłączane z sieci znajdującej się na działce skarżącego, brak jakichkolwiek podstaw, aby uznać, że budowa tego obiektywnie niewielkiego obiektu, może w jakikolwiek sposób, również w zakresie zacienienia, oddziaływać na działkę skarżącego, w sposób wpływający na możliwość jej zagospodarowania.

Sąd zauważył także, że miejscowy plan zagospodarowania dla tego terenu dopuszcza zabudowę jednorodzinną oraz usługi. Przewiduje też, że uciążliwość działalności gospodarczej powinna zamykać się w granicach działki, na której jest prowadzona.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 16 lutego 2016 r., sygn. akt: II SA/Kr 1524/15


[ powrót ]

Wybrane nieruchomości

mieszkania na sprzedaż w Poznaniumieszkania na sprzedaż w Krakowiemieszkania na sprzedaż w Warszawiemieszkania na sprzedaż w Wrocławiumieszkania na sprzedaż w Gdańskudomy na sprzedaż w Poznaniudomy na sprzedaż w Krakowiedomy na sprzedaż w Warszawiedomy na sprzedaż w Wrocławiudomy na sprzedaż w Gdańskumieszkania do wynajęcia Krakówmieszkania do wynajęcia Warszawamieszkania do wynajęcia Poznańmieszkania do wynajęcia Wrocławmieszkania do wynajęcia Gdyniamieszkania do wynajęcia Gdańskmieszkania do wynajęcia Łódźmieszkania do kupienialokale użytkowe na wynajemkamienice na zamianędomy na wynajem powiat Węgorzewskimieszkania na wynajem powiat Sławieńskimieszkania na sprzedaż gmina Barcianymieszkania na sprzedaż gmina Perzówdomy na sprzedaż w Malhowicachmieszkania na sprzedaż w Racendowiemieszkania na wynajem w Łopkajny

Deweloperzy

);