Prosimy, odblokuj wyświetlanie reklam w naszym serwisie, są one związane z rynkiem nieruchomości.
To dzięki nim masz darmowy dostęp do naszych treści.

Z pozdrowieniami zespół KRN.pl :)


Porady prawne Akty prawne

[ powrót ]

W kontekście ustalania podatku od nieruchomości, o charakterze danego lokalu decyduje jego faktyczne wykorzystanie w danym przypadku, a nie przeznaczenie przypisane lokalowi na etapie architektonicznego projektowania oraz realizowania procesu budowlanego. Stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 17 maja 2016 r.

Prezydent W. decyzją ustalił Skarżącemu wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości na rok 2010, w wysokości 21 zł, za garaż. Organ w uzasadnieniu wskazał, iż wysokość podatku od nieruchomości ustalono na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków, aktu notarialnego oraz przy zastosowaniu odpowiednich stawek podatku określonych uchwałą Rady Miasta.

W odwołaniu od ww. decyzji Skarżący stwierdził, że zamieszkuje w przedmiotowym garażu z zamiarem stałego pobytu, co decyduje o zmianie jego charakteru. Zarzucił, że przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości jest garaż (jako lokal mieszkalny), a nie, jak twierdzi organ, lokal użytkowy. W jego ocenie, jako najemca, nie jest podatnikiem podatku od nieruchomości.

Następnie sprawa wędrowała kilkakrotnie pomiędzy SKO, WSA, aż w końcu stanęła przed NSA. W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego: SKO w zaskarżonej decyzji nie odniosło się w ogóle do podnoszonej przez Skarżącego okoliczności zaadaptowania przez Skarżącego wynajmowanego lokalu na cele mieszkalne. Zdaniem Skarżącego okoliczność ta świadczy o tym, że wynajmowany przez niego lokal utracił charakter użytkowy i stanowi lokal mieszkalny. W ocenie Skarżącego okoliczność ta ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy, gdyż lokale mieszkalne podlegają opodatkowaniu niższą stawką podatku. Z akt sprawy wynika, że organy w niniejszej sprawie w ogóle nie zajmowały się kwestią mieszkalnego charakteru lokalu wynajmowanego przez Skarżącego. Sąd przyznał następnie, że wszystkie przedstawione powyżej okoliczności faktyczne, które nie zostały zbadane przez organy podatkowe w rozpoznanej sprawie, mają znaczenie dla wymiaru podatku od nieruchomości. Ustalenie w toku postępowania właściwego przedmiotu opodatkowania jest obowiązkiem wynikającym z treści art. 2 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Charakter lokalu (mieszkalny lub użytkowy) ma – jak podkreślono –„znaczenie dla ustalenia stawki podatku od nieruchomości (art. 5 ust. 1 pkt 2 u.p.o.l.).

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 maja 2016 r., sygn. akt: II FSK 1035/14[ powrót ]

Wybrane nieruchomości

mieszkania na sprzedaż w Poznaniumieszkania na sprzedaż w Krakowiemieszkania na sprzedaż w Warszawiemieszkania na sprzedaż w Wrocławiumieszkania na sprzedaż w Gdańskudomy na sprzedaż w Poznaniudomy na sprzedaż w Krakowiedomy na sprzedaż w Warszawiedomy na sprzedaż w Wrocławiudomy na sprzedaż w Gdańskumieszkania do wynajęcia Krakówmieszkania do wynajęcia Warszawamieszkania do wynajęcia Poznańmieszkania do wynajęcia Wrocławmieszkania do wynajęcia Gdyniamieszkania do wynajęcia Gdańskmieszkania do wynajęcia Łódźkamienice do kupieniagaraże na sprzedażdziałki na sprzedażmieszkania na sprzedaż powiat Aleksandrowskilokale użytkowe na wynajem powiat Oławskimieszkania na sprzedaż gmina Wielbarkmieszkania na wynajem gmina Krośnicemieszkania na wynajem w Gościnomieszkania na wynajem w Jerzmanowicachmieszkania na sprzedaż w Wilczynie

Deweloperzy

);