Prosimy, odblokuj wyświetlanie reklam w naszym serwisie, są one związane z rynkiem nieruchomości.
To dzięki nim masz darmowy dostęp do naszych treści.

Z pozdrowieniami zespół KRN.pl :)


Porady prawne Akty prawne

[ powrót ]

Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnął wątpliwości związane z opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości wyrobisk górniczych.

Trybunał Konstytucyjny orzekał w sprawie zgodności z konstytucją art. 1a ust. 1 pkt 2 w związku z art. 2. ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., 95, poz. 613, z późn. zm.)

W sprawie, którą rozpoznawał Trybunał organy podatkowe ustaliły podatek od nieruchomości dla kopalni węgla kamiennego. Podatkiem obciążone zostały także znajdujące się w wyrobisku górniczym obiekty budowlane służące do wydobywania kopaliny, które są budowlami w rozumieniu przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Organy podatkowe stwierdziły, że w przypadku opodatkowania podatkiem od nieruchomości obiektów służących do wydobywania kopalin nie ma znaczenia to, że mogą być one odłączone od budowli, które znajdują się w wyrobisku górniczym. Po rozpoznaniu sprawy Trybunał orzekł, że kwestionowany przepis art. 1a ust. 1 pkt 2 w związku z art. 2. ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych rozumiany jako nieodnoszący się do podziemnych wyrobisk górniczych oraz jako mogący odnosić się do usytuowanej w nich infrastruktury górniczej, jest zgodny z konstytucją. W ocenie Trybunału opodatkowanie podatkiem od nieruchomości podziemnych wyrobisk górniczych jest wykluczone, skoro nie są one obiektami budowlanymi w rozumieniu ustawy Prawa budowlanego, lecz przestrzenią w nieruchomości gruntowej lub w górotworze powstałą w wyniku prac górniczych zgodnie z ustawą Prawa geologicznego i górniczego. Ponadto Trybunał stwierdził, że brak jest argumentów przemawiających przeciwko możliwości uznania za przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości obiektów i urządzeń zlokalizowanych w podziemnych wyrobiskach górniczych, jeżeli dają się one zakwalifikować jako:
  • budowle wymienione w art. 3 pkt 3 ustawy Prawa budowlanego, w innych przepisach tej ustawy lub w załączniku do niej, będące wraz z instalacjami i urządzeniami obiektem budowlanym, o którym mowa w art. 3 pkt 1 lit. b tej ustawy;
  • urządzenia budowlane scharakteryzowane w art. 3 pkt 9 ustawy Prawa o budowlanego lub w innych przepisach tej ustawy albo w załączniku do niej, co – jeżeli omawiane urządzenia nie zostały wskazane wprost – wymaga wykazania, że zapewniają one możliwość użytkowania obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 września 2011 r., sygn. akt P 33/09[ powrót ]

Wybrane nieruchomości

mieszkania na sprzedaż w Poznaniumieszkania na sprzedaż w Krakowiemieszkania na sprzedaż w Warszawiemieszkania na sprzedaż w Wrocławiumieszkania na sprzedaż w Gdańskudomy na sprzedaż w Poznaniudomy na sprzedaż w Krakowiedomy na sprzedaż w Warszawiedomy na sprzedaż w Wrocławiudomy na sprzedaż w Gdańskumieszkania do wynajęcia Krakówmieszkania do wynajęcia Warszawamieszkania do wynajęcia Poznańmieszkania do wynajęcia Wrocławmieszkania do wynajęcia Gdyniamieszkania do wynajęcia Gdańskmieszkania do wynajęcia Łódźinne nieruchomości poszukiwane do wynajęciainne nieruchomości do kupieniahale i magazyny na wynajemmieszkania na wynajem powiat Kościerskidomy na wynajem powiat Bieruńsko-Lędzińskilokale użytkowe na wynajem gmina Stopnicamieszkania na wynajem gmina Lubartówdomy na wynajem w Kątachdomy na wynajem w Kownatachdomy na sprzedaż w Wólce Tarnowskiej

Deweloperzy

);