Prosimy, odblokuj wyświetlanie reklam w naszym serwisie, są one związane z rynkiem nieruchomości.
To dzięki nim masz darmowy dostęp do naszych treści.

Z pozdrowieniami zespół KRN.pl :)


Porady prawne Akty prawne

[ powrót ]

Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnął wątpliwości związane z opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości wyrobisk górniczych.

Trybunał Konstytucyjny orzekał w sprawie zgodności z konstytucją art. 1a ust. 1 pkt 2 w związku z art. 2. ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., 95, poz. 613, z późn. zm.)

W sprawie, którą rozpoznawał Trybunał organy podatkowe ustaliły podatek od nieruchomości dla kopalni węgla kamiennego. Podatkiem obciążone zostały także znajdujące się w wyrobisku górniczym obiekty budowlane służące do wydobywania kopaliny, które są budowlami w rozumieniu przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Organy podatkowe stwierdziły, że w przypadku opodatkowania podatkiem od nieruchomości obiektów służących do wydobywania kopalin nie ma znaczenia to, że mogą być one odłączone od budowli, które znajdują się w wyrobisku górniczym. Po rozpoznaniu sprawy Trybunał orzekł, że kwestionowany przepis art. 1a ust. 1 pkt 2 w związku z art. 2. ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych rozumiany jako nieodnoszący się do podziemnych wyrobisk górniczych oraz jako mogący odnosić się do usytuowanej w nich infrastruktury górniczej, jest zgodny z konstytucją. W ocenie Trybunału opodatkowanie podatkiem od nieruchomości podziemnych wyrobisk górniczych jest wykluczone, skoro nie są one obiektami budowlanymi w rozumieniu ustawy Prawa budowlanego, lecz przestrzenią w nieruchomości gruntowej lub w górotworze powstałą w wyniku prac górniczych zgodnie z ustawą Prawa geologicznego i górniczego. Ponadto Trybunał stwierdził, że brak jest argumentów przemawiających przeciwko możliwości uznania za przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości obiektów i urządzeń zlokalizowanych w podziemnych wyrobiskach górniczych, jeżeli dają się one zakwalifikować jako:
  • budowle wymienione w art. 3 pkt 3 ustawy Prawa budowlanego, w innych przepisach tej ustawy lub w załączniku do niej, będące wraz z instalacjami i urządzeniami obiektem budowlanym, o którym mowa w art. 3 pkt 1 lit. b tej ustawy;
  • urządzenia budowlane scharakteryzowane w art. 3 pkt 9 ustawy Prawa o budowlanego lub w innych przepisach tej ustawy albo w załączniku do niej, co – jeżeli omawiane urządzenia nie zostały wskazane wprost – wymaga wykazania, że zapewniają one możliwość użytkowania obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 września 2011 r., sygn. akt P 33/09[ powrót ]

Wybrane nieruchomości

mieszkania na sprzedaż w Poznaniumieszkania na sprzedaż w Krakowiemieszkania na sprzedaż w Warszawiemieszkania na sprzedaż w Wrocławiumieszkania na sprzedaż w Gdańskudomy na sprzedaż w Poznaniudomy na sprzedaż w Krakowiedomy na sprzedaż w Warszawiedomy na sprzedaż w Wrocławiudomy na sprzedaż w Gdańskumieszkania do wynajęcia Krakówmieszkania do wynajęcia Warszawamieszkania do wynajęcia Poznańmieszkania do wynajęcia Wrocławmieszkania do wynajęcia Gdyniamieszkania do wynajęcia Gdańskmieszkania do wynajęcia Łódźmieszkania do kupieniadomy na zamianękamienice na zamianędomy na wynajem powiat Koneckidomy na wynajem powiat Skierniewickilokale użytkowe na wynajem gmina Leżajskdomy na sprzedaż gmina Radziejówdomy na sprzedaż w Bielawachmieszkania na wynajem w Woli Kałkowejmieszkania na wynajem w Koprzywienko

Deweloperzy

);