Prosimy, odblokuj wyświetlanie reklam w naszym serwisie, są one związane z rynkiem nieruchomości.
To dzięki nim masz darmowy dostęp do naszych treści.

Z pozdrowieniami zespół KRN.pl :)


Porady prawne Akty prawne

[ powrót ]

Ustalając opłatę adiacencką, organ ma obowiązek uwzględnienia sposobu zagospodarowania działki. Ponadto opłata ta jest świadczeniem podzielnym, a zatem obowiązek jej zapłaty obciąża współwłaścicieli w części odpowiadającej udziałowi we współwłasności – wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

W sprawie, która trafiła na wokandę sądu, ustalono opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku stwierdził, (zgodnie z art. 98a ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami) że jeżeli w wyniku podziału nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa, wzrośnie jej wartość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta może ustalić, w drodze decyzji, opłatę adiacencką z tego tytułu. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustala rada gminy, w drodze uchwały, w wysokości nie większej niż 30 proc. różnicy wartości nieruchomości. Ustalenie opłaty adiacenckiej może nastąpić w terminie 3 lat od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne. Ustalenie tej opłaty następuje po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy majątkowego, określającej wartość nieruchomości. Ustalając opłatę, organ ma obowiązek uwzględnienia sposobu zagospodarowania działki. Ponadto opłata ta ma charakter świadczenia pieniężnego, a tym samym jest świadczeniem podzielnym. Oznacza to, że w przypadku nieruchomości będącej przedmiotem współwłasności obowiązek zapłaty obciąża współwłaścicieli w części odpowiadającej udziałowi we współwłasności i właściwym jest ustalenie tej opłaty dla współwłaścicieli jedną decyzją w odniesieniu do każdego z nich w kwocie odpowiadającej udziałowi tego współwłaściciela w prawie własności nieruchomości.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 11 stycznia 2011 r., sygn.akt II SA/Gd 849/11[ powrót ]

Wybrane nieruchomości

mieszkania na sprzedaż w Poznaniumieszkania na sprzedaż w Krakowiemieszkania na sprzedaż w Warszawiemieszkania na sprzedaż w Wrocławiumieszkania na sprzedaż w Gdańskudomy na sprzedaż w Poznaniudomy na sprzedaż w Krakowiedomy na sprzedaż w Warszawiedomy na sprzedaż w Wrocławiudomy na sprzedaż w Gdańskumieszkania do wynajęcia Krakówmieszkania do wynajęcia Warszawamieszkania do wynajęcia Poznańmieszkania do wynajęcia Wrocławmieszkania do wynajęcia Gdyniamieszkania do wynajęcia Gdańskmieszkania do wynajęcia Łódźinne nieruchomości poszukiwane do wynajęciainne nieruchomości do kupieniadomy na zamianęmieszkania na sprzedaż powiat M. Jelenia Góradomy na sprzedaż powiat Warszawski zachodnidomy na wynajem gmina Łomżamieszkania na sprzedaż gmina Wijewomieszkania na wynajem w Przekorzemieszkania na wynajem w Jamniedomy na sprzedaż w Czarkowie

Deweloperzy

);