Prosimy, odblokuj wyświetlanie reklam w naszym serwisie, są one związane z rynkiem nieruchomości.
To dzięki nim masz darmowy dostęp do naszych treści.

Z pozdrowieniami zespół KRN.pl :)


Porady prawne Akty prawne

[ powrót ]

Nienależyte wykonywanie zarządu rozumie się jako niepodjęcie działań mających na celu zwiększenie przychodów nieruchomości oraz brak prawidłowego rozliczenia współwłaścicieli stosownie do posiadanych udziałów – orzekł Sąd Apelacyjny.

Jak wynika z wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie sygn. akt I ACa 757/12 przez nienależyte wykonywanie zarządu rozumie się niepodjęcie działań mających na celu zwiększenie przychodów nieruchomości oraz brak prawidłowego rozliczenia współwłaścicieli stosownie do posiadanych udziałów. W sprawie, która trafiła na wokandę sądu pozwana była zarządcą nieruchomości. Pozwana sprawując zarząd nie pobierała czynszów od najemców, a opróżnione lokale udostępniła członkom rodziny, którzy nie uiszczali żadnego czynszu. Sąd Okręgowy stwierdził niewłaściwe sprawowanie zarządu przez pozwaną, co skutkuje odpowiedzialnością na podstawie art. 471 kodeksu cywilnego. Sąd zasądził odszkodowanie odpowiadające sumie pożytków, które otrzymałby powód jako współwłaściciel, gdyby zarząd sprawowany był w sposób należyty.

Pozwana odwołała się od tego wyroku, jednak Sąd Apelacyjny w Krakowie nie uwzględnił apelacji. Zdaniem Sądu pozwana odpowiada względem powoda na podstawie art. 471 k.c. z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania. Fakt, że pozwana została powołana do pełnienia funkcji zarządcy na podstawie postanowienia sądu nie oznacza, że pomiędzy nią a współwłaścicielami nie nawiązał się żaden węzeł obligacyjny. Zarządca sądowy ma taką samą pozycję względem współwłaścicieli, jak powołana przez nich osoba. Pozwana jako zarządca była zobowiązana do prowadzenia zarządu zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki i z należytą starannością. Nienależyte wykonywanie zarządu polegało przede wszystkim na niepodjęciu żadnych działań przez pozwaną mających na celu zwiększenie przychodów nieruchomości. Tymczasem pozwana nie podjęła żadnych starań nakierowanych na wynajęcie zwalnianych mieszkań. We własnym zakresie decydowała o zasiedleniu tych lokali mieszkalnych. Jednocześnie nie pobierała żądnych świadczeń z tytułu objęcia wolnych lokali mieszkalnych. Zarządca powinien też dążyć do prawidłowego rozliczenia współwłaścicieli nieruchomości z pożytków i przychodów z nieruchomości stosownie do posiadanych przez te osoby udziałów. Tych obowiązków zarządcy pozwana też nie realizowała w należyty sposób. Powyższe zachowanie zarządcy doprowadziło do powstania po stronie współwłaścicieli szkody. Zgodnie z art. 361 § 2 k.c. szkodą są nie tylko poniesione straty, ale także korzyści, które można byłoby osiągnąć, gdyby nie wyrządzenie szkody. W przedmiotowej sprawie szkodą jest to, co powód, jako współwłaściciel, otrzymałby jako pożytki z kamienicy, gdyby zarząd był sprawowany zgodnie z zasadami racjonalnej gospodarki.

Wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 11 września 2012 r., sygn. akt I ACa 757/12[ powrót ]

Wybrane nieruchomości

mieszkania na sprzedaż w Poznaniumieszkania na sprzedaż w Krakowiemieszkania na sprzedaż w Warszawiemieszkania na sprzedaż w Wrocławiumieszkania na sprzedaż w Gdańskudomy na sprzedaż w Poznaniudomy na sprzedaż w Krakowiedomy na sprzedaż w Warszawiedomy na sprzedaż w Wrocławiudomy na sprzedaż w Gdańskumieszkania do wynajęcia Krakówmieszkania do wynajęcia Warszawamieszkania do wynajęcia Poznańmieszkania do wynajęcia Wrocławmieszkania do wynajęcia Gdyniamieszkania do wynajęcia Gdańskmieszkania do wynajęcia Łódźmieszkania do kupienialokale użytkowe do kupieniakamienice na wynajemlokale użytkowe na sprzedaż powiat Węgorzewskimieszkania na sprzedaż powiat Wyszkowskidomy na sprzedaż gmina Nawojowamieszkania na sprzedaż gmina Rokietnicadomy na sprzedaż w Bibiampoludomy na wynajem w Drozdowiemieszkania na wynajem w Nowej Wsi

Deweloperzy

);