Prosimy, odblokuj wyświetlanie reklam w naszym serwisie, są one związane z rynkiem nieruchomości.
To dzięki nim masz darmowy dostęp do naszych treści.

Z pozdrowieniami zespół KRN.pl :)


Porady prawne Akty prawne

[ powrót ]

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego poruszył kwestię istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub od innych warunków pozwolenia na budowę. W takim przypadku wymagana jest decyzja o zmianie pozwolenia – a organ nadzoru budowlanego nakłada obowiązek sporządzenia zamiennego projektu budowlanego. W razie potrzeby może również nakazać doprowadzenie do stanu zgodnego z prawem.

Omawiana sprawa dotyczyła budowy odcinka sieci wodociągowej, który zgodnie z projektem powinien być nadbudowany nasypem o wysokości 30 cm. Skarżący wskazał jednak, iż w rzeczywistości nasyp ten osiągnął ponad metr oraz że uniemożliwiło to korzystanie z jego nieruchomości zgodnie z założeniem. Jego zdaniem, w trakcie budowy zostały podjęte działania nieautoryzowane. Zarówno organ pierwszej, jak i drugiej instancji oparły się na oświadczeniu kierownika budowy i wydały decyzje o zrealizowaniu tego obiektu zgodnie z projektem. WSA wskazał jednak, iż w tym przypadku dokonano istotnych uchybień w zakresie ustalenia stanu faktycznego sprawy i skierował ją do ponownego rozpatrzenia w I instancji.

Sąd podkreślił warunki, które po zaistnieniu mogą inicjować konsekwencję wstrzymania prowadzenia robót. Między innymi wskazał na istotne odbieganie od ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu na budowę, projekcie budowlanym lub w innych przepisach. W przypadku stwierdzenia zaistnienia takiej okoliczności organ powinien przeprowadzić szczegółowe postępowanie wyjaśniające, które pozwoli ocenić, czy w przypadku zakwestionowanych robót należy zastosować postępowanie naprawcze.

Dopiero po przeprowadzeniu koniecznych ustaleń organ może stwierdzić zgodność budowy z planem. Po prawidłowej ocenie zebranego materiału dowodowego, można uznać brak podstaw do nałożenia obowiązków; w innym przypadku należy nakazać doprowadzenie do stanu poprzedniego, stanu zgodnego z prawem bądź nałożyć obowiązek sporządzenia projektu budowlanego zamiennego, który uwzględni zmiany wynikające z dotychczasowych robót.

Osoby, które są poszkodowane działaniami podmiotów administracji publicznej, a także innych podmiotów, wykonującyvh roboty budowlane, mają więc prawo do merytorycznie prawidłowego postępowania. Organy powinny ocenić fakt, czy przeprowadzane roboty są faktycznie zgodne z planami, i zastosować wymierne środki.

Wyrok
 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku 
z 21 lutego 2018 r. 
II SA/Gd 679/17

Krzysztof Janowski, radca prawny

[ powrót ]

Wybrane nieruchomości

mieszkania na sprzedaż w Poznaniumieszkania na sprzedaż w Krakowiemieszkania na sprzedaż w Warszawiemieszkania na sprzedaż w Wrocławiumieszkania na sprzedaż w Gdańskudomy na sprzedaż w Poznaniudomy na sprzedaż w Krakowiedomy na sprzedaż w Warszawiedomy na sprzedaż w Wrocławiudomy na sprzedaż w Gdańskumieszkania do wynajęcia Krakówmieszkania do wynajęcia Warszawamieszkania do wynajęcia Poznańmieszkania do wynajęcia Wrocławmieszkania do wynajęcia Gdyniamieszkania do wynajęcia Gdańskmieszkania do wynajęcia Łódźmieszkania na sprzedażkamienice na sprzedażkamienice poszukiwane do wynajęciadomy na wynajem powiat M. Krakówdomy na sprzedaż powiat Szczecineckilokale użytkowe na wynajem gmina Tomaszów Lubelskidomy na sprzedaż gmina Żabia Wolamieszkania na wynajem w Grzmuciniedomy na wynajem w Roniniemieszkania na wynajem w Starej Kuźnii

Deweloperzy

);