Prosimy, odblokuj wyświetlanie reklam w naszym serwisie, są one związane z rynkiem nieruchomości.
To dzięki nim masz darmowy dostęp do naszych treści.

Z pozdrowieniami zespół KRN.pl :)


Porady prawne Akty prawne

[ powrót ]

W uchwale z 7 stycznia 2004 roku Sąd Najwyższy rozstrzygnął, do jakiego sądu członek wspólnoty mieszkaniowej powinien skierować żądanie uchylenia uchwały wspólnoty, której przedmiotem jest przeznaczenie środków finansowych wynikających z kosztów centralnego ogrzewania za określony okres na pokrycie takich kosztów w przyszłości. Stwierdził mianowicie, że sprawa o uchylenie takiej uchwały jest sprawą o prawa majątkowe (art. 17 pkt 4 kodeksu postępowania cywilnego). Według przepisu powołanego przez Sąd Najwyższy, do właściwości sądów okręgowych należą sprawy o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa trzydzieści tysięcy złotych, oprócz sprawy o alimenty, o naruszenie posiadania i zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami oraz spraw o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Oznacza to, że jeśli kwota wynikająca z rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania za dany okres przeznaczona na pokrycie tych kosztów w przyszłości, której dotyczy uchwała wspólnoty mieszkaniowej, nie przekracza 30 tys. zł, sprawę o jej uchylanie należy skierować do sądu rejonowego, jeśli jest wyższa – do okręgowego. Zasada bowiem jest taka: sądy rejonowe rozpatrują w I instancji wszystkie sprawy, z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość sądów wojewódzkich Orzeczenie to ma wydźwięk szerszy niż tylko koszty centralnego ogrzewania i odnosi się w ogóle do zaskarżenia uchwał wspólnoty mieszkaniowej. Sprawy o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej, wytoczone na podstawie art. 25 ustawy z 24.6.1994 r. o własności lokali, mogą dotyczyć zarówno uchwał w sprawach będących przedmiotem zebrania ogółu właścicieli, zwoływanego co najmniej raz do roku i uchwał w przedmiocie wyrażenia zgody na dokonanie przez zarząd czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu oraz udzielania zarządowi pełnomocnictwa do zawierania umów stanowiących czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu w formie prawem przewidzianej, jak i wszelkich innych uchwał podejmowanych przez wspólnotę, także gdy podjęte one zostały bez podstawy prawnej. Przedmiot tych uchwał może być bardzo różny. W szczególności mogą one dotyczyć praw majątkowych wspólnoty bądź właścicieli lub właściciela lokalu, czy też spraw niemajątkowych. Prawo żądania uchylenia uchwały wspólnoty mieszkaniowej, jako zmierzające do wywołania skutków prawnych w sferze zarządu nieruchomością wspólną lub w sferze własności lokali jest roszczeniem niepieniężnym. Nie jest to jednak prawo niemajątkowe, gdyż jego funkcją jest zapewnienie prawidłowości zarządu wspólną nieruchomością, który niewątpliwie należy do kategorii praw majątkowych. Uchwała Sądu Najwyższego z 7.01.2004 roku (sygn. III CZP 100/03)

[ powrót ]

Wybrane nieruchomości

mieszkania na sprzedaż w Poznaniumieszkania na sprzedaż w Krakowiemieszkania na sprzedaż w Warszawiemieszkania na sprzedaż w Wrocławiumieszkania na sprzedaż w Gdańskudomy na sprzedaż w Poznaniudomy na sprzedaż w Krakowiedomy na sprzedaż w Warszawiedomy na sprzedaż w Wrocławiudomy na sprzedaż w Gdańskumieszkania do wynajęcia Krakówmieszkania do wynajęcia Warszawamieszkania do wynajęcia Poznańmieszkania do wynajęcia Wrocławmieszkania do wynajęcia Gdyniamieszkania do wynajęcia Gdańskmieszkania do wynajęcia Łódźmieszkania na sprzedażgaraże na sprzedażdomy na sprzedażmieszkania na sprzedaż powiat M. Sopotdomy na wynajem powiat Gliwickidomy na wynajem gmina Świerczedomy na wynajem gmina Ropamieszkania na wynajem w Tworkachdomy na wynajem w Korzeniu Rządowymdomy na sprzedaż w Zabłocie

Deweloperzy

);