Prosimy, odblokuj wyświetlanie reklam w naszym serwisie, są one związane z rynkiem nieruchomości.
To dzięki nim masz darmowy dostęp do naszych treści.

Z pozdrowieniami zespół KRN.pl :)


Porady prawne Akty prawne

[ powrót ]

Jeśli gmina nie doręczy prawidłowo wszystkim współwłaścicielom nieruchomości wypowiedzenia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, to podwyżka taka jest nieważna – uznał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 26 lipca 2016 r.

W przedmiotowej sprawie prezydent Warszawy wypowiedział dotychczasową wysokość opłaty z tytułu prawa użytkowania wieczystego lokalu, w którym mieściła się kancelaria prawna. Pismo z tą decyzją zaadresowano na prywatny adres jednego z prowadzących kancelarię. Drugi prowadzący zmarł i udział po nim odziedziczyły dzieci. W wypowiedzeniu zawarto też prośbę o dostarczenie do Wydziału Nieruchomości postanowienia o nabyciu praw spadkowych po zmarłej.

Przesyłka zwrócona została do Urzędu Dzielnicy z adnotacją „zwrot, nie podjęto w terminie". Na przesyłce doręczający dokonał adnotacji „mieszkanie zamknięte, awizo w skrzynce, awizowano w Urzędzie Poczty". Została dokonana kolejna adnotacja „awizowano powtórnie".

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego wpłynął wniosek adresatów decyzji o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o uznanie, że podwyższenie opłaty z tytułu prawa użytkowania wieczystego jest nieuzasadnione wraz z wnioskiem w tym zakresie. W uzasadnieniu wnioskodawcy wskazali, że wypowiedzenie zostało skierowane na adres zamieszkania C. S., chociaż powinno być skierowane na adres prowadzenia działalności, a tym samym adres nieruchomości, której dotyczy wypowiedzenie wysokości opłaty. SKO terminu jednak nie przywróciło, twierdząc, że wypowiedzenie doręczono zgodnie z art. 44 k.p.a., czyli jako doręczenie zastępcze.

Sprawa trafiła do WSA. Skarżący podnieśli, że właściciele lokalu, prowadzący i spadkobierczynie po drugim prowadzącym, nie otrzymali od organu wypowiedzenia wysokości opłaty rocznej ani żadnej innej informacji o zmianie jej wysokości. Wypowiedzenie to nie zostało im doręczone. Organ uniemożliwił udział w postępowaniu spadkobierczyniom, kierując pismo wyłącznie do ich ojca. Wskazane pismo zostało zaadresowane do „C. S. oraz do spadkobierców po J. S.". W ocenie skarżących pismo powinno zostać wysłane osobno do C. S. i każdego z pozostałych współwłaścicieli. Każda bowiem z tych osób była uprawniona do kwestionowania wysokości opłaty i miała prawo do zapoznania się z treścią wypowiedzenia.

W dalszej części skarżący wskazali, że wypowiedzenie zostało skierowane na adres miejsca zameldowania C. S., nie zaś na adres będący zarówno adresem jego miejsca pracy, jak i lokalu, którego dotyczy wypowiedzenie. W obliczu utrwalonego w doktrynie i orzecznictwie poglądu co do różnicy między miejscem zamieszkania, a zameldowania, poprzestanie na skierowaniu pisma na adres miejsca zameldowania jest dowodem na to, że organ w ogóle nie dbał o to, czy skarżący pismo otrzyma. Gmina musiała mieć wiedzę, gdzie C. S. prowadzi swoją działalność i w jakim celu wykorzystuje lokal, którego dotyczy wypowiedzenie wysokości opłaty. Skarżący nie zgodzili się z ustaleniem organu, że wypowiedzenie doręczono C. S. w trybie przepisu art. 44 k.p.a.

W ocenie Sądu, wypowiedzenie powinno zostać skierowane i doręczone odrębnie każdemu ze współużytkowników wieczystych, aby można było mówić o skutecznym wypowiedzeniu dotychczasowej wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Nie jest wystarczające – dla skutecznego doręczenia – skierowanie wypowiedzenia i wysłanie go do jednego ze współwłaścicieli i współużytkowników wieczystych. Pamiętać należy przy tym, że doręczenie wypowiedzenia otwiera każdemu ze współużytkowników wieczystych możliwość złożenia wniosku o ustalenie, czy podwyższenie opłaty jest nieuzasadnione lub jest uzasadnione w innej wysokości. Brak skutecznego doręczenia wypowiedzenia powoduje zatem, że nie otwierają się żadne terminy.

Wskazania wymaga też na gruncie tej sprawy, że Sąd Najwyższy w dniu 14 maja 2014 r. sygn. akt III CZP 19/14 podjął uchwałę, zgodnie z którą opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego, związanego z prawem własności wyodrębnionego lokalu mieszkalnego, powinna być wypowiedziana w całości wszystkim współwłaścicielom tego lokalu (art. 78 ust. 1 u.g.n.).

NSA oceniając sprawę, uznał, że przedwczesne jest przywracanie terminu do odwołania, skoro decyzja jako niedoręczona wszystkim adresatom, nie wywołuje skutków prawnych.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 lipca 2016 r., sygn., akt.: I OSK 2652/14.[ powrót ]

Wybrane nieruchomości

mieszkania na sprzedaż w Poznaniumieszkania na sprzedaż w Krakowiemieszkania na sprzedaż w Warszawiemieszkania na sprzedaż w Wrocławiumieszkania na sprzedaż w Gdańskudomy na sprzedaż w Poznaniudomy na sprzedaż w Krakowiedomy na sprzedaż w Warszawiedomy na sprzedaż w Wrocławiudomy na sprzedaż w Gdańskumieszkania do wynajęcia Krakówmieszkania do wynajęcia Warszawamieszkania do wynajęcia Poznańmieszkania do wynajęcia Wrocławmieszkania do wynajęcia Gdyniamieszkania do wynajęcia Gdańskmieszkania do wynajęcia Łódźmieszkania na sprzedażinne nieruchomości do kupieniagaraże do kupienialokale użytkowe na sprzedaż powiat Gryfickimieszkania na wynajem powiat Jaworskimieszkania na wynajem gmina Skalbmierzdomy na sprzedaż gmina Bartoszycemieszkania na sprzedaż w Ryjewiemieszkania na sprzedaż w Okalicachdomy na wynajem w Wólka Smolana

Deweloperzy

);