Prosimy, odblokuj wyświetlanie reklam w naszym serwisie, są one związane z rynkiem nieruchomości.
To dzięki nim masz darmowy dostęp do naszych treści.

Z pozdrowieniami zespół KRN.pl :)


Porady prawne Akty prawne

[ powrót ]

Jak wynika z wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 6 czerwca 2014 r. (sygn.I ACa 466/14), aby dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady budynku, wspólnota mieszkaniowa musi uzyskać cesję wierzytelności z tytułu rękojmi od właścicieli lokali.

Wspólnota nie może jednak żądać uprawnienia jej do zlecenia wykonania zastępczego, gdyż nie jest to uprawnienie przewidziane przy umowie sprzedaży. W przedmiotowej sprawie wspólnota wniosła o nakazanie deweloperowi usunięcia wad fizycznych części wspólnych budynku oraz orzeczenie, że w razie niewykonania przez dewelopera tych czynności w wyznaczonym terminie, strona powodowa będzie uprawniona do wykonania prac na koszt dewelopera. Sąd Okręgowy w Krakowie nakazał deweloperowi, aby usunął zgłoszone wady fizyczne w częściach wspólnych budynku. Art. 561 § 2 Kodeksu cywilnego przewiduje, że jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz określona co do tożsamości, a sprzedawcą jest wytwórca tej rzeczy, kupujący może żądać usunięcia wady. Faktem jest, że w razie nieusunięcia wady w wyznaczonym terminie, kupujący może odstąpić od umowy, ale uprawnienie do odstąpienia od umowy nie konsumuje uprawnienia do żądania usunięcia wad, lecz jest uprawnieniem alternatywnym. Oznacza to, że po upływie wyznaczonego terminu to do kupującego należy wybór, czy będzie dochodził usunięcia wad, czy odstąpi od umowy i będzie domagał się zwrotu ceny. Jedyną podstawą do odmówienia usunięcia wad przez sprzedawcę jest okoliczność, kiedy usunięcie wad wymagałoby nadmiernych kosztów. Celem rękojmi jest doprowadzenie do sytuacji, w której towar posiadający wady zostanie tych wad pozbawiony, a ewentualnie zrekompensowanie tych wad przez uprawnienie kupującego do żądania obniżenia ceny lub upoważnienie go do odstąpienia od umowy i odzyskania zapłaconej ceny. Zobowiązanie sprzedającego do naprawienia wad jest więc realizacją celu rękojmi i to jej pierwszorzędnego celu. Sąd nie uwzględnił natomiast powództwa w części zawierającej żądanie uprawnienia strony powodowej do zlecenia wykonania zastępczego. Powierzenie wykonawstwa zastępczego jest uprawnieniem przysługującym osobie zlecającej wykonanie dzieła w przypadku zawarcia umowy o dzieło albo inwestorowi w razie zawarcia umowy o roboty budowlane. Uprawnienie takie nie jest zaś przewidziane przy przepisach regulujących umowę sprzedaży.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie, 6 czerwca 2014 r., sygn.I ACa 466/14[ powrót ]

Wybrane nieruchomości

mieszkania na sprzedaż w Poznaniumieszkania na sprzedaż w Krakowiemieszkania na sprzedaż w Warszawiemieszkania na sprzedaż w Wrocławiumieszkania na sprzedaż w Gdańskudomy na sprzedaż w Poznaniudomy na sprzedaż w Krakowiedomy na sprzedaż w Warszawiedomy na sprzedaż w Wrocławiudomy na sprzedaż w Gdańskumieszkania do wynajęcia Krakówmieszkania do wynajęcia Warszawamieszkania do wynajęcia Poznańmieszkania do wynajęcia Wrocławmieszkania do wynajęcia Gdyniamieszkania do wynajęcia Gdańskmieszkania do wynajęcia Łódźkamienice na zamianęmieszkania na zamianędomy na sprzedażmieszkania na wynajem powiat Kartuskidomy na sprzedaż powiat M. Jastrzębie-Zdrójdomy na sprzedaż gmina Dzierzążniadomy na wynajem gmina Czermindomy na wynajem w Kadłubkumieszkania na sprzedaż w Kukowiemieszkania na sprzedaż w Osiedle Pasterówka

Deweloperzy

);