Prosimy, odblokuj wyświetlanie reklam w naszym serwisie, są one związane z rynkiem nieruchomości.
To dzięki nim masz darmowy dostęp do naszych treści.

Z pozdrowieniami zespół KRN.pl :)


Porady prawne Porady prawne

Tymczasowy obiekt budowlany a podatek od nieruchomości

Jak powszechnie wiadomo, postawienie budowli wiąże się z koniecznością ponoszenia dalszych opłat związanych, czy to z jej utrzymaniem, czy to z corocznie płaconym podatkiem od nieruchomości. Nierzadko jednak powstają wątpliwości, czy od postawionego „tworu” należy odprowadzać tenże podatek.

Powyższym zagadnieniem zajął się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, który oceniał, czy opodatkowaniu od nieruchomości podlega hala namiotowa oraz plac z utwardzeniem.

Burmistrz jednego z wielkopolskich miast wskazał, że inwestor praw, w związku z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej na swojej działce prawidłowo dokonał kwalifikacji przedmiotu opodatkowania oraz zastosował wobec niego właściwe stawki podatku. Powierzchnia wykazywanych gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej zadeklarowana przez podatnika była prawidłowa, tj. zgodna z ewidencją gruntów i budynków. Zdaniem organu jednak inwestor nie zadeklarował do opodatkowania w podatku od nieruchomości wszystkich posiadanych budowli, które jako związane z prowadzeniem działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Mowa właśnie o hali namiotowej i placu z utwardzeniem.

Inwestor powoływał się na to, że owa hala jest tylko budynkiem tymczasowym, z kolei organ odwoławczy wskazywał, że tak naprawdę trudno mówić tutaj o tymczasowości, podczas gdy hala stoi w tym miejscu już od ponad 7 lat. Inwestor wskazywał także, że utwardzony plac jest urządzeniem budowlanym, a nie budowlą, zatem nie będzie tutaj potrzeby uiszczania podatku. Powołano się na pojęcie tymczasowy obiekt budowlany, który ustawa prawo budowlane definiuje jako obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem.

WSA powołał się na ustawę o podatkach i opłatach lokalnych, która wskazuje zakres obejmujący przedmiot podatku od nieruchomości i wyłączenia. Zgodnie z ww. ustawą opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają nieruchomości lub obiekty budowlane, które są:

  1. gruntami;
  2. budynkami lub ich częściami;
  3. budowlami lub ich częściami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W ocenie WSA poczynione przez organy ustalenia nie pozwalały na jednoznaczną kwalifikację hali namiotowej i utwardzenia gruntu na działce inwestora do odpowiedniej kategorii obiektu budowlanego, a tym samym stwierdzenie, czy podlegają one opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości i na jakich zasadach. Organ co do będącej przedmiotem sprawy hali namiotowej i utwardzenia terenu nie przedstawił szczegółowych danych technicznych tych obiektów.

Zdaniem Sądu rozpoznawanej sprawie należy ustalić konkretne informacje, co do charakteru obiektów, w szczególności przy zasięgnięciu opinii biegłego. Przede wszystkim ustalenia w sprawie wymagał sposób w jaki połączona jest z gruntem hala namiotowa, a także jakie szczegółowe cechy, istotne z punktu uznania jej za przedmiot opodatkowania posiada. Na tej podstawie organ winien w sposób jednoznaczny zakwalifikować sporną halę wskazując czy jest ona budowlą wymienioną wprost w przepisach. Organy nie wskazały w konkretnych przepisów prawa, które pozwalałyby na opodatkowanie podatkiem od nieruchomości spornych obiektów. WSA uchylił zatem zaskarżone decyzje i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 4 grudnia 2019 r. I SA/Po 537/19

Krzysztof Janowski, radca prawny, Kancelaria Janowski Markiewicz

2020-06-01

powrót do listy orzecznictw

Wybrane nieruchomości

mieszkania na sprzedaż w Poznaniumieszkania na sprzedaż w Krakowiemieszkania na sprzedaż w Warszawiemieszkania na sprzedaż w Wrocławiumieszkania na sprzedaż w Gdańskudomy na sprzedaż w Poznaniudomy na sprzedaż w Krakowiedomy na sprzedaż w Warszawiedomy na sprzedaż w Wrocławiudomy na sprzedaż w Gdańskumieszkania do wynajęcia Krakówmieszkania do wynajęcia Warszawamieszkania do wynajęcia Poznańmieszkania do wynajęcia Wrocławmieszkania do wynajęcia Gdyniamieszkania do wynajęcia Gdańskmieszkania do wynajęcia Łódźgaraże na wynajemdziałki do kupieniamieszkania na wynajemlokale użytkowe na sprzedaż powiat Świdwińskidomy na wynajem powiat Lubińskimieszkania na wynajem gmina Łaziskadomy na wynajem gmina Racławicemieszkania na sprzedaż w Lestnicadomy na sprzedaż w Swędkowiedomy na wynajem w Badowie Górnym

Deweloperzy

);