Prosimy, odblokuj wyświetlanie reklam w naszym serwisie, są one związane z rynkiem nieruchomości.
To dzięki nim masz darmowy dostęp do naszych treści.

Z pozdrowieniami zespół KRN.pl :)


Artykuły Artykuły

Nowa instytucja - najem instytucjonalny

Nowa instytucja - najem instytucjonalny

Ustawa o ochronie lokatorów będzie zawierać przepisy dotyczące najmu instytucjonalnego. Co to oznacza dla właścicieli mieszkań?

Od 11 września 2017 r. wchodzą w życie nowe przepisy wprowadzające do ustawy o ochronie praw lokatorów nową instytucję – najem instytucjonalny.

Umową najmu instytucjonalnego lokalu to umowa najmu lokalu mieszkalnego zawierana przez osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, która nie jest osobą prawną, prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie wynajmowania lokali. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oprócz czynszu, właściciel pobiera jedynie opłaty niezależne od właściciela, chyba że umowa stanowi inaczej. Właściciel może podwyższyć czynsz wyłącznie zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

Poddanie się egzekucji

Do umowy załącza się oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu instytucjonalnego, w terminie wskazanym w żądaniu oraz przyjął do wiadomości, że w razie konieczności wykonania powyższego zobowiązania nie przysługuje prawo do lokalu socjalnego ani pomieszczenia tymczasowego .

Kaucja

Zawarcie umowy najmu instytucjonalnego lokalu może być uzależnione od wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu instytucjonalnego lokalu, przysługujących właścicielowi w dniu opróżnienia lokalu oraz ewentualnych kosztów egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu. Kaucja nie może przekraczać trzykrotności miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu instytucjonalnego lokalu. Kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu, po potrąceniu należności właściciela.

Wygaśnięcie umowy

Umowa najmu instytucjonalnego wygasa po upływie czasu, na jaki była zawarta, lub ulega rozwiązaniu po upływie okresu wypowiedzenia tej umowy. Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy, jeżeli najemca dobrowolnie nie opróżnił lokalu, właściciel doręcza najemcy żądanie opróżnienia lokalu sporządzone na piśmie opatrzonym urzędowo poświadczonym podpisem właściciela. Żądanie opróżnienia lokalu zawiera w szczególności: oznaczenie właściciela oraz najemcy, którego żądanie dotyczy. Ponadto w takim dokumencie powinny znaleźć się: wskazanie umowy najmu instytucjonalnego lokalu i przyczyny ustania stosunku z niej wynikającego; termin, nie krótszy niż 14 dni od dnia doręczenia żądania najemcy, w którym najemca i osoby z nim mieszkające mają opróżnić lokal. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, właściciel składa do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu. Do wniosku załącza się: żądanie opróżnienia lokalu wraz z dowodem jego doręczenia najemcy albo dowodem wysłania go przesyłką poleconą; dokument potwierdzający przysługujący właścicielowi tytuł prawny do lokalu, którego opróżnienia dotyczy żądanie właściciela.

 

Źródło: KRN.pl | 2017-08-28

powrót do listy artykułów

Komentarze (1)

Stanisław ⋅ 16-10-2017 | 10:44

O tego rodzaju umowie pisze się i mówi coraz więcej, wydaje się, ze już dużo właścicieli mieszkań jej wymaga. Warto najpierw dokładnie dowiedzieć się na czym ona polega http://www.norekwspolnicy.pl/blog/umowa-najmu-instytucjonalnego-co-to-takiego, wydaje mi się, ze dużo najemców ma co do niej pewne obawy

Pokaż wszystkie komentarze (1)

Prezenter inwestycji

Super Oferta

Słoneczny Zakątek
Mój Dom Etap IV
Osiedle Klonowe 14
Villa sento
Sand Hotel ****
Bunscha Park
Osiedle Lawendowa 3
Inwestycja Imperial Business...
Aleja Zbożowa etap III, IV
Marine Hotel *****
ul. Wielicka - Rydygiera Etap...
START Office
Lokale biurowe w centrum...
Cystersów 26
Oaza Bronowice

Słoneczny Zakątek

Kraków, Dębniki, ul. gen. S.... 

Mój Dom Etap IV

Kraków, Dębniki, ul. Obozowa 

Osiedle Klonowe 14

Wieliczka 

Villa sento

Kraków, ul. Zbrojarzy 

Sand Hotel ****

Kołobrzeg, ul. Zdrojowa 

Bunscha Park

Kraków, Dębniki, ul. K. Bunscha 

Osiedle Lawendowa 3

Zielonki, ul. Lawendowa 

Inwestycja Imperial Business...

Kraków, Podgórze, ul. Wadowicka 

Aleja Zbożowa etap III, IV

Wieliczka, ul. Zbożowa 

Marine Hotel *****

Kołobrzeg, ul. A. Sułkowskiego 

ul. Wielicka - Rydygiera Etap...

Kraków, Bieżanów-Prokocim, ul. L.... 

START Office

Kraków, Dębniki, ul. Twardowskiego 

Lokale biurowe w centrum...

Kraków, Krowodrza, ul. Świętokrzyska 

Cystersów 26

Kraków, Grzegórzki, ul. Cystersów 

Oaza Bronowice

Kraków, Bronowice, ul. Stańczyka 
Super oferta: / poprzednia następna