Prosimy, odblokuj wyświetlanie reklam w naszym serwisie, są one związane z rynkiem nieruchomości.
To dzięki nim masz darmowy dostęp do naszych treści.

Z pozdrowieniami zespół KRN.pl :)


Wiadomości Wiadomości

Zasady zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży mieszkania

2004-11-03

Zasady zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży mieszkania

Po 22 września 2004 r. gmina ma obowiązek (nie prawo) żądania zwrotu bonifikaty, udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeżeli nabywca lokalu, przed upływem 5 lat od jego nabycia, sprzeda go lub wykorzysta na inne cele niż uzasadniające udzielenie bonifikaty.

Ministerstwo Infrastruktury informuje, że po dniu wejścia w życie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2004 r., Nr 141, poz. 1492), tj. po 22 września 2004 r., gmina ma obecnie obowiązek (nie prawo) żądania zwrotu bonifikaty, udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeżeli nabywca lokalu, przed upływem 5 lat od jego nabycia, sprzeda go lub wykorzysta na inne cele niż uzasadniające udzielenie bonifikaty. Art. 68 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w wersji obowiązującej przed 22 września 2004 r., dopuszczał możliwość wystąpienia z żądaniem zwrotu bonifikaty. Aktualnie, zgodnie z art. 68 ust. 2, właściwy organ jest zobowiązany do wystąpienia z żądaniem zwrotu udzielonej bonifikaty, gdy nabywca lokalu dokona jego zbycia. Ministerstwo wyjaśnia, że przepis ten ma zastosowanie do sprzedaży lokalu przez nabywcę po 22 września 2004 r., lecz przed upływem 5-letniego okresu ustawowego, liczonego od daty sprzedaży lokalu mieszkalnego przez gminę. Zatem sytuacja, w której nabywca dokonał zbycia lokalu mieszkalnego przed 22 września br., nie będzie objęta obowiązkiem zwrotu bonifikaty. Ponadto obowiązek zwrotu udzielonej bonifikaty nie będzie dotyczył przypadków, gdy z aktu notarialnego sprzedaży lokalu wynika, że gmina nie będzie dochodziła zwrotu udzielonej bonifikaty. W takim przypadku będą wiążące postanowienia aktu notarialnego. Należy także dodać, że przepis art. 68 ust. 2a pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami wyłącza obowiązek zwrotu bonifikaty, gdy sprzedaż lokalu następuje na rzecz osoby bliskiej, o której mowa w art. 4 pkt 13 ww. ustawy (m.in. rodzice, dzieci, wnuki, małżonkowie, rodzeństwo).


 

Źródło: oprac. Paweł Puch (na podstawie komunikatu Ministerstwa Infrastruktury z dnia 28.10.2004 roku). | 2004-11-03

Czy ten artykuł był dla Ciebie interesujący?


0

Zainteresował Cię artykuł? Podaj dalej!

Komentarze (0)

Pokaż wszystkie komentarze (0)

 

 

Deweloperzy