Prosimy, odblokuj wyświetlanie reklam w naszym serwisie, są one związane z rynkiem nieruchomości.
To dzięki nim masz darmowy dostęp do naszych treści.

Z pozdrowieniami zespół KRN.pl :)


Porady prawne Porady prawne

Mieszkania spółdzielcze

Sprzedaż mieszkania spółdzielczego bez zgody żony?

Czy potrzebna jest zgoda żony przy sprzedaży mieszkania spółdzielczego, które otrzymałem przed zawarciem związku małżeńskiego, a następnie, tj. w 2007 r., wykupiłem (i w akcie notarialnym widnieje jako jedyny właściciel)? Żona jest zameldowana w tym mieszkaniu i do chwili obecnej pozostajemy w związku małżeńskim.

Do tej pory wydawało się, że jeżeli w trakcie wykupienia mieszkania obowiązywała małżeńska wspólność majątkowa, to mieszkania powinno wejść do majątku wspólnego małżonków. Do majątku wspólnego należą przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności ustawowej przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Jednak Sąd Najwyższy, w uchwale z 22 kwietnia 2015 r. III CZP 13/15 stwierdził, że prawo odrębnej własności lokalu nabyte na podstawie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją dokonaną ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. przez pozostającego w małżeńskiej wspólności ustawowej członka spółdzielni, któremu przysługiwało stanowiące jego majątek osobisty spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, należy do majątku osobistego tego członka.

Zatem jeśli do wykupu mieszkania doszło przed wejściem w życie nowelizacji, tj. 11 października 2011 r. to mieszkanie będzie składnikiem wyłącznie Pana majątku osobistego.

Krzysztof Janowski
radca prawny
 

2019-01-03

powrót do listy pytań do prawnika

 

 

Deweloperzy