Prosimy, odblokuj wyświetlanie reklam w naszym serwisie, są one związane z rynkiem nieruchomości.
To dzięki nim masz darmowy dostęp do naszych treści.

Z pozdrowieniami zespół KRN.pl :)


Porady prawne Porady prawne

Sprzedaż nieruchomości

Sprzedaż mieszkania a zwrot bonifikaty

Moi rodzice 4 lata temu wykupili mieszkanie z bonifikatą z Agencji Nieruchomości Rolnej, jednak z powodu śmierci taty chcemy sprzedać to mieszkanie i kupić mniejsze. Czy jeśli dokonamy sprzedaży mieszkania przed upływem 5 lat, będziemy musieli zwrócić bonifikatę?

Regulacje prawne związane z udzielaniem bonifikaty oraz jej zwrotem zawarte są w art. 68 ustawy o gospodarce nieruchomościami. W przypadku, gdy przed upływem 5 lat od daty zakupu nabywca lokalu mieszkalnego zbył lokal lub wykorzystał go na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, zobowiązany jest do zwrotu kwoty równej bonifikacie po jej waloryzacji, a zwrot następuje na żądanie właściwego organu. W przypadku, gdy taka osoba nie zwróci dobrowolnie bonifikaty, samorządy muszą skierować przeciwko niej powództwo w postępowaniu cywilnym. Nie ma obowiązku zwrotu udzielonej bonifikaty w przypadkach, gdy pierwotny nabywca:

  • zbył lokal na rzecz osoby bliskiej (krąg osób definiuje ustawa o gospodarce nieruchomościami), przy czym jeżeli osoba ta zbyła ten lokal lub wykorzystała go na inne cele niż mieszkaniowe, przed upływem 5 lat, licząc od dnia nabycia przez pierwotnego nabywcę, zobowiązana jest również do zwrotu kwoty równej bonifikacie po jej waloryzacji;
  • zamienił lokal na inny lokal mieszkalny albo na nieruchomość przeznaczoną lub wykorzystywaną na cele mieszkaniowe;
  • sprzedał lokal przed upływem 5 lat, a środki uzyskane z jego sprzedaży przeznaczył w ciągu 12 miesięcy na nabycie innego lokalu mieszkalnego albo nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystanej na cele mieszkaniowe.

Zatem albo poczekacie aż upłynie 5 lat, albo jeżeli zdecydujecie się na sprzedaż, konieczne będzie przeznaczenie całych środków uzyskanych z jego sprzedaży w ciągu 12 miesięcy na nabycie innego lokalu mieszkalnego. W innym wypadku mama będzie musiała zwrócić przypadającą na nią część bonifikaty.

Paweł Puch
prawnik

2018-04-12

powrót do listy pytań do prawnika

 

 

Deweloperzy