Prosimy, odblokuj wyświetlanie reklam w naszym serwisie, są one związane z rynkiem nieruchomości.
To dzięki nim masz darmowy dostęp do naszych treści.

Z pozdrowieniami zespół KRN.pl :)


Porady prawne Porady prawne

Sprzedaż działki a podatek VAT

To czy od ceny sprzedaży działki będzie naliczony podatek VAT zależy od faktycznych działań podjętych przez sprzedającego – orzekł Najwyższy Sąd Administracyjny.

W przedmiotowej sprawie, właściciel świeżo nabytej nieruchomości postanowił ją sprzedać dalej. Żeby móc sprzedać z lepszym zyskiem, postarał się o uzyskanie zgody na podział gruntu. Zgodę tę otrzymał. Następnie doprowadził do każdej z powstałych przez podział działek instalację wodną i kanalizacyjną.

W kilka lat od sprzedaży naczelnik właściwego urzędu skarbowego wszczął postępowanie w sprawie podatku od towarów i usług, w wyniku czego od sprzedaży przedmiotowych działek został naliczony podatek VAT. Urząd ponadto argumentował swoją decyzję tym, że podatnik pieniądze uzyskane ze sprzedaży przeznaczył na działalność gospodarczą polegającą na stawianiu budowli.

Podatnik decyzję zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a następnie złożył skargę kasacyjną do NSA. W skardze twierdził, że nie jest płatnikiem VAT, bowiem działka stanowiła jego majątek osobisty i chciał ją wykorzystać do produkcji rolnej, a sprzedaż podyktowana była zmianą sytuacji życiowej i finansowej.

Obie instancje sądownicze stwierdziły jednak, że skarżący nie ma racji, gdyż doprowadzając do podziału gruntów, zmiany planu zagospodarowania przestrzennego oraz uzbrojenia działek w media, dokonał stałych i powtarzalnych czynności, czyli takich jakie podejmuje podmiot zawodowo zajmując się obrotem nieruchomości.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 lutego 2013 r., sygn. akt I FSK 404/12

2013-03-27

powrót do listy orzecznictw

Deweloperzy