Prosimy, odblokuj wyświetlanie reklam w naszym serwisie, są one związane z rynkiem nieruchomości.
To dzięki nim masz darmowy dostęp do naszych treści.

Z pozdrowieniami zespół KRN.pl :)


telefon

wiadomość

mapa

Lokal użytkowy, Jasło

Lokal użytkowy na sprzedaż Jasło (woj. Podkarpackie)

Lokalizacja:

Jasło, , ul.

Powierzchnia:

1274.61 m2

Cena:

1 450 000 zł

Dane szczegółowe

lokalizacja:
Podkarpackie, Jasło
typ obiektu:
lokal użytkowy na sprzedaż
cena:
1 450 000 zł
piętro:
parter
powierzchnia:
1274.61 m2
numer ogłoszenia:
7087/3186/OOS
data dodania:
31-10-2019
data modyfikacji:
31-10-2019
jakość wypełnienia oferty:
47%

Szczegóły oferty

Syndyk masy upadłości Firmy Handlowej „ELA” Hurtownia Materiałów Budowlanych Jasielskie Przedsiębiorstwo Inżynieryjno - Budowlane Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Jaśleogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż

składników masy upadłości w postaci:1.Prawo wieczystego użytkowania gruntu działki nr ew. 18/37 o powierzchni 0,0995 ha oraz działki nr ew. 18/35 o powierzchni 0,5044 ha wraz z prawem odrębnej własności budynków i budowli stanowiących odrębny przedmiot własności położonych w Jaśle /księga wieczysta KW Nr KS1J/ Zobacz kontakt00054729/1 – cena wywoławcza 1 450 000,00 zł/netto (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych). Cena wywoławcza nie uwzględnia wartości urządzeń, elektronarzędzi, zapasów magazynowych, sprzętu komputerowego oraz wyposażenia znajdującego się w budynkach.2. Prawo użytkowania wieczystego gruntu działek numer ewidencyjny 454/134 i 454/132 o łącznej powierzchni 0,5223 ha wraz z prawem odrębnej własności budynków i budowli położonych w Gorlicach /księga wieczysta KW Nr NS1G/ Zobacz kontakt00059630/5 – cena wywoławcza 500 000,00 zł/netto (słownie: pięćset tysięcy złotych). Cena wywoławcza nie uwzględnia wartości urządzeń wytwórni betonu (węzeł betoniarski BMK 500, betonowe zasieki, silosy na cement), usytuowane na działce.3. Prawo własności nieruchomości gruntowej działki nr ew. 405/2 o powierzchni 0,2875 ha położonej w Krakowie, księga wieczysta KW Nr KR1P/ Zobacz kontakt00189283/0 – cena wywoławcza 400 000,00 zł/netto (słownie: czterysta tysięcy złotych).4. Prawo własności nieruchomości gruntowej działek:

a) nr ew. 1619/12 o powierzchni 0,2698 ha - cena wywoławcza 40 600,00 zł netto (słownie: czterdzieści tysięcy sześćset złotych).

b) 1619/13 o powierzchni 0,1570 ha - cena wywoławcza 23 600,00 zł netto ( słownie: dwadzieścia trzy tysiące sześćset złotych).

c) 1619/14 o powierzchni 0,1576 ha - cena wywoławcza 23 700,00 zł netto (słownie: dwadzieścia trzy tysiące siedemset złotych).

d) 1619/15 o powierzchni 0,1598 ha - cena wywoławcza 24 000,00 zł netto (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych).

e) 1619/16 o powierzchni 0,1603 ha - cena wywoławcza 24 100,00 zł netto (słownie: dwadzieścia cztery tysiące sto złotych).

Wszystkie w/w działki położone są w Osieku Jasielskim i mają uregulowany stan prawny w księdze wieczystej KW Nr KS1J/ Zobacz kontakt00086635/8.z wyłączeniem:

1) środków pieniężnych, zgromadzonych na rachunkach bankowych i w kasie przedsiębiorstwa,

2) wierzytelności przysługujących masie upadłości do dnia sprzedaży,WARUNKI PRZETARGU

I. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1. Złożenie pisemnej oferty w języku polskim w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. restrukturyzacyjnych i upadłościowych, 35-303 Rzeszów, ul. J. Kustronia 4 z napisem "PRZETARG – NIERUCHOMOŚCI F.H.” ELA” Sp. z o.o. – NIE OTWIERAĆ, sygn. akt V GUp 334/17”. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 grudnia 2019r.: do godz. 15:00, w sekretariacie Sekcji ds. restrukturyzacyjnych i upadłościowych Sądu Rejonowego w Rzeszowie przy ul. J. Kustronia 4; - przy czym o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Sądu.

2. Wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej każdej nieruchomości ujętej w złożonej ofercie, na rachunek bankowy Firmy Handlowej „ELA” Hurtownia Materiałów Budowlanych Jasielskie Przedsiębiorstwo Inżynieryjno - Budowlane Sp. z o.o. w upadłości w Jaśle tj. na konto: Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku nr: Zobacz kontakt23 8642 117 Zobacz kontakt1 2017 7100 4167 0004, najpóźniej do dnia 4 grudnia 2019 r. – liczy się data uznania rachunku bankowego.II. Pod uwagę będą brane oferty umieszczone w zamkniętej kopercie, które będą zawierać:

1.imię i nazwisko bądź nazwę oferenta oraz miejsce zamieszkania lub siedzibę,

2.oferowaną cenę netto określoną liczbowo i słownie za daną nieruchomość, nie niższą niż cena wywoławcza,

3.dowód uiszczenia wadium,

4.oświadczenie o zapoznaniu się przez oferenta z warunkami przetargu określonymi w Regulaminie Przetargu oraz ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu oferty i nie wnoszenia do nich zastrzeżeń.III. Inne warunki przetargu:

1. Wybrana zostanie oferta oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę za daną nieruchomość i spełniającą wszystkie warunki przetargu. W przypadku złożenia oferty przez jednego oferenta na więcej niż jedną nieruchomość pod uwagę będą brane oferty jednostkowe.

2. Wyboru oferty dokona syndyk. Przy dwóch lub więcej ofertach o identycznej cenie zakupu - wyboru dokona syndyk, który może kontynuować wybór nabywcy w formie aukcji pomiędzy oferentami, którzy wyrażą na to zgodę.

3. Do zaoferowanej ceny netto doliczony będzie podatek od towarów i usług w wysokości i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

4. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy sprzedaży oraz wpłacenia określonej ceny w terminie wyznaczonym przez syndyka.

5. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony przez syndyka odrębnym pismem.

6. Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany warunków, odwołania oraz unieważnienia przetargu na każdym etapie jego przeprowadzenia bez podania przyczyny.

7. Szczegółowe warunki przetargu zawarte są w Regulaminie Przetargu.IV. Szczegółowy wykaz majątku przeznaczonego do sprzedaży oraz operat szacunkowy z wyceny przedsiębiorstwa i Regulamin Przetargu, dostępny jest do wglądu w Biurze Syndyka w Jaśle przy ul. Jagiełły 8, w dni robocze w godz. od 8.00 do 14.00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr Zobacz kontakt606315603.V. Otwarcie i wybór ofert nastąpi w dniu 5 grudnia 2019r. o godz. 12.40 w Sądzie Rejonowy w Rzeszowie przy ul. J. Kustronia 4, sala nr 29. Rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym.Dodatkowe informacje na temat nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży można uzyskać pod nr tel. Zobacz kontakt606315603 w godz. od 8:00 do 16:00.Kontakt:
Syndyk Jan Zawada
tel: Zobacz kontakt606 315 603
Zobacz kontaktzawadowie@autograf.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEBKontakt:
Numer telefonu: Zobacz kontakt606 315 603
Adres email: Zobacz kontaktzawadowie@autograf.pl

Oceń ofertę


0


30 wydruk błąd schowek

Ostatnio przeglądane

Super Oferta

50 ha na Mazurach

50 ha na Mazurach

Krzywe koło Olecka 
Super oferta: / poprzednia następna

Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

telefon pokaż kontakt

Telefon: 606 315 603

Adres e-mail: zawadowie@autograf.pl

Prześlij mi kopię e-maila

Powiadamiaj mnie o podobnych ofertach

Wyrażam zgodę na otrzymywanie elektronicznego biuletynu KRN.pl. oraz na przetwarzanie moich danych osobowych ( regulamin ) w celach marketingowych przez KRN media sp. z o.o.i spółki powiązane oraz partnerów handlowych.

 

 

Komentarze (0)

Pokaż wszystkie komentarze (0)

 

pobieranie

Pobierz wzór umowy

Umowa przedwstępna sprzedaży

wybierz plik do pobrania
doc pdf

Deweloperzy

);