Prosimy, odblokuj wyświetlanie reklam w naszym serwisie, są one związane z rynkiem nieruchomości.
To dzięki nim masz darmowy dostęp do naszych treści.

Z pozdrowieniami zespół KRN.pl :)


telefon

wiadomość

mapa

Działki, Gubin, ul. Kresowa

Działki na sprzedaż Gubin (woj. Lubuskie), ul. Kresowa

Lokalizacja:

Gubin, , ul. Kresowa

Powierzchnia:

26764 m2

Cena:

65 000 zł

oferta nieaktualna

Dane szczegółowe

lokalizacja:
Lubuskie, Gubin, ul. Kresowa
typ obiektu:
działka na sprzedaż
cena:
65 000 zł
powierzchnia:
26764 m2
numer ogłoszenia:
411
data dodania:
01-09-2015
data modyfikacji:
04-01-2016
jakość wypełnienia oferty:
90%

Szczegóły oferty


Nieruchomość położona jest na terenie byłego kompleksu wojskowego, zlokalizowanego przy ul. Kresowej, na obrzeżach miasta, przy wyjeździe w kierunku Krosna Odrzańskiego, w odległości około 5 km od centrum. Dojazd do nieruchomości jest dobry od ulicy Kresowej przez działkę drogową nr 221/67, która wraz z działką nr 221/52 jest zbywana do współudziału. Działka nr 221/67 jest utwardzona w większości kostką granitową i częściowo betonem. Działka 221/52 stanowi wąski pas gruntu, który jest niezabudowany i nieutwardzony. W sąsiedztwie nieruchomości znajdują się byłe tereny wojskowe o funkcjach użytkowych (magazyny, garaże, warsztaty) oraz lasy, a dalej tereny przekazane w trwały zarząd dla Aresztu Śledczego w Lubsku.

Działki 221/46, 87/8, 87/10, 87/11, 87/12 i 87/13 sąsiadują ze sobą, tworząc płaski teren o nieregularnym kształcie o łącznej powierzchni 2,6764 ha. Przez teren nieruchomości przebiegają drogi częściowo utwardzone nawierzchnią bitumiczną. Działka nr 221/46 posiada kształt zbliżony do trójkąta. Porośnięta jest roślinnością trawiastą oraz pojedynczymi drzewami. Na działce znajduje się budynek nr 70 - PKT o pow. uż. 86 m2, kubaturze 583 m3, w złym stanie technicznym. W południowej części działki 221/46 znajduje się ogrodzenie z elementów betowych. Działka nr 87/8 stanowi fragment drogi wewnętrznej. Ma kształt regularny, zbliżony do trapezu. Działka nr 87/10 ma kształt nieregularny. Zabudowana jest budynkiem nr 60 kotłowni o pow. uż. 99 m2, kubaturze 322 m2, w złym stanie technicznym. Po południowej stronie kotłowni znajduje się plac na opał. Pozostała część działki jest zadrzewiona i zakrzewiona. Działka nr 87/11 ma kształt podłużny, zbliżony do prostokąta. Zabudowana jest budynkiem czynnej trafostacji o pow. uż. 25 m2, w średnim stanie technicznym. Urządzenia energetyczne nie są własnością Agencji Mienia Wojskowego i nie podlegają sprzedaży. Działka nr 87/12 stanowi drogę wewnętrzną. Ma kształt regularny, zbliżony do podłużnego prostokąta. Działka nr 87/13 posiada nieregularny kształt. Działka jest niezabudowana, nieogrodzona, w całości zadrzewiona i zakrzewiona. Na działce znajduje się fragment ogrodzenia z siatki i drutu kolczastego na słupach żelbetowych oraz brama z siatki w ramach stalowych na słupach murowanych. Obiekty te są w złym stanie technicznym.

Nieruchomość jest nieuzbrojona w sieci infrastruktury technicznej. Jest położona na terenie byłego kompleksu koszarowego, który był wyposażony w sieci wodociągowo - kanalizacyjną i elektroenergetyczną. Ze względu na likwidację powojskowych hydroforni i oczyszczalni ścieków, sieć wodociągowo - kanalizacyjną wyłączono z eksploatacji. Ze względu na stan techniczny sieci elektroenergetycznej oraz sposób zasilania poszczególnych nieruchomości istniejąca sieć elektroenergetyczna została wyłączona z eksploatacji. Należy wykonać nowe przyłącza wodociągowo - kanalizacyjne i elektroenergetyczne na warunkach określonych przez dostawców mediów.

Dla terenu, na którym znajduje się nieruchomość brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gubin (Uchwała Rady Gminy Gubin Nr IV/14/2003 z dnia 05.02.2003 r.) nieruchomość położona jest na obszarze leśnym i zadrzewionym. Obecnie Gmina Gubin nie przystąpiła do opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego terenu. W Studium brak jest zapisów o zakazie zabudowy. Dla przedmiotowego terenu są wydawane Decyzje o warunkach zabudowy.

Nieruchomość będzie przedmiotem przetargu, którego termin, miejsce i warunki zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

Przewidywany termin przetargu - listopad 2015 r.

Bliższe informacje o nieruchomości można uzyskać w Oddziale Terenowym Agencji Mienia Wojskowego w Gorzowie Wlkp., ul. Al. 11 Listopada 91 lub telefonicznie pod numerem + Zobacz kontakt48 95 733 80 80, + Zobacz kontakt48 607 095 535 lub + Zobacz kontakt48 95 733 80 79 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

Oceń ofertę


0


424 wydruk błąd schowek

Ostatnio przeglądane

Super Oferta

Dom na sprzedaż Płaza (woj....

Dom na sprzedaż Płaza (woj....

Płaza (woj. Małopolskie) 
Super oferta: / poprzednia następna

 

 

 

pobieranie

Pobierz wzór umowy

Umowa przedwstępna sprzedaży

wybierz plik do pobrania
doc pdf

Deweloperzy

);