Prosimy, odblokuj wyświetlanie reklam w naszym serwisie, są one związane z rynkiem nieruchomości.
To dzięki nim masz darmowy dostęp do naszych treści.

Z pozdrowieniami zespół KRN.pl :)


telefon

wiadomość

mapa

Działki, Jelenia Góra

Działki na sprzedaż Jelenia Góra (woj. Dolnośląskie)

Lokalizacja:

Jelenia Góra, , ul.

Powierzchnia:

12500 m2

Cena:

1 750 000 zł

Dane szczegółowe

lokalizacja:
Dolnośląskie, Jelenia Góra
typ obiektu:
działka na sprzedaż
cena:
1 750 000 zł
powierzchnia:
12500 m2
numer ogłoszenia:
9013/3186/OGS
data dodania:
20-10-2015
data modyfikacji:
08-01-2016
jakość wypełnienia oferty:
86%

Szczegóły oferty

WOJSKOWE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
„KWATERA” Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie(02-516), ul. Starościńska 1
tel. Zobacz kontakt22 379 45 73

e-mail: Zobacz kontaktkwatera@kwatera.nieruchomosci.pl

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy KRS
pod numerem KRS Zobacz kontakt0000140528

NIP: Zobacz kontakt526-26-75-121
REGON: 15296322

Ogłasza, że w dniu 5 listopada 2015 roku o godzinie 9:00
w siedzibie Spółki przy ul. Starościńskiej 1 w Warszawie (XV piętro)
odbędzie się pierwszy ustny przetarg nieograniczony (licytacja)
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
położonej w JELENIEJ GÓRZE przy ul. Kiepury,
stanowiącej własność WTBS KWATERA Sp. z o.o.

(tabela w załączonych zdjęciach)

Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wniesienie wadium w kwocie 175.000 zł (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) przelewem na rachunek bankowy nr Zobacz kontakt63 1240 591 Zobacz kontakt8 1111 0000 4913 7051. Wadium winno być ujawnione na rachunku Spółki do dnia 3 listopada 2015 r. przy czym za datę wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek Spółki. Tytuł przelewu: „wadium przetarg Jelenia Góra”. Wpłata wadium jest jednoznaczna z zapoznaniem się i akceptacją przez uczestnika licytacji bez zastrzeżeń wszystkich warunków przetargu przedstawionych w „Regulaminie sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS „KWATERA” Sp. z o.o.” oraz stanu prawnego i faktycznego przedmiotu przetargu.

Informacja ogólna dotycząca ustnych przetargów nieograniczonych (licytacji)
Uczestnicy przetargu ustnego (licytacji) zobowiązani są zapoznać się z treścią Regulaminu, o którym jest mowa powyżej w siedzibie Spółki w dniach od 01.10.2015r. do 30.10.2015 r. w godzinach od 10.00 do 14.00 w dni robocze lub na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.kwateranieruchomości.pl
Osoba uczestnicząca w imieniu uczestnika przetargu ustnego powinna legitymować się w trakcie przebiegu postępowania dokumentami potwierdzającymi jej tożsamość oraz umocowanie do działania i składania oświadczeń woli w imieniu uczestnika postępowania.
Wniesione wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej.
Wadium wniesione przez uczestników postępowania, których oferty nie zostaną wybrane, zostanie zwrócone w terminie 5 dni roboczych od zatwierdzenia wyników postępowania przez Zarząd Spółki w formie uchwały.
Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli uczestnik postępowania, którego oferta została wybrana nie uiści całej ceny sprzedaży w terminie określonym przez Spółkę lub uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminie wskazanym przez Spółkę.
Wadium wniesione przez uczestnika postępowania, którego oferta zostanie wybrana, będzie zaliczone na poczet ceny sprzedaży.
Wyniki przetargu wymagają zatwierdzenia przez Zarząd Spółki w formie uchwały.
Nabywca zobowiązany jest pokryć wszystkie koszty nabycia nieruchomości (notarialne, sądowe i inne związane z przeniesieniem własności).
Zawarcie umowy wymaga uzyskania zgody Ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa w trybie określonym w ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (tekst jednolity Dz. U. 2012 poz. 1224).
Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków przetargu, zamknięcia postępowania bez wybrania nabywcy, jak również żądać, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 705 Kodeksu cywilnego, unieważnienia umowy zawartej w drodze postępowania.
Dodatkowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać pod numerem telefonu Zobacz kontakt22 379 45 73, w dni robocze, w godzinach od 10.00 do 14.00 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: Zobacz kontaktgrunty@kwatera.nieruchomosci.pl.Kontakt:
WOJSKOWE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO „KWATERA” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
tel: (22) 379 45 73
Zobacz kontaktkwatera@kwatera.nieruchomosci.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEBKontakt:
Numer telefonu: (22) 379 45 73
Adres email: Zobacz kontaktkwatera@kwatera.nieruchomosci.pl

Oceń ofertę


0


62 wydruk błąd schowek

Ostatnio przeglądane

Super Oferta

Sand Hotel ****
Inwestycja Cieślewskiego 7A

Sand Hotel ****

Kołobrzeg, ul. Zdrojowa 

Inwestycja Cieślewskiego 7A

Kraków, Prądnik Czerwony, ul. E.... 
Super oferta: / poprzednia następna

Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

telefon pokaż kontakt

Telefon: (22) 379 45 73

Adres e-mail: kwatera@kwatera.nieruchomosci.pl

Prześlij mi kopię e-maila

Powiadamiaj mnie o podobnych ofertach

Wyrażam zgodę na otrzymywanie elektronicznego biuletynu KRN.pl. oraz na przetwarzanie moich danych osobowych ( regulamin ) w celach marketingowych przez KRN media sp. z o.o.i spółki powiązane oraz partnerów handlowych.

 

 

Komentarze (0)

Pokaż wszystkie komentarze (0)

 

pobieranie

Pobierz wzór umowy

Umowa przedwstępna sprzedaży

wybierz plik do pobrania
doc pdf

Deweloperzy

);