Prosimy, odblokuj wyświetlanie reklam w naszym serwisie, są one związane z rynkiem nieruchomości.
To dzięki nim masz darmowy dostęp do naszych treści.

Z pozdrowieniami zespół KRN.pl :)


telefon

wiadomość

mapa

Działki, Szczawno-Zdrój

Działki na sprzedaż Szczawno-Zdrój (woj. Dolnośląskie)

Lokalizacja:

Szczawno-Zdrój, , ul.

Powierzchnia:

1500 m2

Cena:

150 000 zł

Dane szczegółowe

lokalizacja:
Dolnośląskie, Szczawno-Zdrój
typ obiektu:
działka na sprzedaż
cena:
150 000 zł
powierzchnia:
1500 m2
numer ogłoszenia:
19802/3186/OGS
data dodania:
04-07-2018
data modyfikacji:
04-07-2018
jakość wypełnienia oferty:
86%

Szczegóły oferty

BURMISTRZ SZCZAWNA-ZDROJUna podstawie ustawy z dnia 21.08.1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz.121 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz.1490), Zarządzenia nr 39/2018 Burmistrza Szczawna-Zdroju z dnia 04.04.2018 r.OGŁASZA

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczawnie-Zdroju, obręb Szczawno-Zdrój 2, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 2/4 o pow. 0,1500 ha, objętej księgą wieczystą nr SW1W/ Zobacz kontakt00092957/3.

Zgodnie z ewidencją gruntów nieruchomość oznaczona jest symbolem: grunty orne: „RIIIa” o pow. 0,0492 ha, RIVa o pow. 0,0263 ha, RIVb – 0,0405 ha, RV – 0,0340 ha,

Zgodnie z Decyzją Burmistrza Szczawna-Zdroju Nr 42/2016 z dnia 09.11.2016 r. o warunkach zabudowy teren przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz usługową.Cena wywoławcza nieruchomości: 150.000,- zł + podatek VAT 23%Przetarg odbędzie się dnia 30 sierpnia 2018 roku o godz.10 00,

w sali nr 27 Urzędu Miasta Szczawna-Zdroju ul. Kościuszki 17.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 30.000,- zł (trzydzieści tysięcy złotych/ na konto Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój - PKO BP SA O/Wałbrzych Nr Zobacz kontakt76 1020 509 Zobacz kontakt5 0000 5102 0011 4264.Wadium wniesione w pieniądzu winno zostać uznane na rachunku gminy nie później

niż w dniu 27 sierpnia 2018 r.

Uwagi dodatkowe:

- o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej,

- wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylania się od zawarcia umowy przepada na rzecz sprzedającego,

- wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia przeprowadzenia przetargu,

- koszty transakcji ponosi strona kupująca,

- termin zawarcia umowy notarialnej dot. sprzedaży nieruchomości zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty przetargu,

- cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie w całości nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego,

- z dniem 18.05.2018 r. upłynął termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

- działka będzie posiadała dostęp do drogi publicznej – ul. Kolejowa (dz. nr 12 obręb Szczawno-Zdrój

2) poprzez drogę gruntową na działkach o nr ewid. 13/1, 13/2, 14, 2/10.

- dla przedmiotowego terenu wydana została decyzja nr 42/2016 Burmistrza Szczawna -Zdroju z dnia 09.11.2016 r. ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji pn. „Lokalizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz usługowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacją, na terenach działek wydzielonych z działek o nr ewid. 2, 3 i 14 obręb Szczawno-Zdrój 2.”

- lokalizacja inwestycji w granicach użytków rolnych sklasyfikowanych jako RIIIa, RV nie wymaga uzyskania zgody na zmianę gruntów na cele nierolnicze, w myśl art.7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1161).

Zgodnie z art. 11 ustawy inwestor zobowiązany jest do złożenia do Starosty Wałbrzyskiego wniosku i uzyskania decyzji zezwalającej na wyłączenie trwałe lub nietrwale z produkcji rolniczej powierzchni użytków rolnych zajętych pod realizowaną inwestycję.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. nr 37 w Urzędzie Miejskim Szczawna-Zdroju ul. T. Kościuszki 17, tel. Zobacz kontakt74 849-39-37, Zobacz kontakt74 849-39-38

Burmistrz Szczawna-Zdroju zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Szczawno-Zdrój 2018-07-02Kontakt:
Urząd Miasta Szczawno-Zdrój
tel: 74/ 849-39-37
Zobacz kontaktpromocja@szczawno-zdroj.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEBKontakt:
Numer telefonu: 74/ 849-39-37
Adres email: Zobacz kontaktpromocja@szczawno-zdroj.pl

Oceń ofertę


0


47 wydruk błąd schowek

Ostatnio przeglądane

Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

telefon pokaż kontakt

Telefon: 74/ 849-39-37

Adres e-mail: promocja@szczawno-zdroj.pl

Prześlij mi kopię e-maila

Powiadamiaj mnie o podobnych ofertach

Wyrażam zgodę na otrzymywanie elektronicznego biuletynu KRN.pl. oraz na przetwarzanie moich danych osobowych ( regulamin ) w celach marketingowych przez KRN media sp. z o.o.i spółki powiązane oraz partnerów handlowych.

 

 

Komentarze (0)

Pokaż wszystkie komentarze (0)

 

pobieranie

Pobierz wzór umowy

Umowa przedwstępna sprzedaży

wybierz plik do pobrania
doc pdf

Deweloperzy