Prosimy, odblokuj wyświetlanie reklam w naszym serwisie, są one związane z rynkiem nieruchomości.
To dzięki nim masz darmowy dostęp do naszych treści.

Z pozdrowieniami zespół KRN.pl :)


Artykuły Artykuły

Mieszkania oddane do użytku w Polsce w 2004 roku

Mieszkania oddane do użytku w Polsce w 2004 roku

Jak co roku, w połowie stycznia Główny Urząd Statystyczny opublikował wstępne dane podsumowujące miniony rok. Przytoczone dane pozyskane są na podstawie statystyk meldunkowych i mogą ulec niewielkim zmianom po opracowaniu sprawozdań kwartalnych.

Mniej mieszkań

Łączna liczba mieszkań oddanych do użytkowania w przeciągu całego minionego roku wyniosła 108 060. Stanowi to nieco ponad 66 procent liczby mieszkań oddanych w analogicznym okresie roku wcześniejszego kiedy to oddano łącznie 162 686 mieszkań.

W porównaniu z rokiem 2003 o 21,2 proc. spadła liczba oddanych mieszkań spółdzielczych (9420 mieszkań oddanych w 2004 roku, przy 11 957 – w roku wcześniejszym). Jeszcze większy spadek nastąpił w przypadku budownictwa indywidualnego – liczba tego typu mieszkań oddanych w roku ubiegłym stanowiła zaledwie 54,7 proc. liczby z roku 2003 (64 599 mieszkań w 2004 r., przy 118 034 w 2003 r.) Wzrost liczby mieszkań oddanych zanotowano jedynie w kategorii mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem (ich liczba wzrosła o 3 punkty procentowe w porównaniu z rokiem wcześniejszym i wyniosła 24 554 mieszkania) oraz w przypadku mieszkań zaliczanych przez analityków GUS do kategorii „pozostałych” (w tej kategorii są uwzględniane mieszkania zakładowe, komunalne oraz społeczne czynszowe) – ich liczba zwiększyła się w porównaniu z rokiem 2003 o 7,2 proc. (9487 mieszkań w 2004 i 8851 w roku wcześniejszym).

Boom w 2003 roku

Jak podkreślają analitycy Głównego Urzędu Statystycznego w komentarzu do opublikowanych wstępnych danych za rok 2004, „znaczne zmniejszenie efektów budownictwa mieszkaniowego”, notowane w roku 2004 w porównaniu z rokiem wcześniejszym, było spowodowane bardzo dużą liczbą mieszkań wykazanych jako oddane do użytku w roku 2003, a szczególnie w okresie od maja do początku lipca. Było to związane z zapowiadaną (a wprowadzoną 11 lipca 2003 roku) zmianą ustawy o prawie budowlanym. W związku z tą nowelizacją w okresie bezpośrednio ją poprzedzającym „wielu inwestorów dopełniło formalności prawnych związanych z zakończeniem robót”. Skalę tego zjawiska najlepiej obrazują zestawienia liczbowe. O ile średnia miesięczna liczba mieszkań (wyliczona na podstawie średniej arytmetycznej) przekazywanych do użytkowania oscyluje w granicach około 10 tys. (9 tys. w roku 2004, 13,5 tys. w roku 2003 i 8,1 tys. w roku 2002) to, dla przykładu, w maju 2003 roku oddano 10 524 lokale mieszkalne (w maju 2004 roku – 7041), czerwcu ’03 ich liczba wyniosła już 18 585 (6551 – w analogicznym okresie roku 2004), by osiągnąć pułap 43 492 mieszkań w lipcu 2003 (przy 7343 w lipcu ’04).

zdjęcie do oferty
W ciągu ostatnich lat

O ile od roku 1993 liczba lokali przekazywanych do użytkowania nie przekraczała 100 tys. w skali roku (z wyraźnym spadkiem w połowie lat 90., kiedy wahała się w okolicach 65 tysięcy), to ostatnie lata przyniosły nadzieję na poprawę koniunktury w tym segmencie rynku. Począwszy od roku 2000 można było zauważyć wzrost liczby oddawanych mieszkań. W roku 2000 oddano łącznie 87 789 mieszkania. W roku następnym – więcej o blisko 20 tysięcy, łącznie 105 967. Rok 2002 był gorszy – 97 595 mieszkań, jednakże już rok później, czyli we wspomnianym wcześniej roku 2003 przekazano do użytkowania rekordową liczbę mieszkań (162 686).

Coraz mniej mieszkań spółdzielczych

Najbardziej zauważalne zmiany następują w obrębie poszczególnych kategorii, według których systematyzuje się oddawane lokale. Systematycznie spada ilość budowanych mieszkań spółdzielczych. Oczywistym jest fakt, że na początku lat 90. większość mieszkań stanowiły te budowane przez spółdzielnie (około 60 procent wszystkich lokali). Było to związane ze słabo jeszcze rozwiniętym rynkiem budownictwa prywatnego i pewnego rodzaju „przyzwyczajeniem” klientów. To ostatnie zjawisko polegało głównie na tym, że potencjalni nabywcy często większym zaufaniem darzyli spółdzielnie mieszkaniowe, jako instytucje znane im (choćby z zasady funkcjonowania) od lat. Jednak z czasem sytuacja zaczęła ulegać zmianie. W roku 2000 oddano 24 391 mieszkań spółdzielczych, co stanowiło blisko 30 procent ogólnej liczby. Dwa lata później wybudowano ich łącznie 15 406 (15 proc. całkowitej liczby mieszkań), a kolejne lata przyniosły dalszy spadek w tej kategorii – w roku 2003 i 2004 lokale spółdzielcze stanowiły odpowiednio 7,3 i 8,7 proc. łącznej liczby wybudowanych mieszkań.

Jednocześnie ze zmniejszaniem się liczby mieszkań spółdzielczych, stale rośnie liczba mieszkań oddawanych w obrębie budownictwa indywidualnego. Na początku tej dekady ich odsetek wynosił około 40 proc., ale już rok 2003 został zamknięty z rekordową liczbą 118 034 mieszkań z tej kategorii, co stanowiło ponad 72 procent rynku mieszkań przekazywanych do użytkowania. W minionym roku budownictwo indywidualne przekazało 64 599 mieszkań, czyli 60 procent ogólnej liczby.

Jeśli chodzi o liczbę mieszkań budowanych na sprzedaż lub wynajem oraz lokali zakładowych, komunalnych bądź społecznych czynszowych, w ostatnich latach utrzymuje się ona na stałym poziomie. Mieszkania te stanowią nieco ponad 20 (na sprzedaż/wynajem) i niespełna 10 proc. („pozostałe”) wszystkich oddawanych mieszkań.

(jog)


Źródło: „Krakowski Rynek Nieruchomości" nr 2/2005 | 2005-02-01

Czy ten artykuł był dla Ciebie interesujący?

0

Zainteresował Cię artykuł? Podaj dalej!

powrót do listy artykułów

Komentarze (0)

Pokaż wszystkie komentarze (0)

Prezenter inwestycji

Super Oferta

Domy Piltza 16
Wynajem pomieszczeń biurowych...
Sand Hotel ****
Oaza Bronowice
Osiedle Lawendowa 3
Enklawa Białowieska

Domy Piltza 16

Kraków, Dębniki, ul. dr. J. Piltza 

Wynajem pomieszczeń biurowych...

Opole, ul. Głogowska 

Sand Hotel ****

Kołobrzeg, ul. Zdrojowa 

Oaza Bronowice

Kraków, Bronowice, ul. Stańczyka 

Osiedle Lawendowa 3

Zielonki, ul. Lawendowa 

Enklawa Białowieska

Nieznany Bór 
Super oferta: / poprzednia następna

 

 

Deweloperzy