Prosimy, odblokuj wyświetlanie reklam w naszym serwisie, są one związane z rynkiem nieruchomości.
To dzięki nim masz darmowy dostęp do naszych treści.

Z pozdrowieniami zespół KRN.pl :)


telefon

wiadomość

mapa

Lokal użytkowy, Puławy, ul. Centralna

Lokal użytkowy na sprzedaż Puławy (woj. Lubelskie), ul. Centralna

Lokalizacja:

Puławy, , ul. Centralna

Powierzchnia:

67.35 m2

Cena:

250 000 zł

Dane szczegółowe

lokalizacja:
Lubelskie, Puławy, ul. Centralna
typ obiektu:
lokal użytkowy na sprzedaż
cena:
250 000 zł
piętro:
parter
powierzchnia:
67.35 m2
numer ogłoszenia:
1002/3186/OLS
data dodania:
11-08-2016
data modyfikacji:
11-08-2016
jakość wypełnienia oferty:
52%

Szczegóły oferty

Zarządzenie Nr 65/2016
Starosty Puławskiego
z dnia 19 lipca 2016 r.

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu udziału w prawie własności budynku przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste.

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ust 1, art. 23 ust. 1 pkt 7, 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1, art. 67 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1774 z późn. zm.) oraz Zarządzenia nr 69 Wojewody Lubelskiego z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie „udzielenia zgody na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa” zarządzam, co następuje:
§ 1
1. Przeznaczam do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego udział Skarbu Państwa wynoszący Zobacz kontakt5616/309300 części w prawie własności budynku, zlokalizowanego na nieruchomości położonej w Puławach przy ul. Centralnej 10, opisanej w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Sprzedaż udziału Zobacz kontakt5616/309300 części w prawie własności budynku, położonego w Puławach przy ul. Centralnej 10, następuje z równoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu oznaczonego jako działka nr 507/1 o pow. 0,3175 ha.
§ 2
3. Podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 3
Wykaz, o którym mowa w § 2 podlega wywieszeniu na 21 dni na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Puławach, Al. Królewska 19. Ponadto, informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej, w prasie internetowej „ Monitor Urzędowy”, a także na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Puławach w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Puławach.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


Załącznik do Zarządzenia Starosty Puławskiego
Nr 65 /2016 z dnia 19 lipca 2016 roku
Wykaz
Nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste.

Adres nieruchomości
Puławy, ul. Centralna 10

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków
Puławy ul. Centralna 10, obręb 1 – Miasto Puławy, arkusz mapy 10, działka nr 507/1 o pow.0,3157 ha, księga wieczysta nr LU1P/ Zobacz kontakt00047884/6

Opis nieruchomości
Udział Zobacz kontakt5616/309300 w nieruchomości budynkowej -niewyodrębniony lokal użytkowy nr 92 o powierzchni 67,35 m2, położony na parterze pawilonu handlowo – usługowego („Tasiemiec”), w jego środkowej części, wybudowanego około 1968 roku, murowanego, w którym obecnie mieści się salonik prasowy - RUCH S. A. Zestawienie pomieszczeń: - sala sprzedażowa duża – 26,93 m2 - sala sprzedażowa mała – 6,86 m2 - zaplecze z toaletą – 29,26 m2 - łazienka z toaletą 4,30 m2 Lokal posiada dwa osobne wejścia do poszczególnych sal sprzedaży. Stolarka okienna i drzwiowa od strony ulicy – stalowa zabezpieczona od wewnątrz kratami stalowymi, od strony zaplecza – drewniana zabezpieczona kratami stalowymi zewnętrznymi. Posadzki obłożone w pomieszczeniach od strony ulicy i w pomieszczeniach sanitarnych terakotą. Ściany otynkowane i pomalowane farbami emulsyjnymi (nieznaczna część olejnymi), w pomieszczeniach sanitarnych obłożone glazurą. W pomieszczeniu zaplecza wykonano dodatkową toaletę. Lokal wyposażony jest w następującą instalację: - elektryczną i oświetleniową (opomiarowana indywidualnie); - cieplną z sieci miejskiej ( opomiarowana indywidualnie); - telefoniczną ( indywidualna umowa); - wodno – kanalizacyjną (opomiarowana zbiorczo).
Udział w prawie własności budynku.
Zobacz kontakt5616/309300

Przeznaczenie lokalu
Lokal o przeznaczeniu innym niż mieszkalny

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Miasta Puławy jednostki bilansowej B i C, zatwierdzonego Uchwałą Nr XV/142/2007 Rady Miasta Puławy z dnia 29 listopada 2007 r., ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 28, poz. 921 z dnia 26 lutego 2008 r. oraz zmiany ww. planu zatwierdzony Uchwałą Nr XVI/174/11 Rady Miasta Puławy z dnia 22 grudnia 2011 r., ogłoszonej w Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 1088 z dnia 2 marca 2012 r. - nieruchomość położona jest w obrębie oznaczonym symbolem „B6 MW/U” z przeznaczeniem terenu pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz usługi publiczne i centrotwórcze bez bliższego określenia ich profilu, sytuowane w parterach budynków mieszkaniowych lub w oddzielnych budynkach

Forma i tryb zbycia
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału w nieruchomości budynku wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

Cena wywoławcza nieruchomości
250 000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy 00/100) W tym:
cena lokalu: 206 800 zł
cena udziału w gruncie: 43 200 zł

Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia
Cena nabycia lokalu osiągnięta w przetargu oraz pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż trzy dni przed terminem podpisania umowy w formie aktu notarialnego.
Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowi 25% ceny nabytego udziału w gruncie, osiągniętej w przetargu, powiększonej o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług.
Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowią 3% ceny nabytego udziału w gruncie, osiągniętej w przetargu, powiększonej o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług. Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu płatne są przez cały okres użytkowania wieczystego, począwszy od roku 2017, w terminie do dnia 31 marca każdego roku z góry za dany rok. Opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego.

Zasady aktualizacji opłat rocznych
Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.

Informacje dodatkowe
1.Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe, których wysokość określi notariusz.
2. Na nabywcy spoczywa obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości wynikający z ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U z 2014 r. poz. 849 ze zm.)

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomości (Dz. U z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) wykaz wywiesz się na okres 21 dni tj. od dnia 19.07.2016 r. do dnia 9.08.2016 r.
Zgodnie z definicją art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości powinny złożyć wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Kontakt:
Urząd Miasta Puławy
tel: Zobacz kontakt81 45 86 063, Zobacz kontakt81 45 86 061
Zobacz kontaktum@um.pulawy.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEBKontakt:
Numer telefonu: Zobacz kontakt81 45 86 063, Zobacz kontakt81 45 86 061
Adres email: Zobacz kontaktum@um.pulawy.pl

Oceń ofertę


0


109 wydruk błąd schowek

Ostatnio przeglądane

Super Oferta

START CITY
Sand Hotel ****
NY Residence, lokal usługowy
Nowa 5 dzielnica - lokale...

START CITY

Kraków, Bieżanów-Prokocim, ul.... 

Sand Hotel ****

Kołobrzeg, ul. Zdrojowa 

NY Residence, lokal usługowy

Kraków, Krowodrza, ul. Wrocławska 

Nowa 5 dzielnica - lokale...

Kraków, Krowodrza, ul. Wrocławska 
Super oferta: / poprzednia następna

Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

telefon pokaż kontakt

Telefon: 81 45 86 063, 81 45 86 061

Adres e-mail: um@um.pulawy.pl

Prześlij mi kopię e-maila

Powiadamiaj mnie o podobnych ofertach

Wyrażam zgodę na otrzymywanie elektronicznego biuletynu KRN.pl. oraz na przetwarzanie moich danych osobowych ( regulamin ) w celach marketingowych przez KRN media sp. z o.o.i spółki powiązane oraz partnerów handlowych.

 

 

Komentarze (0)

Pokaż wszystkie komentarze (0)

 

pobieranie

Pobierz wzór umowy

Umowa przedwstępna sprzedaży

wybierz plik do pobrania
doc pdf

Deweloperzy

);