Prosimy, odblokuj wyświetlanie reklam w naszym serwisie, są one związane z rynkiem nieruchomości.
To dzięki nim masz darmowy dostęp do naszych treści.

Z pozdrowieniami zespół KRN.pl :)


Porady prawne Akty prawne

[ powrót ]

Sąd Apelacyjny w Warszawie orzekł, że nie ma przeszkód prawnych do wydzielenia działki gruntu znajdującego się pod każdym garażem i dokonania podziału budynku garażowego jednokondygnacyjnego wzdłuż pionowych ścian działowych. Tego rodzaju podział nie narusza obowiązujących przepisów, jeżeli linia podziału budynku dzieli go na samodzielne części i nie odbiega od linii podziału działki.

Sąd podkreślił, że art. 211 ugn nie zawiera szczególnych wymogów, poza określonymi w tym przepisie, do przeniesienia na rzecz najemcy, który z własnych środków wybudował garaż przed dniem 5 grudnia 1990 r. na gruncie stanowiącym własność Skarbu Państwa. W niniejszej sprawie garaże wybudowane przez powodów nie stanowią budynków „wolno stojących”, lecz stanowią część zespołu garaży.

Zdaniem Sądu Okręgowego usytuowanie tych garaży uzasadnia raczej celowość wyodrębnienia z nieruchomości, na której zostały one posadowione niezbędnej do użytkowania garaży działki gruntu i ustalenia udziału powodów w prawie użytkowania wieczystego tego gruntu i częściach wspólnych budynku.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24.03.2006 r. sygn. I ACa 894/2005[ powrót ]

Deweloperzy

);