Prosimy, odblokuj wyświetlanie reklam w naszym serwisie, są one związane z rynkiem nieruchomości.
To dzięki nim masz darmowy dostęp do naszych treści.

Z pozdrowieniami zespół KRN.pl :)


Porady prawne Akty prawne

[ powrót ]

Sąd Najwyższy uznał, że mieszkania wykupione z bonifikatą od Skarbu Państwa lub gminy przed 22 października 2007 roku, a następnie darowane bliskim, można teraz sprzedać bez obawy, że trzeba będzie zwrócić bonifikatę uzyskaną podczas wykupu.

Ustawa z 24 sierpnia 2007 roku zmieniająca ustawę o gospodarce nieruchomościami, a wraz z nią nowy art. 68 ust. 2b tej ustawy, weszła w życie 22 października 2007 roku. Artykuł ten zawiera wyraźne zastrzeżenie, że obowiązek zwrotu kwoty bonifikacie po jej waloryzacji, przewidziany w art. 68 ust. 2, dotyczy także osoby bliskiej, która zbyła lub wykorzystała nieruchomość do innych celów niż uzasadniające udzielenie bonifikaty przed upływem dziesięciu lat, a w wypadku mieszkań przed upływem pięciu lat, licząc od pierwotnego nabycia. Przed nowelizacją nie było jasne, czy obowiązek zwrotu bonifikaty przechodzi na bliskich osoby, która kupiła korzystając z bonifikaty mieszkanie albo inną nieruchomość od gminy albo Skarbu Państwa. Sąd Najwyższy w uchwale stwierdził, że art. 68 ust. 2 normujący zwrot bonifikaty, w brzmieniu obowiązującym przed tą datą nie miał zastosowania, gdy osoba bliska, której nabywca mieszkania od gminy zbył ten lokal, sprzedała go czy darowała osobie trzeciej. Słowem, gmina czy Skarb Państwa nie może w takiej sytuacji żądać zwrotu ani od pierwotnego nabywcy, ani od osoby bliskiej.

Uchwała Sądu Najwyższego z 30.05.2008 r. sygn.akt CZP III 24/08[ powrót ]

Deweloperzy