Prosimy, odblokuj wyświetlanie reklam w naszym serwisie, są one związane z rynkiem nieruchomości.
To dzięki nim masz darmowy dostęp do naszych treści.

Z pozdrowieniami zespół KRN.pl :)


telefon

wiadomość

mapa

Lokal użytkowy, Michałówka

Lokal użytkowy na sprzedaż Michałówka (woj. Lubelskie)

Lokalizacja:

Michałówka, , ul.

Powierzchnia:

543.50 m2

Cena:

103 883 zł

Dane szczegółowe

lokalizacja:
Lubelskie, Michałówka
typ obiektu:
lokal użytkowy na sprzedaż
cena:
103 883 zł
piętro:
parter
powierzchnia:
543.50 m2
numer ogłoszenia:
3586/3186/OOS
data dodania:
05-01-2016
data modyfikacji:
23-02-2016
jakość wypełnienia oferty:
47%

Szczegóły oferty

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Dorohusk działając zgodnie z § 25 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108, oraz z 2009 r. Nr 55, poz. 450 i z 2013 r. poz. 942 z późn. zm.) ogłasza:
ROKOWANIA PO DRUGIM PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości :
I. Zabudowanej budynkiem parterowym byłej Szkoły Podstawowej Michałówka (część stara i nowa) o powierzchni użytkowej 543,50 mÂ2 oraz budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 86,00 mÂ2 oznaczonej nr działek: 218, 284 o pow. łącznej 1,31 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Michałówka stanowiącej własność Gminy Dorohusk.
Na nieruchomości znajduje się drzewostan.
- ujawniona jest w K.W. Nr LU1C/ Zobacz kontakt00040518/8 i LU1C/ Zobacz kontakt00038065/0, nie obciążona hipoteką i wolna od obciążeń i zobowiązań.
- dla tej działki Gmina Dorohusk nie posiada planu miejscowego. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dorohusk zatwierdzonym uchwałą nr XIX/149/2012 z dnia 30 października 2012 r. nieruchomość zlokalizowana jest w terenach przewidzianych pod zabudowę mieszkaniową oraz jako obszary gruntów rolnych bez prawa zabudowy i jako obszary leśne.
Dwa przetargi wyznaczone na dzień na dzień 31 lipca 2015 r. i 09 października 2015 r. zakończyły się wynikiem negatywnym, gdyż nikt nie wpłacił wadium.
Aktualny sposób użytkowania i zagospodarowania: aktualnie nie jest prowadzona żadna działalność.
Cena wywoławcza do rokowań wynosi - 103 883,00 zł.
Wysokość zaliczki wynosi 10.000,00 zł.

II. Zabudowanej budynkiem parterowym byłej Szkoły Podstawowej Kroczyn o powierzchni użytkowej 505,75 mÂ2 oraz budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 32,90 mÂ2 oznaczonej nr działki 18 o pow. 2,28 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Kroczyn stanowiącej własność Gminy Dorohusk.
- ujawniona jest w K.W. Nr LU1C/ Zobacz kontakt00040581/0, nie obciążona hipoteką i wolna od obciążeń i zobowiązań.
- dla tej działki Gmina Dorohusk nie posiada planu miejscowego. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dorohusk zatwierdzonym uchwałą nr XXIX/149/2012 z dnia 30 października 2012 r. nieruchomość zlokalizowana jest w obszarach gruntów rolnych z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej.
Dwa przetargi wyznaczone na dzień na dzień 31 lipca 2015 r. i 09 października 2015 r. zakończyły się wynikiem negatywnym, gdyż nikt nie wpłacił wadium.
Aktualny sposób użytkowania i zagospodarowania: aktualnie nie jest prowadzona żadna działalność.
Cena wywoławcza do rokowań wynosi - 81 000,00 zł.
Wysokość zaliczki wynosi 8.000,00 zł.

III. Zabudowanej budynkiem parterowym byłej Szkoły Podstawowej Turka o powierz-chni użytkowej 269, 06 mÂ2 oznaczonej nr działki 385 o pow. 1,59 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Turka stanowiącej własność Gminy Dorohusk.
- ujawniona jest w K.W. Nr LU1C/ Zobacz kontakt00036653/5, nie obciążona hipoteką i wolna od obciążeń i zobowiązań.
- dla tej działki Gmina Dorohusk nie posiada planu miejscowego. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dorohusk zatwierdzonym uchwałą nr XXIX/149/2012 z dnia 30 października 2012 r. nieruchomość zlokalizowana jest w terenach zieleni na gruntach poszkolnych w ciągu terenów rolnych z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej.
Dwa przetargi wyznaczone na dzień na dzień 31 lipca 2015 r. i 09 października 2015 r. zakończyły się wynikiem negatywnym, gdyż nikt nie wpłacił wadium.
Aktualny sposób użytkowania i zagospodarowania: aktualnie nie jest prowadzona żadna działalność.
Cena wywoławcza do rokowań wynosi - 50 000,00 zł.
Wysokość zaliczki wynosi 5.000,00 zł.

IV. Zabudowanej budynkiem piętrowym po byłej Szkole Podstawowej Wólka Okopska o pow. użytkowej 892,35 mÂ2 oraz budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 47,52 mÂ2 oznaczonej nr działki 75 o pow. 2,04 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Wólka Okopska stanowiącej własność Gminy Dorohusk.
- działka o kształcie regularnym, położona ok. 100 m od drogi krajowej Chełm - Dorohusk.
- ujawniona jest w K..W. Nr LU1C/ Zobacz kontakt00040579/3, wolna od obciążeń i zobowiązań.
- dla tej działki Gmina Dorohusk nie posiada planu miejscowego. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dorohusk zatwierdzonym uchwałą nr XXIX/149/2012 Rady Gminy Dorohusk z dnia 30. 10. 2012 r. nieruchomość położona jest w obszarach przewidzianych pod zabudowę usługową. Dwa przetargi wyznaczone na dzień na dzień 31 lipca 2015 r. i 09 października 2015 r. zakończyły się wynikiem negatywnym, gdyż nikt nie wpłacił wadium.
Aktualny sposób użytkowania i zagospodarowania: aktualnie nie jest prowadzona żadna działalność.
Cena wywoławcza do rokowań wynosi - 349 000,00 zł.
Wysokość zaliczki wynosi 35.000,00 zł.

W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, jeżeli w terminie złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach i wpłacą zaliczkę tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej.
Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach w zaklejonej kopercie należy składać w terminie najpóźniej do dnia 09 grudnia 2015 r. do godz. 15.30 na adres: Urząd Gminy Dorohusk, 22 - 175 Dorohusk (Sekretariat) w zabezpieczonej kopercie z dopiskiem: " Oferta - rokowania na sprzedaż nieruchomości w miejscowości :…………………………………………….dniu 15. 12. 2015 r. ”

Zgłoszenie powinno zawierać:
- imię nazwisko i adres zgłaszającego, albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
- datę sporządzenia zgłoszenia,
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań, regulaminem i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
- proponowaną cenę (nie mniejszą niż cena wywoławcza) i sposób jej zapłaty,
- kopię dowodu zapłaty zaliczki.
Warunkiem uczestnictwa w rokowaniach jest wpłacenie zaliczki na wybraną nieruchomość do dnia 09 grudnia 2015 r. w PLN na konto BS Leśniowice O/ Dorohusk nr Zobacz kontakt50 8195 000 Zobacz kontakt9 2002 0030 0025 0023.
Wpłacona zaliczka zostanie zaliczona uczestnikowi rokowań, który zostanie ustalony na nabywcę, na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom rokowań zostanie zwrócona najpóźniej w terminie trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań.
Forma sprzedaży: własność.
Otwarcie ofert odbędzie się w obecności uczestników w dniu 15 grudnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Dorohusk, sala konferencyjna nr 14:
- dla nieruchomości opisanej w pkt I o godz. 8.30
- dla nieruchomości opisanej w pkt II o godz. 9.00
- dla nieruchomości opisanej w pkt III o godz. 9.30
- dla nieruchomości opisanej w pkt III o godz. 10.00.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić Komisji przeprowadzającej rokowania dokument stwierdzający ich tożsamość, natomiast osoby prawne aktualny odpis z właściwego rejestru (oryginał lub poświadczoną za jego zgodność kopię) oraz stosowne pełnomocnictwa dla osoby reprezentującej dany podmiot. Rokowania zostaną przeprowadzone, chociażby wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.
Cenę nabycia nieruchomości równą osiągniętej w rokowaniach pomniejszoną o zaliczkę należy wpłacić na konto BS Leśniowice O/ Dorohusk nr Zobacz kontakt50 8195 000 Zobacz kontakt9 2002 0030 0025 0001 przed podpisaniem umowy notarialnej.
Jeżeli osoba, która zostanie ustalona na nabywcę nieruchomości, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości oraz odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny, niezwłocznie podając informację o odwołaniu rokowań do publicznej wiadomości.
Szczegółowych informacji o nieruchomościach i warunkach rokowań można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Dorohusk lub pod nr tel. Zobacz kontakt082 566 10 89.
Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres jednego miesiąca tj. od dnia 10. 11. 2015 r.

Dorohusk dnia 10. 11. 2015 r.Kontakt:
Urząd Gminy Dorohusk
tel: Zobacz kontakt082 566-10-89

Zobacz kontaktsekretariat@dorohusk.com.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEBKontakt:
Numer telefonu: Zobacz kontakt082 566-10-89

Adres email: Zobacz kontaktsekretariat@dorohusk.com.pl

Oceń ofertę


0


273 wydruk błąd schowek

Ostatnio przeglądane

Super Oferta

START CITY
Nowa 5 dzielnica - lokale...
NY Residence, lokal usługowy
Sand Hotel ****

START CITY

Kraków, Bieżanów-Prokocim, ul.... 

Nowa 5 dzielnica - lokale...

Kraków, Krowodrza, ul. Wrocławska 

NY Residence, lokal usługowy

Kraków, Krowodrza, ul. Wrocławska 

Sand Hotel ****

Kołobrzeg, ul. Zdrojowa 
Super oferta: / poprzednia następna

Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

telefon pokaż kontakt

Telefon: 082 566-10-89

Adres e-mail: sekretariat@dorohusk.com.pl

Prześlij mi kopię e-maila

Powiadamiaj mnie o podobnych ofertach

Wyrażam zgodę na otrzymywanie elektronicznego biuletynu KRN.pl. oraz na przetwarzanie moich danych osobowych ( regulamin ) w celach marketingowych przez KRN media sp. z o.o.i spółki powiązane oraz partnerów handlowych.

 

 

Komentarze (0)

Pokaż wszystkie komentarze (0)

 

pobieranie

Pobierz wzór umowy

Umowa przedwstępna sprzedaży

wybierz plik do pobrania
doc pdf

Deweloperzy

);