Prosimy, odblokuj wyświetlanie reklam w naszym serwisie, są one związane z rynkiem nieruchomości.
To dzięki nim masz darmowy dostęp do naszych treści.

Z pozdrowieniami zespół KRN.pl :)


telefon

wiadomość

mapa

Lokal użytkowy, Dźwirzyno

Lokal użytkowy na sprzedaż Dźwirzyno (woj. Zachodniopomorskie)

Lokalizacja:

Dźwirzyno, , ul.

Powierzchnia:

5733.60 m2

Cena:

35 000 000 zł

Dane szczegółowe

lokalizacja:
Zachodniopomorskie, Dźwirzyno
typ obiektu:
lokal użytkowy na sprzedaż
cena:
35 000 000 zł
pokoi:
124
piętro:
parter
ilość pięter w budynku:
3
powierzchnia:
5733.60 m2
numer ogłoszenia:
14844
data dodania:
18-08-2015
data modyfikacji:
26-01-2021
jakość wypełnienia oferty:
58%

Szczegóły oferty

Ośrodek wczasowy położony jest na działce o pow. 4.4435 ha w centrum Dżwirzyna, charakteryzuje się dużym kompleksem zieleni oraz niewielkim stopniem zabetonowania, co daje mu typowo leśny charakter i wyróżnia od pozostałych ośrodków.
Teren ośrodka bezpośrednio sąsiaduje z linią wydm nadmorskich, sam budynek hotelowy położony jest ok.50 m od plaży.
Na terenie ośrodka znajdują się następujące budynki :
II - KONDYGNACYJNY BUDYNEK administracyjny o pow. uż-. 2.100,2 m2 ( parter: kuchnia z pomieszczeniami pomocniczymi, część mieszkalna dla personelu ) ( piętro : jadalnia ze zmywalnią na 150 osób biblioteka, świetlica, 2 pokoje gier, bar kawowy, sanitariaty, 6 pokoi mieszkalnych
III- KONDYGNACYJNY BUDYNEK
hotelowy o pow. uż. 3.128 m2
( recepcja ze służbówką oraz 57 segmentów dwurodzinnych w skład których wchodzą 1pok. - 3 osobowy o pow. 17,32 m2
1 pok. - 2 osobowy o pow. 11,97 m2 ze wspólnym węzłem sanitarnym z rozdziałem na pom. natrysku z umywalką i pom. wc z umywalką 4 segmenty typu studio - połączone pokoje 17,32 i 11,97 m. kw. z jednym węzłem sanitarnym z natryskiem misą ustępową i umywalką
BUDYNKI UZUPEŁNIAJĄCE - o łącznej pow.uż.- 505 m2
- budynek mieszkalny -122,4 m2 , budynek garażu 48,9 m2, budynek sklepowy -40 m2
- budynek gospodarczy 192 m2, budynek hydroforni 34 m2, budynek trafostacji -68 m2
Ośrodek posiada 124 pokoje i przystosowany na przyjęcie jednorazowo ok. 300 osób
Ogrzewanie - budynek główny - ogrzewanie gazowe (nowa kotłownia gazowa ) , pozostałe budynki - ogrzewanie elektryczne ( możliwość ogrzew. gazowego )
Kupno ośrodka z kompletnym umeblowaniem wyposażeniem
Działka w użytkowaniu wieczystym do grudnia 2089 r. - w całości ogrodzona
Cena: 35.000.000,00 + VAT
Aktualne zapisy planu zagospodarowania:
Dla terenu obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie terenu: a) przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy usług turystycznych hotele, ośrodek wypoczynkowy; b) przeznaczenie uzupełniające zaplecze obsługi turystów, gastronomia, urządzenia rekreacji i lecznicze; 2) zasady zagospodarowania terenu: a) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy wykonanej zgodnie z pozwoleniem na budowę; likwidacja pozostałej zabudowy; zakaz lokalizacji zabudowy tymczasowej; b) dopuszcza się rozbudowę zgodnie z poniższymi warunkami; c) dopuszcza się przebudowę istniejącej zabudowy w tym zmianę dachu z płaskiego na stromy; przebudowa zabudowy może być dokonana w zakresie poprawy architektury budynków i ich funkcjonalności oraz wyrazu estetycznego budynków; d) w obrębie dz. 35/2 rozbudowa istniejącej zabudowy i budowa nowych budynków o funkcji hotelowej (w tym apartamentowej) i wypoczynkowej z zabudową przeznaczenia uzupełniającego; w obrębie dz. 25/4 dopuszcza się realizację małej architektury, plaż trawiastych, urządzeń rekreacji biernej i czynnej, ścieżek rekreacyjnych; a w pasie o szerokości 46 m od strony południowej działki 25/4 z obu stron drogi wewnętrznej zabudowa domkami turystycznymi nawiązującymi do poprzedniej zabudowy tej działki; e) objąć ochroną istniejący drzewostan między innymi poprzez zabezpieczenie korzeni przed wywiewaniem, zabezpieczyć wydmy przed erozją; zakaz wycinki drzew podlegających ochronie szczególnie w obrębie dz. 35/2; f) ogrodzenie - zgodnie z 7 ust. 7 ustaleń planu; 3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: a) linie zabudowy nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu, od ul. Wyzwolenia 20,0 m; od 74KPJ 15,0 i 5,0 m; od strony północnej w granicach dz. 25/4 około 46,0 m od płd. granicy działki; b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki dopuszcza się zwiększenie istniejącej powierzchni zabudowy do 20 % w obrębie zabudowanej dz. 35/2, a w obrębie dz. 25/4 pow. zabudowy do 13 %; c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego 50% dla dz. 35/2 i 60 % dla dz. 25/4; d) wysokość zabudowy, geometria dachu; - budynki turystyczne dopuszcza się zachowanie istniejącej ilości kondygnacji i realizację poddasza z dachem spadzistym o wysokości kalenicy ponad najwyżej położoną krawędź stropodachu 5,0 m, z dopuszczeniem w tym ścianki kolankowej o wysokości do 1,2 m; nachylenie połaci dachowych od 25 do 45, pokrycie materiałem dachówkopodobnym lub gontem bitumicznym w kolorze ciemnej zieleni; w przypadku wyburzenia i budowy nowych budynków dopuszcza się budowę w miejsce budynku 3 kond. budynku do 6 kond. z tarasem i ogrodem zimowym na stropodachu, wys. budynku do stropodachu do 21 m; - zabudowa zaplecza obsługi ośrodka do 2 kond., wysokość kalenicy do 10,0 m, dach dwuspadowy, nachylenie połaci dachowych od 25 do 45, pokrycie materiałem dachówkopodobnym lub gontem bitumicznym w kolorze ciemnej zieleni; w przypadku realizacji zaplecza rekreacyjno-leczniczego wysokość do 2 kond. kalenica do 10,0 m; w przypadku realizacji basenu z zapleczem wysokość wynikająca ze względów technologicznych z dopuszczeniem płaskiego dachu; - zabudowa domkami turystycznymi domki parterowe z dopuszczeniem poddasza użytkowego, wysokości do 6,5 m, dach dwuspadowy, nachylenie połaci dachowych od 30 do 50, pokrycie materiałem dachówkopodobnym lub gontem bitumicznym w kolorze ciemnej zieleni; 4) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu - teren znajduje się w obszarze chronionego krajobrazu Koszaliński Pas Nadmorski w związku z czym należy uwzględnić uwarunkowania zawarte w 9 ustaleń planu; 5) zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych - teren znajduje się w pasie ochronnym pasa nadbrzeżnego brzegu morskiego i w obszarze górniczym Kołobrzeg II dla złoża wód leczniczych w związku z czym należy uwzględnić uwarunkowania zawarte w 9 ustaleń planu; 6) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości dopuszcza się wydzielenie zabudowy domkami; 7) zasady obsługi komunikacyjnej: a) zachowuje się istniejące podłączenia komunikacyjne; b) miejsca postojowe samochodów zgodnie z 15 ustaleń planu; 8) zasady obsługi w infrastrukturę techniczną - podłączenie istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami ogólnymi zawartymi w 16 ustaleń planu. 30.
Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Dane dotyczące nieruchomości oparte są na informacjach uzyskanych od właściciela nieruchomości i mogą różnic się od stanu faktycznego. Podane ceny i czynsze mogą ulec zmianie. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości. Zapraszamy !
Oferta wysłana z programu IMO dla biur nieruchomości
Ogrzewanie: Gazowe

Kontakt do agenta:
Mirosław Dąbrowski
+ Zobacz kontakt48 94 35 319 Zobacz kontakt61
605 24 34
17
Zobacz kontaktmiroslaw.dabrowski@euro-dom.net

Oceń ofertę


0


123 wydruk błąd schowek

Ostatnio przeglądane

 

 

Super Oferta

Dom na sprzedaż Płaza (woj....

Dom na sprzedaż Płaza (woj....

Płaza (woj. Małopolskie) 
Super oferta: / poprzednia następna

 

pobieranie

Pobierz wzór umowy

Umowa przedwstępna sprzedaży

wybierz plik do pobrania
doc pdf

 

 

Deweloperzy

);